Search Results

- G.J. Abbink, J.M. Schoffeleers, Missie en Ontwikkeling in Oost-Afrika. Een ontmoeting van culturen, Nijmegen-Baarn: Katholiek Studiecentrum - Ambo, 1983, 167 pp., H. Obdeijn (eds.) - Gary Brana-Shute, Barry B. Levine, Benjy Lopez: A picaresque tale of emigration and return. Basic Books, 1980. 240 pages, bibliography, no index. - Victoria M. Clara van Groenendael, Günter Spitzing, Das indonesische Schattenspiel Bali - Java - Lombok, Köln: Dumont, 1981, 236 pages, photographs, illustrations, map, tables, glossary, bibliography, index. Dumont-Taschenbücher 110. - Dirk van Dusseldorp, B. Galjart, Participation of the poor in development. Contributions to a seminar. 325 pp. Leiden development studies 2, Institute of cultural and social studies, University of Leiden, Leiden 1982., D. Buys (eds.) - C. van Dijk, R. de Bruin, Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesië: 1942-1945, ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1982. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog, nr. 3. - R. Hagesteijn, H.B. Sarkar, Literary heritage of Southeast Asia. Calcutta, Firma KLM Private Limited, 265 pages. - M. Hekker, S. Price, Afro-American arts of the Suriname rain forest. University of California Press, Berkeley/Los Angelos/London, 1981. 237 pp. Maps, Ill., R. Price (eds.) - M. Hekker, S.R. Siregar, Adat, Islam and Christianity in a Batak Homeland. Athens, Ohio 1981. Papers in International studies, Southeast Asia series no. 57, Ohio University. 108 pp. - P.E. de Josselin de Jong, Wazir-Jahan Begum Karim, Ma’ Betisék concepts of living things, 1981. New Jersey: Athlone Press. London school of economics monographs on social anthropology no. 54. xv, 270 pp., 3 maps, 6 figs., 11 tables. - Peter Kloos, Paul Alexander, Sri Lanka Fishermen. Rural capitalism and peasant society. Canberra, Australian National University Monographs no. 7, 1982, 328 pp. - Peter Kloos, James Brow, Vedda villages of Anuradhapura. The historical anthropology of a community in Sri Lanka. Seattle: University of Washington Press, Publications on Asia of the school of international studies No. 33, 1978, 268 pp. - Peter Kloos, Manda Cesara, Reflections of a woman anthropologist: no hiding place. London: Academic Press, 1982, 232 pp. - Peter Kloos, Adam Kuper, Anthropology and anthropologists. The modern British school. London, Routledge & Kegan Paul, 1983. 228 pp. - Rob de Ridder, Brian Swann, Smoothing the ground. Essays on native American oral literature. Berkeley, Los Angelos, London: University of California Press, xix + 364 pp. - H. Steinhauer, V.A. Tjurin, Regional’naja i Istoriceskaja Adaptacija Kul’tur v Jugo-vostocnoj Azii [Regional and historical adaptation of cultures in Southeast Asia], Moscow 1982, Moscovian Branch of the Geographical society of the USSR (MFGO), 127 pp. - J.L. Swellengrebel, Oe. H. Kapita, Kamus Sumba/Kambera-Indonesia, Panitia penerbit naskah kebudayaan daerah Sumba, Dewan penata layanan gereja Sumba, Waingapu, 1982, X + 296 pp. - J.L. Swellengrebel, Michael Cooman, Evangelisatie en Kultuurverandering. Onderzoek naar de verhouding tussen evangelisatie en de socio-kulturele veranderingen in de adat van de Dajaks van Oost-Kalimantan (bisdom Samarinda) Indonesië, Steyler-Verlag, St. Augustin, 1980. Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini, nr. 28, 340 pp. - Sj. M. Zanen, John W. Burton, God’s ants. A study of Atuot religion, Studia Instituti Anthropos 37, Anthropos Institute, St. Augustin, West Germany, 1981.

Open Access

- M.A. van Bakel, R. Borofsky, Making history; Pukapukan and anthropological constructions of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 201 pp.; ill. - Andrew Beatty, J.A. Feldman et al., Nias, tribal treasures: Cosmic reflections in stone, wood and gold, Delft: Volkenkundig Museum Nusantara, 1990. - A.G. van Beek, Christian F. Feest, Technologie und ergologie in der Völkerkunde, Band 2, Berlin: Dietrich Reimer Verlag, Ethnologische Paperbacks, 1989. xiv, 290 pp., Alfred Janata (eds.) - N. Bootsma, Bernhard Dahm, José Rizal, Der nationalheld der Filipinos, Zürich: Munster-Schmidt Verlag Göttingen, 1988, 88 pp. - Aart G. Broek, John de Pool, Bolívar op / en Curaçoa: Historische novelle / leyende histórico [Inleiding door / introducción del L.W. Statius van Eps en / y E. Luckmann-Levy Maduro; vertaling uit het Spaans door L. Hoetink-Espinal], Zutphen: De Walburg Pers, 1988. - Martin van Bruinessen, Peter Kloos, Door het oog van de antropoloog: Botsende visies bij heronderzoek. Muiderberg: Dick Coutinho, 1988, 148 pp. - J.G. de Casparis, Charles Higham, The Archaeology of mainland Southeast Asia. From 10,000 B.C. to the fall of Angkor. Cambridge World Archaeology, Cambridge: Cambridge University Press, 1989. - H.J.M. Claessen, Luc de Heusch, Ecrits sur la royauté sacrée. Brussel, Institut de Sociologie: Editions de l’Université de Bruxelles. 1987. 314 pp. - H. Dagmar, Erich Kolig, The Noonkanbah Story, Dunedin: University of Otago Press, 1987. - Anke van Dijke, Linda Terpstra, Anil Ramdas, De strijd van de dansers; Biografische vertellingen uit Curaçao, Amsterdam: SUA, 1988. - B.F. Galjart, Hans-Dieter Evers, Strategische gruppen. Vergleichende studien zu staat, bürokratie und klassenbildung in der dritten welt. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1988, 279 pp., Tilman Schiel (eds.) - J. Hoffenaar, G. Teitler, Anatomie van de Indische defensie: Scenario’s, plannen, beleid 1892-1920. [Anatomy of the defence of the Netherlands East Indies: Scenarios, plans, policy 1892-1920], Amsterdam: Van Soeren, 1988, 482 pp. - Rudy de Jongh, Sjoerd Rienk Jaarsma, Waarneming en interpretatie. Vergaring en gebruik van ethnografische informatie in Nederlands Nieuw-Guinea (1950-1962). Utrecht: Interdisiplinair Sociaal Wetenschappelijk Onderzoekinstituut Rijksuniversiteit, 1990. 247 pp. English summary. - Ward Keeler, J.Joseph Errington, Structure and style in Javanese: A semiotic view of linguistic etiquette, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988, 290 pp. - Ank Klomp, Raymond T. Smith, Kinship and class in the West Indies; A genealogical study of Jamaica and Guyana, Cambridge etc.: Cambridge Studies in Social Anthropology, Cambridge University Press, 1988. - G.J. Knaap, A.H.P. Clemens, Het belang van de Buitengewesten; Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942, NEHA-series III, deel 7, Amsterdam: NEHA, viii + 306 pp. 1989., J.Th. Lindblad (eds.) - Jaap de Moor, E.S. van Eyck van Heslinga, Van compagnie naar koopvaardij; De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988. [Hollandse Historische Reeks, no. IX.] 320 pp., kaart, ills., tabellen, bibliografie, index. - Otto van den Muijzenberg, Jean-Claude Lejosne, Le journal de voyage de G. van Wuysthoff et de ses assistants au Laos (1641-1642), Metz: Editions du Centre de Documentation du Cercle de Culture et de Recherches Laotiennes, 1987. 370 pp., 3 indices, bibliography, maps, illustrations. - Gert J. Oostindie, M.J. van den Blink, Olie op de golven; De betrekkingen tussen Nederland/Curaçao en Venezuela gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988, 128 pp. - Rien Ploeg, Robert M. Hill II, Continuities in highland Maya social organisation, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, xxii + 176 pp., 1987., John Monaghan (eds.) - Harry A. Poeze, Takashi Shiraishi, An age in motion; Popular radicalism in Java, 1912-1926, Ithaca/London: Cornell University Press, 1990. xxiv + 365 pp. - Rob de Ridder, Willem F.H. Adelaar, Het boek van Huarochirí. Mythen en riten van het Oude Peru, Amsterdam: Meulenhoff, 1988, 150 pp., - Marie-Odette Scalliet, Peter Carey, A.A.J. Payen: Journal de mon voyage à Jogja Karta en 1825. The outbreak of the Java War (1825-30) as seen by a painter, Cahier d’Archipel 17, Paris 1988. XIV + 183 pp., 17 ill., 3 maps. - Matthew Schoffeleers, Marion Melk-Koch, Auf der Suche nach der menschlichen Gesellschaft: Richard Thurnwald, Berlin: Dietrich Reimer, 1989. 352 pp., maps, photographs and Thurnwald bibliography. - Matthew Schoffeleers, Peter Metcalf, Where are you / Spirits? Style and theme in Berawan prayer, Washington and London: Smithsonian Institution Press, 1989, 345 pp. - J.W. Schoorl, J.F.L.M. Cornelissen, Pater en Papoea; Ontmoeting van de Missionarissen van het Heileg Hart met de cultuur der Papoea’s van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963), Kampen: Kok, 1988, XIV + 256 pp. - Alex van Stipriaan, Jo Derkx, Suriname; A bibliography, 1980-1989, Leiden: KITLV (Royal Institute of Linguistics and Anthropology), Department of Caribbean studies, 1990, 297 pp., Irene Rolfes (eds.) - A.A. Trouwborst, Th. Schweizer (Hg), Netzwerkanalyse; Ethnologische perspektiven, Berlin: Dietrich Reimerverlag, 1989, VIII, 229 pp. - Hans Vermeulen, Brian Juan O’Neill, Social inequality in a Portugese hamlet; Land, late marriage and bastardy, 1870-1978, Cambridge: Cambridge University Press. 431 pp. 1987. - C.W. Watson, Hendrick M.J. Maier, In the center of authority. The Malay Hikayat Merong Mahawangsa, Ithaca: Southeast Asia program, Studies on Southeast Asia , 1988. 210 pp. - Neil Lancelot Whitehead, Edmundo Magaña, Orión y la mujer Pléyades. Simbolismo astronómico de los indios kaliña de Surinam, Dordrecht/Providence: Foris, 1988. [CEDLA Latin American studies series 44.] 373 pp. - J.J. de Wolf, Meyer Fortes, Religion, morality and the person: Essays on Tallensi religion, edited and with an introduction by Jack Goody. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Open Access