Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Paul van den Brink x
  • Search level: All x
Clear All
The main focus of attention in this study are the more than 3000 maps which were published by the Magazine (Tijdschrift) of the Royal Dutch Geographical Society (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap) between 1873 and 1966. These have been divided into four periods, which are discussed in the elaborate introduction and which gives a complete overview of the history of the Society.
The wealth and variation of the cartographical material, which has been published in this leading magazine for almost a century, led worldwide to major interest among collectors and researchers. All maps are extensively described and have been made even more accessible by adding indices on name, area and subject.
In Dutch.
De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw
In de zeventiende eeuw waren onze landgenoten niet alleen de handelaren en vrachtvaarders, maar ook de drukkers, graveurs, uitgevers en boekverkopers van Europa. Amsterdam verwierf de rol van metropool van het boeken- en kaartenbedrijf, die Antwerpen in de zestiende eeuw had vervuld. In dit boek wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van Amsterdam tot kartografisch centrum, de Amsterdamse uitgevers en kaartmakers, die opvallend vaak in de Kalverstraat gevestigd waren, de produktie van kaarten en atlassen, de verschillende soorten kaarten en atlassen en de markt daarvoor. De rijke geschiedenis van de Amsterdamse kartografie, de grote wetenschappelijke activiteit op dit gebied in Nederland en de aanwezigheid van bijzonder belangrijke verzamelingen van oude kaarten, atlassen en globes maken het mogelijk Amsterdams internationale rol op het gebied van de kartografie te benadrukken.