- J. van Baal, B. van Norren, Socio-culturele structuur en innovatie: een structuur-vergelijkend onderzoek naar adoptie van family-planning in de periode 1969-1973 door Sundanese echtparen in twee rurale gemeenschappen op West-Java. Dissertatie Landbouwhogeschool Wageningen, 1985. 533 pp. - Pierre Brocheux, Andrew Turton, History and peasant consciousness in South East Asia, Senri Ethnological studies no. 13, National Museum of Ethnology, Osaka. 1984, 420 pp., Shigeharu Tanabe (eds.) - I.H. Enklaar, J. Verkuyl, Gedenken en verwachten, mémoires, Kampen: J.H. Kok, 1983, 348 pp. - J. van Goor, D.J. Roorda, Overzicht van de Nieuwe Geschiedenis; De algemene geschiedenis van het einde der middeleeuwen tot 1870 (Groningen 1983); dez. Nieuwe Geschiedenis in teksten; Werkboek (Groningen 1984). - R. Hagesteijn, H.D. Kubitscheck, Südost Asien: Völker und Kulturen, Berlin: Akademie-Verlag, 1984. - C.H. van Nieuwenhuijsen-Riedeman, Florence Weiss, Kinder schildern ihren Alltag. Die stellung des kindes om ökonomischen System einer Dorfgemeinschaft in Papua New Guinea (Palimbei, Iatmul, Mittelsepik). [Children narrate their daily life. The child’s role in the economic system of a village community in Papua New Guinea (Palimbei, Iatmul, Middle Sepik) ],Basler Beiträge zur Ethnologie band 21, Basel: Ethnologisches Seminar der Universität und Museum für Völkerkunde, 1981. - Harry A. Poeze, Joop Morriën, `Aroen’; Jan Stam, rebel in Indonesië en Nederland, Amsterdam: Pegasus, 1984, 159 pp. - P.H. Pott, Jeanne de Loos-Haaxman, De Franse Schilder Ernest Hardouin in Batavia, Leiden: Brill, 1982, 51 pp., ills. - Harry A. Poeze, Uit het archief van Arthur Lehning, Amsterdam: Van Gennep 1984. - W.G.J. Remmelink, P.B.R. Carey, Babad Dipanagara; An account of the outbreak of the Java War (1825-1830), The Malaysian branch of the Royal Asiatic Society - Monograph No. 9, Kuala Lumpur, 1981, LXXIII + 343 pp., 2 maps, 6 illustrations.