Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • All: "azimio la kazi" x
  • Search level: All x
Clear All

Utangulizi Maandiko yatokanayo na mtaala ambayo mwalimu wa somo la Kiswahili anatakiwa kutumia katika kufundishia kama vile muhtasari, azimio la kazi na andalio la somo ambayo ni muhimu kwa mwalimu katika ufundishaji yamebainika kutotiliwa mkazo na walimu wengi. Jambo hili ni muhimu

In: Utafiti