Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: R. Baetens x
  • Search level: All x
Clear All
Velen interesseren zich vandaag voor het verleden. Dit stelt het probleem van de toegankelijkheid van de historische bron. Het lezen van de handgeschreven teksten blijft een noodzaak en schrikt de gebruiker in spe wel eens af. Ook de evolutie van het historisch onderzoek, in het bijzonder de verfijning van de methodologie en de vernieuwing van de probleemstelling overtuigden de auteurs een totaal nieuw soort oefenboek op de markt te brengen. De didactische aanpak staat centraal. Een aantal transcripties zijn op microfiche gezet, zodat de gebruiker niet stiekem de oplossing kan bekijken. Het unieke van deze atlas ligt in de rijkdom van het aangeboden materiaal, wat bestaat uit meer dan 300 teksten.

Étant donné le nombre croissant de ceux qui étudient et interrogent le passé, l'accessibilité de la source historique reste de toute première importance. La lecture des textes manuscrits demeure une nécessité, et parfois elle effraie l'utilisateur potentiel. L'evolution de la recherche historique, et notamment le raffinement de la méthodologie, et le renouvellement de la problématique, amenèrent les auteurs à mettre sur le marché un manuel totalement nouveau. L'approche didactique est centrale. Un certain nombre de transcriptions sont mises sur microfiche, notamment pour éviter que l'utilisateur ne contourne trop facilement les problèmes de lecture. L'originalité de cet atlas tient à la richesse du matériau offert au lecteur. Plus de 300 textes ont ainsi été retenus.