Search Results

Utangulizi Maandiko yatokanayo na mtaala ambayo mwalimu wa somo la Kiswahili anatakiwa kutumia katika kufundishia kama vile muhtasari, azimio la kazi na andalio la somo ambayo ni muhimu kwa mwalimu katika ufundishaji yamebainika kutotiliwa mkazo na walimu wengi. Jambo hili ni muhimu

In: Utafiti
Author:

individual entries in the booklist are given in alphabetical order of titles in the alphabetical language order. A random selection of titles reveals the scope of publications included, ego under the Swahili section (pp. 211-262) one finds entries such as Muhtasari ya kazi ya kushona [Outline of the skill

In: Matatu

refer to any child, generally refers to ages 5–17 Mtume (Swahili) Apostle or Messenger Muhtasari (Swahili) Summary Munāfiqūn (Arabic) Hypocrites Mungu (Swahili) God Mwana (Swahili) Child (pl. Wana); usually refers to a child belonging to the person Mwenyezi Mungu (Swahili) Almighty God Mwoyo Mũkembu

Author:

. APPENDICES 217 APPENDIX E K.K.K.T. DAYOSISI YA MASHARIKI NA PWANI KANISA KUU AZANIA FRONT KWAYA YA UPENDO MUHTASARI WA MKUTANO WA KAMATI ZOTE ULIOFANYIKA TAREHE 15 FEBRUARI 1994 WALIODHUDHURIA: 1. Bw. James Obama - Mwenyekiti 2. Prof. Malise Kaisi - Makamu Mwenyekiti 3. Mw. Gideon Mdegella - Mwalimu na

In: Performing Religion
Author:

, Turkish trans. Ahmed Naim, Kamil Miras, Sahîh-i Buhârî Muhtasârı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, 13 vols., Ankara 1979.

In: Evliyā Çelebī in Medina

publiees sous Ia direction de l'Institut de Lettres Orientales de Beyrouth, serie 1, tome xiii; reprint with corrections, 1971). Kiiyel-Tiirker, M. (ed. with Turkish translation) [1966]: "Fiiriibi'nin Peri Hermeneias Muhtasari" [short treatise on Aristotle's Int.], Arastirma 4 (Ankara), pp. 1~85. Lee

In: Ways into the Logic of Alexander of Aphrodisias
Author:

.), The law and ethics of male circumcision, London 2006. Canan, İ., Kütüb-i Sitte. Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Ankara 1993, Bd. 1–17. Canan, İ., Islam’da çocuk hakları, in: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (1995) 7–22. Ferchl, D. (Übers. u. Hg.), Sahih al-Buhari Nachrichten von Taten und

In: Zeitschrift für medizinische Ethik
Author:

IV. Document #141. (1991) NAUMM. ‘Muhtasari wa Kikao cha Kamati ya Ufundi ya Sanaa Kilichofanyika Ofisi ya Utama- duni Mkoa Mwanza’. UTV/C.80/11Vol II (Cultural Programme, Acc. #2. Docu- ment #102. 30 March, 1990) NAUMM. ‘Mwongozo wa Mashindano ya Sanaa na Lugha ya Wilaya’. Sanaa za Maonyesho, Acc

In: Sukuma Labor Songs from Western Tanzania
Author:

(2008) yenye maana kubwa katika makala hii, ni yale yaliyomo katika andiko lake la Black Skin, White Masks . Mjadala katika sehemu hii utaegemea hoja zilizotolewa katika kitabu hicho (Toleo la 2008). Kichwa cha kitabu hiki kinatupa kwa muhtasari mtazamo na msimamo wa mwandishi. Ni kama kusema, ‘ngozi

In: Utafiti
Author:

Ibn-Mu5ammad, I5yá’ ‘ulúm ad-dín, Bd. 1, Kairo 1352 = 1933, 15. 25 I. Canan (Hg.), Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Bd. 11, Ankara 1991, 253. 26 Is%ãq b. ‘AlÍ Ar-RuhÁwÍ, Adab a7-/abıb, Faksimileausgabe, Stuttgart 1985, 70b. 27 Ar-RuhÁwÍ (Anm. 26), 79a–79b. 28 Ar-RuhÁwÍ (Anm. 26), 77b. 29 Ar

In: Zeitschrift für medizinische Ethik