Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for

  • Author or Editor: Theodore G.Th. Pigeaud x
  • Search level: All x
Clear All
Catalogue raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other Public Collections in the Netherlands. Vols. 1-3
Vol. I (1967): Synopsis of Javanese Literature 900-1900 A.D.
Vol. II (1968): Descriptive List of Javanese Manuscripts
Vol. III (1970): Illustrations and Facsimiles of Manuscripts, Maps, Addenda and a General Index of Names and Subjects
Catalogue raisonné of Javanese Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other Public Collections in the Netherlands. Volume IV. Supplement
Ruim 90 miljoen mensen spreken Javaans. Het Javaans is de grootste streektaal van Indonesië. Dit woordenboek is een een uitbreiding van de uitgave van 2007, die ongeveer 6.000 nieuwe woorden en vertalingen bevatte. In deze druk zijn dat er circa 20.500. Het aantal artikelen is gegroeid tot meer dan 55.000. Daarmee overtreft dit woordenboek alle tot op heden verschenen Javaanse woordenboeken.
In de huidige uitgave zijn alle spreektaalopnames uit 1996 verwerkt, steekproeven van dialecten uit gebieden die reiken van Serang in het westen tot Malang in het oosten. Verder zijn er romanteksten in verwerkt en stukken poëzie, vooral uit het gedicht Centhini.Tenslotte zijn de inzendingen van een romanwedstrijd uit 2010 allemaal in het woordenboek verwerkt.
Een ander belangrijk verschil met de vorige druk is dat alle artikelen nu op grondwoord gesorteerd staan, zoals gebruikelijk in een wetenschappelijk woordenboek. Veel gebruikers vinden dit prettiger dan de methode-Pigeaud waar bij woorden met een voorvoegsel eenvoudig onder de beginletter van dat voorvoegsel stonden. Nu staat bijvoorbeeld panerus onder het grondwoord, terus. Waar dat voor de gebruiker onduidelijkheid zou kunnen geven, staat een verwijzing, zodat ook de beginnende javanicus gemakkelijk iets kan opzoeken.
In: Islamic States in Java 1500-1700
In: Islamic States in Java 1500-1700
In: Islamic States in Java 1500-1700
In: Islamic States in Java 1500-1700
In: Islamic States in Java 1500-1700
In: Islamic States in Java 1500-1700
In: Islamic States in Java 1500-1700