Snellen om namen

De Marind Anim van Nieuw-Guinea door de ogen van de missionarissen van het Heilige Hart, 1905-1925

Raymond Corbey

In 1905 stichtten de Tilburgse Missionarissen van het Heilig Hart hun eerste missiepost bij de Marind Anim aan de zuidwestkust van Nieuw-Guinea. Ze werden getuige van de snelle, dramatische teloorgang van een oude cultuur, waarvan ze de diepzinnige kosmologie, de complexe initiatieceremonies, de spectaculaire kunst en de intensieve koppensnellerij gedetailleerd vastlegden in woord en beeld. ‘Het zijn echte mensen, verstandige mensen, met een heerlijke taal, ongeschreven literatuur, smaak voor het goede en schone’, schreef de ene missionaris. ‘Hoe diep, onpeilbaar diep de mensen hier gevallen zijn’, ‘walgelijk’, ‘beesten zijn er nog achtenswaardig bij’, schreef een andere. Verbijstering en fascinatie, bestrijding en bestudering gingen hand in hand.
Raymond Corbey kreeg toestemming de bijzondere foto’s uit het archief van de congregatie te publiceren. Met deze ruimschoots toegelichte, unieke foto’s vormt Snellen om namen een document voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en cultuur van Nieuw-Guinea.

Series:

Raymond Corbey

Headhunters from the Swamps

The Marind Anim of New Guinea as seen by the Missionaries of the Sacred Heart, 1905-1925

Raymond Corbey

In 1905, the Tilburg Missionaries of the Sacred Heart established their first mission post among the Marind Anim on the southwest coast of New Guinea. These Dutch missionaries were to witness the swift and dramatic demise of an ancient cultural tradition. They recorded its intricate cosmology, complex initiation ceremonies, spectacular art and intensive headhunting in writing and photographs.

"They are veritable human beings, sensible beings, with a delightful language, unwritten literature, and an appreciation for all that is good and beautiful," one missionary reported. "How low, how unfathomably low these people here have stooped, [...] disgusting, [...] animals are more estimable," another wrote. Dismay and fascination, suppression and research went hand in hand.

The author was granted permission to publish the remarkable photographs of the Sacred Heart congregation’s archive. With its amply documented photographs, Headhunters from the swamps is a fascinating resource for anyone with an interest in the history and culture of New Guinea.

Walter E.A. Beek, Ph. Quarles Ufford, J.H. Beer, H.F. Tillema, Chris Beet, Richard Price, G. Bos, Neil L. Whitehead, James R. Brandon, Richard Schechner, J.N. Breetvelt, Matti Kamppinen, Martin Bruinessen, Mark R. Woodward, J.G. Casparis, Pauline Lunsingh Scheurleer, Hugo Fernandes Mendes, Luc Alofs, Rene Haar, I. Eibl-Eibesfeldt, M. Heins, K. Epskamp, Huub Jonge, Thomas Höllman, Nico Jonge, Jowa Imre Kis-Jovak, L. Laeyendecker, Jeffrey C. Alexander, Thomas Lindblad, W.A.I.M. Segers, C.L.J. Meer, Akira Suehiro, Niels Mulder, Nancy Eberhardt, Gert Oostindie, Jan Nederveen Pieterse, Gert Oostindie, Raymond Corbey, R. Ploeg, Inga Clendinnen, S.O. Robson, Luigi Santa Maria, R.A. Römer, J.M.R. Schrils, Patricia D. Rueb and Han Brummelhuis

- Walter E.A. van Beek, Ph. Quarles van Ufford, Religion and development; Towards an integrated approach, Amsterdam: Free University Press, 1988., M. Schoffeleers (eds.) - J.H. de Beer, H.F. Tillema, A journey among the people of Central Borneo in word and picture, edited and with an introduction by Victor T. King, Singapore: Oxford University Press, 1989. 268 pp. - Chris de Beet, Richard Price, Alabi’s world. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1990. xx + 444 pp. - G. Bos, Neil L. Whitehead, Lords of the tiger spirit; A history of the Caribs in colonial Venezuela and Guyana 1498-1820, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden. Caribbean series 10, Dordrecht/Providence: Foris publications, 1988, 250 pp., maps, ills., index, bibl. - James R. Brandon, Richard Schechner, By means of performance: Intercultural studies of theatre and ritual. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1990. 190 + xv pp + ills. Paperback, Willa Appel (eds.) - J.N. Breetvelt, Matti Kamppinen, Cognitive systems and cultural models of illness, Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, FF Comunications No. 244, 1989. 152 pp. - Martin van Bruinessen, Mark R. Woodward, Islam in Java: Normative piety and mysticism in the Sultanate of Yogykarta. Tucson: The University of Arizona Press, 1989, 311 pp, index. - J.G. de Casparis, Pauline Lunsingh Scheurleer, Ancient Indonesian Bronzes; A catalogue of the exhibition in the Rijksmuseum Amsterdam with a general introduction. Leiden: Brill, 1988. IX + 179 pp., richly illustrated., Marijke J. Klokke (eds.) - Hugo Fernandes Mendes, Luc Alofs, Ken ta Arubiano? Sociale intergartie en natievorming op Aruba, Leiden: Caraïbische Afdeling, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 1990. ix + 232 pp., Leontine Merkies (eds.) - Rene van der Haar, I. Eibl-Eibesfeldt, Kommunikation bei den Eipo; Eine humanethologische bestandsaufnahme, Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1989., W. Schiefenhövel, V. Heeschen (eds.) - M. Heins, K. Epskamp, Populaire cultuur op de planken; Theater, communicatie en Derde Wereld. Den Haag: CSEO Paperback no. 6, 1989., R. van ‘t Rood (eds.) - Huub de Jonge, Thomas Höllman, Tabak in Südostasien; Ein ethnographisch-historischer Überblick, Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1988. Bibl., tab., ill., append., 233 pp., - Nico de Jonge, Jowa Imre Kis-Jovak, Banua Toraja; Changing patterns in architecture and symbolism among the Sa’dan Toraja, Sulawesi - Indonesia. Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1988, 135 pp., Hetty Nooy-Palm, Reimar Schefold (eds.) - L. Laeyendecker, Jeffrey C. Alexander, Durkheimian sociology: Cultural analysis, Cambridge etc.: Cambridge University Press, 1988, 227 pp. - Thomas Lindblad, W.A.I.M. Segers, Changing economy in Indonesia. A selection of statistical source material from the early 19th century up to 1940. Vol 8. Manufacturing industry 1870-1942. Amsterdam, 1987. 224 pp. - C.L.J. van der Meer, Akira Suehiro, Capital accumulation in Thailand 1855-1985, The Centre for East Asian Cultural Studies, Tokyo, 1989. xviii + 427 pp., maps, figs, app. - Niels Mulder, Nancy Eberhardt, Gender, power, and the construction of the moral order: Studies from the Thai periphery, University of Wisconsin-Madison, Centre for Southeast Asian Studies, Monograph 4, 1988. viii + 100 pages, softcover. - Gert Oostindie, Jan Nederveen Pieterse, Wit over zwart; Beelden van Afrika en zwarten in de Westerse populaire cultuur. Amsterdam: Koninklijk Insituut voor de Tropen, 1990. 259 pp., ills. - Gert Oostindie, Raymond Corbey, Wildheid en beschaving; De Europese verbeelding van Afrika. Baarn: Ambo, 1989. 182 pp., ills. - R. Ploeg, Inga Clendinnen, Ambivalent conquests; Maya and Spaniard in Yucatan, 1517-1570, Cambridge: Cambridge University Press, 1988. xi + 243 pp. - S.O. Robson, Luigi Santa Maria, Papers from the III European Colloquium on Malay and Indonesian Studies. Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Studi Asiatici (Series Minor XXX). Naples 1988. 276 pp., Faizah Soenoto Rivai, Antonio Sorrentino (eds.) - R.A. Römer, J.M.R. Schrils, Een democratie in gevaar; Een verslag van de situatie op Curaçao tot 1987. Van Gorcum, Assen: 1990. xii + 292 blz. - Patricia D. Rueb, Han ten Brummelhuis, Merchant, courtier and diplomat: A history of the contacts between the Netherlands and Thailand, Lochem, 1987, 116 pp., illustrated.