Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: Raymond Corbey x
  • Search level: All x
Clear All
In: Imagology
The Marind Anim of New Guinea as seen by the Missionaries of the Sacred Heart, 1905-1925
Author: Raymond Corbey
In 1905, the Tilburg Missionaries of the Sacred Heart established their first mission post among the Marind Anim on the southwest coast of New Guinea. These Dutch missionaries were to witness the swift and dramatic demise of an ancient cultural tradition. They recorded its intricate cosmology, complex initiation ceremonies, spectacular art and intensive headhunting in writing and photographs.

"They are veritable human beings, sensible beings, with a delightful language, unwritten literature, and an appreciation for all that is good and beautiful," one missionary reported. "How low, how unfathomably low these people here have stooped, [...] disgusting, [...] animals are more estimable," another wrote. Dismay and fascination, suppression and research went hand in hand.

The author was granted permission to publish the remarkable photographs of the Sacred Heart congregation’s archive. With its amply documented photographs, Headhunters from the swamps is a fascinating resource for anyone with an interest in the history and culture of New Guinea.
De Marind Anim van Nieuw-Guinea door de ogen van de missionarissen van het Heilige Hart, 1905-1925
Author: Raymond Corbey
In 1905 stichtten de Tilburgse Missionarissen van het Heilig Hart hun eerste missiepost bij de Marind Anim aan de zuidwestkust van Nieuw-Guinea. Ze werden getuige van de snelle, dramatische teloorgang van een oude cultuur, waarvan ze de diepzinnige kosmologie, de complexe initiatieceremonies, de spectaculaire kunst en de intensieve koppensnellerij gedetailleerd vastlegden in woord en beeld. ‘Het zijn echte mensen, verstandige mensen, met een heerlijke taal, ongeschreven literatuur, smaak voor het goede en schone’, schreef de ene missionaris. ‘Hoe diep, onpeilbaar diep de mensen hier gevallen zijn’, ‘walgelijk’, ‘beesten zijn er nog achtenswaardig bij’, schreef een andere. Verbijstering en fascinatie, bestrijding en bestudering gingen hand in hand.
Raymond Corbey kreeg toestemming de bijzondere foto’s uit het archief van de congregatie te publiceren. Met deze ruimschoots toegelichte, unieke foto’s vormt Snellen om namen een document voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en cultuur van Nieuw-Guinea.
In: Imagology