Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Takashi Shiraishi x
  • Search level: All x
Clear All
In: The Cold War in Asia

- A.S. Baer, Philip Houghton, People of the Great Ocean; Aspects of human biology of the early Pacific. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, x + 292 pp. - Greg Bankoff, Vicente L. Rafael, Figures of criminality in Indonesia, the Philippines, and colonial Vietnam. Ithaca, NY: Cornell University Southeast Asis Program, 1999, 258 pp. - Harold Brookfield, Donald Denoon, The Cambridge history of the Pacific Islanders. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, xvi + 518 pp., Stewart Firth, Jocelyn Linnekin (eds.) - Cynthia Chou, Shoma Munshi, Clifford Sather, The Bajau Laut; Adaptation, history, and fate in a maritime fishing society of south-eastern Sabah. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1997, xviii + 359 pp. - Cynthia Chou, Shoma Munshi, Krishna Sen, Gender and power in affluent Asia. London: Routledge, 1998, xiii + 323 pp., Maila Stivens (eds.) - Freek Colombijn, Arne Kalland, Environmental movements in Asia. Richmond, Surrey: Curzon, 1998, xiii + 296 pp. [Nordic Institute of Asian Studies, Man and Nature in Asia Series 4.], Gerard Persoon (eds.) - Kirsten W. Endres, Phan Huy Chu, Hai trinh chi luoc; Récit sommaire d’un voyage en mer (1833); Un émissaire Vietnamien à Batavia. Paris: EHESS, 1994, viii + 228 pp. [Cahier d’Archipel 25.] - Aone van Engelenhoven, Veronica Du Feu, Rapanui. London: Routledge, 1996, xv + 217 pp. [Routledge Descriptive Grammars.] - Fukui Hayao, Peter Boomgard, Paper landscapes; Explorations in the environmental history of Indonesia, 1997, vi + 424 pp. Leiden: KITLV Press. [Verhandelingen 178.], Freek Colombijn, David Henley (eds.) - Volker Heeschen, J. Miedema, Texts from the oral tradition in the south-western Bird’s Head Peninsula of Irian Jaya; Teminabuan and hinterland. Leiden: DSALCUL, Jakarta: ISIR, 1995, vi + 98 pp. [Irian Jaya Source Materials 14.] - Volker Heeschen, J. Miedema, Texts from the oral tradition in the southern Bird’s Head Peninsula of Irian Jaya; Inanwatan-Berau, Arandai-Bintuni, and hinterland. Leiden: DSALCUL, Jakarta: ISIR, 1997, vii + 120 pp. [Irian Jaya Source Materials 15.] - Robert W, Hefner, Daniel Chirot, Essential outsiders: Chinese and Jews in the modern transformation of Southeast Asia and Central Europe. Seattle: University of Washington Press, 1997, vii + 335 pp., Anthony Reid (eds.) - Bob Hering, Lambert Giebels, Soekarno, Nederlandsch onderdaan; Biografie 1901-1950. Amsterdam: Bert Bakker, 1999, 531 pp. - Karin van Lotringen, David Brown, The state and ethnic politics in Southeast Asia. London: Routledge, 1994, xxi + 354 pp. - Ethan Mark, Takashi Shiraishi, Approaching Suharto’s Indonesia from the margins. Ithaca, NY: Cornell University Southeast Asia Program, 1994, 153 pp. - Harry Poeze, J.A. Manusama, Eigenlijk moest ik niet veel hebben van de politiek; Herinneringen aan mijn leven in de Oost 1910-1953. Utrecht: Moluks Historisch Museum, ‘s-Gravenhage: Bintang, 1999, 301 pp. - Nico Schulte Nordholt, Hans Antlöv, Exemplary centre, administrative periphery; Rural leadership and the New Order in Java. Richmond, Surrey: Curzon Press, 1995, xi + 222 pp. [Nordic Institute of Asian Studies, Monograph Series 68.] - Cornelia M.I. van der Sluys, Danielle C. Geirnaert-Martin, The woven land of Laboya; Socio-cosmic ideas and values in West Sumba, eastern Indonesia. Leiden: Centre for Non Western Studies, Leiden University, 1992, xxxv + 449 pp. [CNWS Publications 11.] - Nicholas Tarling, Tom Marks, The British acquisition of Siamese Malaya (1896-1909). Bangkok: White Lotus Press, 1997, vii + 167 pp. - B.J. Terwiel, Chanatip Kesavadhana, Chulalangkorn, roi de Siam: Itineraire d’un voyage à Java en 1886. Paris: EHESS, 1993, vi + 204 pp. [Cahier d’Archipel 20.] - Jaap Timmer, Polly Wiessner, Historical vines; Enga networks of exchange, ritual, and warfare in Papua New Guinea, with translations and assistance by Nitze Pupu. Washington: Smithsonian Institution Press, 1998, xvii + 494 pp., Akii Tumu (eds.) - Robert van Niel, Margaret Leidelmeijer, Van suikermolen tot grootbedrijf; Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw. Amsterdam: Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, 1997, 367 pp. [NEHA Series 3.] - Fred R. von der Mehden, Shanti Nair, Islam in Malaysian foreign policy. London: Routledge, 1997, xiv + 301 pp. - Lourens de Vries, Volker Heeschen, An ethnographic grammar of the Eipo language, spoken in the central mountains of Irian Jaya (West New Guinea), Indonesia. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1998, 411 pp. - Waruno Mahdi, A. Teeuw, De ontwikkeling van een woordenschat; Het Indonesisch 1945-1995. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1998, 51 pp. [Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (new series) 61-5.] - Roxana Waterson, Robert L. Winzeler, Indigenous architecture in Borneo; Traditional patterns and new developments, 1998, xi + 234 pp. Phillips, Maine: Borneo Research Council. [BRC Proceedings Series 5.]

Open Access

- M.A. van Bakel, R. Borofsky, Making history; Pukapukan and anthropological constructions of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 201 pp.; ill. - Andrew Beatty, J.A. Feldman et al., Nias, tribal treasures: Cosmic reflections in stone, wood and gold, Delft: Volkenkundig Museum Nusantara, 1990. - A.G. van Beek, Christian F. Feest, Technologie und ergologie in der Völkerkunde, Band 2, Berlin: Dietrich Reimer Verlag, Ethnologische Paperbacks, 1989. xiv, 290 pp., Alfred Janata (eds.) - N. Bootsma, Bernhard Dahm, José Rizal, Der nationalheld der Filipinos, Zürich: Munster-Schmidt Verlag Göttingen, 1988, 88 pp. - Aart G. Broek, John de Pool, Bolívar op / en Curaçoa: Historische novelle / leyende histórico [Inleiding door / introducción del L.W. Statius van Eps en / y E. Luckmann-Levy Maduro; vertaling uit het Spaans door L. Hoetink-Espinal], Zutphen: De Walburg Pers, 1988. - Martin van Bruinessen, Peter Kloos, Door het oog van de antropoloog: Botsende visies bij heronderzoek. Muiderberg: Dick Coutinho, 1988, 148 pp. - J.G. de Casparis, Charles Higham, The Archaeology of mainland Southeast Asia. From 10,000 B.C. to the fall of Angkor. Cambridge World Archaeology, Cambridge: Cambridge University Press, 1989. - H.J.M. Claessen, Luc de Heusch, Ecrits sur la royauté sacrée. Brussel, Institut de Sociologie: Editions de l’Université de Bruxelles. 1987. 314 pp. - H. Dagmar, Erich Kolig, The Noonkanbah Story, Dunedin: University of Otago Press, 1987. - Anke van Dijke, Linda Terpstra, Anil Ramdas, De strijd van de dansers; Biografische vertellingen uit Curaçao, Amsterdam: SUA, 1988. - B.F. Galjart, Hans-Dieter Evers, Strategische gruppen. Vergleichende studien zu staat, bürokratie und klassenbildung in der dritten welt. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1988, 279 pp., Tilman Schiel (eds.) - J. Hoffenaar, G. Teitler, Anatomie van de Indische defensie: Scenario’s, plannen, beleid 1892-1920. [Anatomy of the defence of the Netherlands East Indies: Scenarios, plans, policy 1892-1920], Amsterdam: Van Soeren, 1988, 482 pp. - Rudy de Jongh, Sjoerd Rienk Jaarsma, Waarneming en interpretatie. Vergaring en gebruik van ethnografische informatie in Nederlands Nieuw-Guinea (1950-1962). Utrecht: Interdisiplinair Sociaal Wetenschappelijk Onderzoekinstituut Rijksuniversiteit, 1990. 247 pp. English summary. - Ward Keeler, J.Joseph Errington, Structure and style in Javanese: A semiotic view of linguistic etiquette, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988, 290 pp. - Ank Klomp, Raymond T. Smith, Kinship and class in the West Indies; A genealogical study of Jamaica and Guyana, Cambridge etc.: Cambridge Studies in Social Anthropology, Cambridge University Press, 1988. - G.J. Knaap, A.H.P. Clemens, Het belang van de Buitengewesten; Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942, NEHA-series III, deel 7, Amsterdam: NEHA, viii + 306 pp. 1989., J.Th. Lindblad (eds.) - Jaap de Moor, E.S. van Eyck van Heslinga, Van compagnie naar koopvaardij; De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988. [Hollandse Historische Reeks, no. IX.] 320 pp., kaart, ills., tabellen, bibliografie, index. - Otto van den Muijzenberg, Jean-Claude Lejosne, Le journal de voyage de G. van Wuysthoff et de ses assistants au Laos (1641-1642), Metz: Editions du Centre de Documentation du Cercle de Culture et de Recherches Laotiennes, 1987. 370 pp., 3 indices, bibliography, maps, illustrations. - Gert J. Oostindie, M.J. van den Blink, Olie op de golven; De betrekkingen tussen Nederland/Curaçao en Venezuela gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988, 128 pp. - Rien Ploeg, Robert M. Hill II, Continuities in highland Maya social organisation, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, xxii + 176 pp., 1987., John Monaghan (eds.) - Harry A. Poeze, Takashi Shiraishi, An age in motion; Popular radicalism in Java, 1912-1926, Ithaca/London: Cornell University Press, 1990. xxiv + 365 pp. - Rob de Ridder, Willem F.H. Adelaar, Het boek van Huarochirí. Mythen en riten van het Oude Peru, Amsterdam: Meulenhoff, 1988, 150 pp., - Marie-Odette Scalliet, Peter Carey, A.A.J. Payen: Journal de mon voyage à Jogja Karta en 1825. The outbreak of the Java War (1825-30) as seen by a painter, Cahier d’Archipel 17, Paris 1988. XIV + 183 pp., 17 ill., 3 maps. - Matthew Schoffeleers, Marion Melk-Koch, Auf der Suche nach der menschlichen Gesellschaft: Richard Thurnwald, Berlin: Dietrich Reimer, 1989. 352 pp., maps, photographs and Thurnwald bibliography. - Matthew Schoffeleers, Peter Metcalf, Where are you / Spirits? Style and theme in Berawan prayer, Washington and London: Smithsonian Institution Press, 1989, 345 pp. - J.W. Schoorl, J.F.L.M. Cornelissen, Pater en Papoea; Ontmoeting van de Missionarissen van het Heileg Hart met de cultuur der Papoea’s van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963), Kampen: Kok, 1988, XIV + 256 pp. - Alex van Stipriaan, Jo Derkx, Suriname; A bibliography, 1980-1989, Leiden: KITLV (Royal Institute of Linguistics and Anthropology), Department of Caribbean studies, 1990, 297 pp., Irene Rolfes (eds.) - A.A. Trouwborst, Th. Schweizer (Hg), Netzwerkanalyse; Ethnologische perspektiven, Berlin: Dietrich Reimerverlag, 1989, VIII, 229 pp. - Hans Vermeulen, Brian Juan O’Neill, Social inequality in a Portugese hamlet; Land, late marriage and bastardy, 1870-1978, Cambridge: Cambridge University Press. 431 pp. 1987. - C.W. Watson, Hendrick M.J. Maier, In the center of authority. The Malay Hikayat Merong Mahawangsa, Ithaca: Southeast Asia program, Studies on Southeast Asia , 1988. 210 pp. - Neil Lancelot Whitehead, Edmundo Magaña, Orión y la mujer Pléyades. Simbolismo astronómico de los indios kaliña de Surinam, Dordrecht/Providence: Foris, 1988. [CEDLA Latin American studies series 44.] 373 pp. - J.J. de Wolf, Meyer Fortes, Religion, morality and the person: Essays on Tallensi religion, edited and with an introduction by Jack Goody. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Open Access