Free access
Bibliography

Archive Documents

Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi

(İSH) İstiklal Harbi Koleksiyonu: (Kutu/Gömlek) 83/2 11 17 29; 83/99; 102/87; 104/153; 109/59 60; 112/100; 117/86; 273/91; 274/179 205; 334/64; 415/79; 452/27 90; 549/1; 571/86; 653/112; 659/128; 669/66; 769/50; 881/47; 1071/81; 1104/35 36 39; 1158/15 146 154; 1474/25; 1480/63; 1549/111

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi

 • (30.10.0.0) Muamelat Genel Müdürlüğü: 6.34.20; 40.327.10; 56.378.1; 83.545.6; 83.545.8; 83.545.14; 83.545.20; 86.566.6; 144.30.2; 144.30.4; 159.115.11; 202.381.9

 • (30.18.1.1) Bakanlar Kurulu Kararları: 1.1.2; 1.10.5; 1.10.19; 1.13.5; 1.14.6; 1.15.19; 1.17.8; 1.17.13; 1.19.15; 1.20.16; 2.21.10; 2.27.9; 2.39.10; 3.22.18; 3.24.4; 3.29.4; 3.32.4; 3.33.5; 3.33.8; 4.49.6; 4.53.2; 4.53.5; 5.27.1; 5.32.6; 6.40.19; 6.45.1; 6.49.2; 6.53.11; 7.22.3; 7.30.11; 7.35.19; 8.39.4; 10.28.18; 10.31.12; 30.18.1.1

Başbakanlık Osmanlı Arşivi

 • (A.}) Sadaret

 • (A.}MTZ.) Eyalat-ı Mümtaze Kalemi: (04): 163/16; 172/29

 • (A.}MKT.) Mektubi Kalemi Belgeleri: (MHM) Mühimme Odası: 738/25; 740/20

 • (BEO.) Bab-ı Ali Evrak Odası: 89/6634; 59/4395

 • (DH.) Dahiliye Nezareti

 • (DH.EUM.) Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti: (1.Şb): 6/39; 12/18A; (2.Şb): 3/58; 33/25; (3.Şb): 6/47; 27/18; (5.Şb): 1/32; 7/54; 33/24; 36/11; 44/59; 68/4; (6.Şb): 48/8; (AYŞ): 35/10; 66/6; (EMN): 92/84; 99/17; (KADL): 1/3; 18/38; 19/40; (KLH): 3/2; (KLU): 9/7; 16/54; (MEM): 43/74; (MH): 92/83; (MTK): 55/13; 74/23; (SSM): 35/30; (THR): 13/63; 44/20; 52/16; 63/11; 92/46 50; 93/10; (VRK): 17/67; 19/7

 • (DH.HMŞ.) Hukuk Müşavirliği: 4-2/12-02; 15/92; 26/49

 • (DH.İ.UM.) İdare-i Umumiye: 16-2/1/02; 16-3/1/18; 19-18/1/28; (EK): 123/32

 • (DH.İD.) İdari Kısım: 79/8 19 20 26 29 30 32 38; 87-2/45

 • (DH.KMS.) Kalem-i Mahsus Müdüriyeti: 36/46; 48/11; 49-2/62 66; 51-1/56; 52-1/39; 52-2/47; 52-3/79 109; 52-5/71; 53-2/14; 54-2/78; 64/29

 • (DH.MB.) Mebani-i Emiriyye: (HPS.): 146/56; (HPS.M.): 10/32; 20/54; 33/86

 • (DH.MKT.) Mektubi Kalemi: 1165/17; 1242/41; 1263/29; 1273/28 80; 1281/43; 1282/83; 1291/27; 2615/17; 2623/40; 2640/42; 2644/2; 2646/74; 2648/86; 2661/25; 2685/28; 2695/26; 2702/97; 2705/29; 2723/38; 2730/46; 2732/30; 2741/57; 2752/4; 2757/98; 2760/14; 2795/27; 2799/43 93; 2810/66; 2817/44; 2854/63; 2872/30; 2873/31; 2875/6; 2878/90; 2883/55; 2892/53; 2895/23; 2914/102

 • (DH.MTV.) Mütenevvia: 32/13

 • (DH.MUİ.) Muhaberat-ı Umumiye İdaresi: 1-1/70; 3-2/51; 5-1/4; 5-2/2; 6-1/50; 8-4/9; 14-1/71 85; 62-1/37; 64-1/36 52; 69-2/42; 71/23; 73-1/63; 126/30; 127/17

 • (DH.ŞFR.) Şifre Kalemi: 42/19; 44/155; 45/41; 95/64; 101/19/088; 441/15; 532/57; 588/152; 589/7 8 24 163; 596/51; 608/76; 609/12 26; 610/92; 641/54; 645/90

 • (DH.SYS.) Siyasi Kısım: 55-1/75; 57-1/26; 57-2/17; 64/25

 • (HR.) Hariciye Nezareti

 • (HR.İM.) İstanbul Murahhaslığı: 16/79 95 115 117 132 158 161; 17/90; 29/71; 66/46; 86/91; 174/10; 191/42; 234/26 76

 • (hr.sys.) Siyasi Kısım: 107/16; 199/52; 217/62; 219B/46; 2184/27; 2287/9; 2290/16; 2329/20; 2391/16; 2402/95; 2405/9; 2412/40 43 68; 2421/39; 2428/35 52; 2432/49; 2435/13 69; 2445/1; 2448/17; 2456/17; 2462/60; 2879/30 31; 2880/7

 • (İ.) İradeler

 • (i̇.dui̇t.) Dosya Usulü: 17/55; 17/91; 57/62; 57/67; 77/8; 79/16 17 29; 94/41 45 46 66; 99/3 4; 136/50

 • (i̇.mms.) Meclis-i Mahsus: 148/1330 Ra-46; 158/1331 Ra-37; 162/1331 R-30; 173/1331 Z-32; 188/1332 L-15; 197/1333 Ş-02

 • (MF.) Maarif Nezareti

 • (MF.MKT.) Mektubi Kalemi: 1046/54; 1068/70; 1077/20; 1088/30; 1093/78; 1163/35; 1169/2; 1176/54; 1182/1

 • (MV.) Meclis-i Vükela Mazbataları: 120/2 51; 124/43; 126/63; 136/19; 137/34; 140/28 102; 158/5; 164/70; 166/19; 171/80; 175/126; 179/43; 180/58; 187/34; 188/3; 192/15; 203/137; 213/56; 214/10 65 109; 215/38 97; 216/152; 218/96; 227/23 176 217 267; 229/120; 230/98; 231/10; 236/75; 250/25 164; 252/38; 255/130

 • (ŞD.) Şura-ı Devlet: 2815/33; 2842/24 39; (HU.): 658/35; (tnz.): 33/38

 • (tfr.) Teftişat-ı Rumeli Evrakı: (i.UM.) Umum Evrakı: 26/2509

 • (Y.) Yıldız Sarayı Arşivi

 • (Y.A.) Sadaret: (hus.): 287/78; 518/31; (res.): 59/12

 • (Y.EE.) Esas Evrakı: 15/10; 76/74; 112/23

 • (y.prk.) Perakende: (A.): 15/31; (HR.): 36/107; (tkm.): 50/30

 • (ZB.) Zaptiye Nezareti: 331/25; 349/31; 395/96; 485/15; 598/70; 601/56; 602/19 49; 603/50; 623/11

Bundesarchiv

(R901) Quellen zur Geschichte der Türkei und der Deutsch-Türkischen Beziehung 1855–1945: (34036) Presse i/d Türkei: 75 78 79 80 82 83 85 87 90 97 98 104 105 107 108 109 112 115 116 117 118 122 123

Cumhurbaşkanlık Arşivi

iii-7/18/1 42 52; iii-9-A/37/3-25 7; iii-9-B/38/14 62; iii-10-B/45/171

Nationaal Archief Den Haag

 • (2.05.94) Ministerie van Buitenlandse Zaken: Gezantschap Consulaat Consulaat-generaal te Constantinopel/Istanboel (Turkije) (1817) 1872–1954 (1955)

 • (454 455) Rapporten aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de politieke situatie in het Turkse rijk. 1884–1938.

 • (485) Stukken betreffende het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en diverse mogendheden. 1921–1925.

 • (505) Verslagen inzake de artikelen over het Mohammedanisme in de Turkse en Arabische pers. 1904–1918.

 • (811) Stukken betreffende de uitwijzing van de journalist Joost de Kruyf uit Turkije wegens het niet betalen van temettu-belasting. 1915–1916.

British National Archives

 • Foreign Office: 141/480 504; 195/2280 2302 2345 2363 2374 2452 2460; 371/3421 4141; 424/255 226 227 228 229 230 231 250; 608/87 92 101

 • War Office: 32/5781; 33/887; 93/33 36; 158/778 933

Published Primary Sources

 • AhmedEmin [Yalman]. “The Development of Modern Turkey as Measured by Its Press.” In Studies in History Economics and Public Law59:1142. New York: Columbia University1914.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AhmedEmin [Yalman]. “The Inter-Balkanic Press League.” The Public Opinion Quarterly3 no. 4 (1939): 68893.

 • Ahmetİhsan [Tokgöz]. Matbuat Hatıralarım 1888–1923 – Meşrutiyetin Ilânına Kadar 1889–1908. Vol. 1. 3 vols. İstanbul: Ahmet İhsan1930.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ahmetİhsan [Tokgöz]. Matbuat Hatıralarım 1888–1923 – Meşrutiyetin Ilânından Umumî Muharebeye Kadar 1908–1914. Vol. 2. 3 vols. İstanbul: Ahmet İhsan1931.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AhmetRasim. Eşkâl-ı Zamân. Edited by Orhan ŞaikGökyay. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, Devlet Kitapları1969.

 • AhmetRasim. İstibdaddan Hakimiyet-i Milliye’ye. İstanbul: Kanaat Matbaası1924.

 • AhmetRasim. Matbuat Hatıralarından. Muharrir Şair Edip. İstanbul: Kanaat Kütüphanesi1924.

 • AhmetRasim. Matbuat Tarihimize Medhal. İlk Muharrirlerden. İstanbul: Yeni Matbaa1927.

 • AhmetRasim. Muharrir Bu Ya. Istanbul: Hamid Matbaası1926.

 • AhmetRasim. Muharrir Bu Ya. Edited by HikmetDizdaroğlu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi, Devlet Kitapları1969.

 • BolayırEnver ed. Talât Paşa’nın Hatıraları. İstanbul: Güven1946.

 • CobbStanwood. “The Difficulties of the Young Turk Party.” The North American Review195 no. 674 (1912): 1037.

 • CottmanGeorge S.The Early Newspapers of Indiana.” The Indiana Quarterly Magazine of History2 no. 3 (1906): 10721.

 • DjiveleguianA.Régime de La Presse En Turquie. Paris: Émile Larose1912.

 • EstelleM. Stewart and J.C.Bowen. “History of Wages in the United States from Colonial Times to 1928. Revision of Bulletin No. 499 with Supplement, 1929–1933 (Page 523).” In Bulletin of the United States Burau of Labor Statistics Vol. 604. Wages and Hours of Labor Series. Washington: United States Department of Labor; Bureau of Labor Statistics1934.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HubbardC.A.Paper Making – Past and Present.” Bulletin of the Medical Library Association6 no. 4 (April 1917): 7075.

 • HüseyinCahit [Yalçın]. Edebiyat Anıları. Edited by RaufMutluay. Genel Yayın 408. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlar2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hüseyin Cahit [Yalçın]. Siyasal Anılar n.d.

 • İsmailHakkı. “La Presse Musulmane.” Revue Du Monde Musulman8 no. 5 (1909): 97139.

 • KuneralpZeki. Ali Kemal Ömrüm. İstanbul: İsis1985.

 • LowtherGerard Sir. “TURKEY: Annual Report 1912.” Foreign Office 1912.

 • Meclis-iMebusan. mmzcDevre 1 İçtima Senesi 1 Cilt 1. Ankara: tbmm Basımevi 1982.

 • Meclis-iMebusan. mmzc Devre 1 İçtima Senesi 1 Cilt 2.Ankara: TBMM Basımevi1982.

 • Meclis-iMebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 1 Cilt 3.Ankara: TBMM Basımevi1982.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 1 Cilt 4. Ankara: TBMM Basımevi ?.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 1 Cilt 5. Ankara: TBMM Basımevi ?.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 1 Cilt 6. Ankara: TBMM Basımevi ?.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 2 Cilt 1.Ankara: TBMM Basımevi1985.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 2 Cilt 2. Ankara: TBMM Basımevi ?.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 2 3 üncu Cilt. Ankara: TBMM Basımevi ?.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 2 4 üncü CiltAnkara: TBMM Basımevi1986.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 2 5 inci Cilt. Ankara: TBMM Basımevi1986.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 2 6 inci Cilt.Ankara: TBMM Basımevi1986.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 3 1 inci Cilt.Ankara: TBMM Basımevi1986.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 3 2 inci Cilt.Ankara: TBMM Basımevi 1986.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 3 3 üncü Cilt.Ankara: TBMM Basımevi1986.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 3 4 üncü Cilt. Ankara: TBMM Basımevi1986.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 3 5 inci Cilt. Ankara: TBMM Basımevi1990.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 3 6 inci Cilt.Ankara: TBMM Basımevi1991.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 3 7 inci CiltAnkara: TBMM Basımevi1991.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 4 1 inci Cilt.Ankara: TBMM Basımevi 1991.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 1 İçtima Senesi 4 2 inci Cilt.Ankara: TBMM Basımevi1991.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 2 İçtima Senes 1 1 inci Cilt.Ankara: TBMM Basımevi1991.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 2 İçtima Senesi 1 2 inci Cilt.Ankara: TBMM Basımevi1991.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC (İçtima-ı Fevkalade) Devre 3 İçtima Senesi 1 1 inci Cilt.Ankara: TBMM Basımevi1991.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 3 İçtima Senesi 1 1 inci Cilt.Ankara: TBMM Basımevi 1991.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC (İçtima-ı Fevkalade) Devre 3 İçtima Senesi 1 2 inci Cilt.Ankara: TBMM Basımevi1991.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 3 İçtima Senesi 2 1 inci Cilt.Ankara: TBMM Basımevi1991.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 3 İçtima Senesi 2 1 inci Cilt.Ankara: TBMM Basımevi1991.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 3 İçtima Senesi 2 2 inci Cilt. Ankara: TBMM Basımevi 1991.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 3 İçtima Senesi 2 3 üncü Cilt. Ankara: TBMM Basımevi1991.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 3 İçtima Senesi 4 1 inci Cilt. Ankara: TBMM Basımevi1992.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 3 İçtima Senesi 4 2 inci Cilt.Ankara: TBMM Basımevi1992.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 3 İçtima Senesi 4 3 üncü Cilt. Ankara: TBMM Basımevi1991.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC Devre 3 İçtima Senesi 5 Cilt 1.Ankara: TBMM Basımevi1992.

 • Meclis-i Mebusan. MMZC (İçtima-ı Fevkalada) Devre 3 İçtima Senesi 1 1 inci Cilt. Ankara: TBMM Basımevi1992.

 • MerchantE.O.The Government and the News-Print Paper Manufacturers.” The Quarterly Journal of Economics32 no. 2 (1918): 23856.

 • MerchantE.O.The Government and the News-Print Paper Manufacturers.” The Quarterly Journal of Economics34 no. 2 (1920): 31328. https://doi.org/10.2307/1882366.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MithatAli Haydar. Hâtıralarım 1872–1946. İstanbul: Mithat Akçit1946.

 • MuhammedKürd Ali. Bir Osmanlı-Arap Gazetecinin Anıları. Translated by İbrahimTüfekçi. Arap Gözüyle Osmanlı 3. İstanbul: Klasik2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mustafaİsmet [İnönü]. Hatıralarım Genç Subaylık Yılları 1884–1918. İstanbul: Burçak1969.

 • Mustafaİsmet [İnönü]. “İstiklâl Savaşı ve Lozan.” Belleten38 no. 149 (1974): 130.

 • MustafaKemal [Atatürk]. Nutuk. İstanbul: Mavi Yelken2005.

 • Osmanlı Hilal-ı Ahmer Cemiyeti. Osmanlı Hilal-ı Ahmer Cemiyeti Salnamesi. Ahmed İhsan ve Şürekası 1329H 1331R.

 • Refik Halid [Karay]. Minelbab İlelmihrab. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri 1964.

 • ResneliAhmed Niyazi. Hatırat-ı Niyazi Yahut Tarihçe-i İnkılab-ı Kebir-i Osmaniyeden Bir Sayfa. İstanbul: Sabah Matbaası1326.

 • ŞehremanetiSıhhiye Müdüriyeti. “Dersaadet’in 1329 Senesine Mahsus Sıhhi Istatiğidir.” Dersaadet: Matbaa-ı Arşak Garavyan1330.

  • Export Citation
 • Şehremaneti SıhhiyeMüdüriyeti. “Dersaadet’in 1330 Senesine Mahsus Sıhhi Istatiğidir.” Dersaadet: Matbaa-ı Arşak Garavyan 1331.

  • Export Citation
 • SertelMehmet Zekeriya. Hatırladıklarım (1905–1950). İstanbul: Yaylacık1968.

 • SertelSabiha. Roman gibi; anılar. İstanbul: Ant Yayınları1969.

 • SılanNecmeddin Sahir.ii. Meşrutiyet ve Sonrası Hatıralarım. Edited by Danışmend Dervişoğluİsmail. İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TopuzluCemil.İstibdad – Meşrutiyet – Cumhuriyet Devirlerinde 80 Yıllık Hatıralarım. Edited by HüsrevHatemi and AykutKazancıgil. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları1982.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Türkiye Büyük MilletMeclisi. tbmmzcDevre 1İ̇çtima Senesi 1, Cild 1. Ankara: tbmm Matbaası 1959.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 1 Cild 2. Ankara: TBMM Matbaası1981.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 1 Cilt 3. Ankara: TBMM Matbaası1981.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 1 Cilt 4. Ankara: TBMM Basımevi1981.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 1 Cilt 5. Ankara: TBMM Basımevi1981.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 1 Cilt 6. Ankara: TBMM Matbaası1943.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 1 Cilt 7. Ankara: TBMM Matbaası1944.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 1 Cilt 8. Ankara: TBMM Matbaası1945.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 2 Cilt 8. Ankara: TBMM Matbaası1954.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 2 Cilt 9. Ankara: TBMM Matbaası1954.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 2 Cilt 10. Ankara: TBMM Matbaası1958.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 2 Cilt 11. Ankara: TBMM Matbaası1958.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 2 Cilt 12. Ankara: TBMM Matbaası1958.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 2 Cilt 14. Ankara: TBMM Matbaası1958.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 2 Cilt 15. Ankara: TBMM Matbaası1958.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 2 Cilt 16. Ankara: TBMM Matbaası1958.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 2 Cilt 17. Ankara: TBMM Matbaası1958.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 3 Cilt 18. Ankara: TBMM Matbaası1959.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 3 Cilt 19. Ankara: TBMM Matbaası1959.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 3 Cilt 20. Ankara: TBMM Matbaası1959.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 3 Cilt 21. Ankara: TBMM Matbaası1959.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 3 Cilt 22. Ankara: TBMM Matbaası1959.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. tbmmzc Devre 1 İçtima 3 Cilt 23. Ankara: TBMM Matbaası1960.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 3 Cilt 24. Ankara: TBMM Matbaası1960.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 3 Cilt 25. Ankara: TBMM Matbaası1960.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 3 Cilt 26. Ankara: TBMM Matbaası1960.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 3 Cilt 27-1. Ankara: TBMM Matbaası1960.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 4 Cilt 28. Ankara: TBMM Matbaası1961.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 1 İçtima 4 Cilt 29. Ankara: TBMM Matbaası1961.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre 2 İçtima 1 Cilt 1. Ankara: TBMM Matbaası1961.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC İkinci İntihap Devresi Birinci İçtima Senesi Cilt 2. Ankara: TBMM Matbaası ?.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC İkinci İntihap Devresi Birinci İçtima Senesi Cilt 3. Ankara: TBMM Matbaası ?.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. TBMMZC Devre ii İçtima Senesi 1 Cilt 4. Ankara: TBMM Matbaası1968.

 • Us Asım. Gördüklerim Duyduklarım Duygularım. Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devirlerine Ait Hâtıralar ve Tetkikler. İstanbul: Vakit1964.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vedad Örfi. Hatırat-ı Sultan Abdülhamıd Han-ı Sani. İstanbul: Cihan Kütüphanesi 1338R-1340H.

 • WilliamsonH.The Ottoman Press Law as Attempted to Be Applied to the Cyprus Herald: The Only English Newspaper Published in the Island of Cyprus1885. Foreign and Commonwealth Office Collection.

  • Export Citation
 • YakupKadri [Karaosmanoğlu]. Gençlik Be Edebiyat Hatıralarım. Deneme Anı Dizisi. Ankara: Bilgi Yayınevi1969.

 • YahyaKemal [Beyatlı]. Çocukluğum Gençlğim: Siyasi ve Edebi Hatıralarım. İstanbul: Yahya Kemal Estitüsü1976.

 • YahyaKemal [Beyatlı]. Siyasi Portreler. İstanbul: Yahya Kemal Enstitüsü1968.

 • YunusNadi [Abalıoğlu]. Kurtuluş Savaşı Anıları. Tarih – Anı – Gezi – Olay 20. İstanbul: Çağdaş1978.

 • “Au Redacteur.”Journal Des Débats Politiques et Litteraires January 12 1832.

 • “Bibliographie.”L’Indépendant May 12 1833.

 • “Bigarrures.”Le Figaro December 18 1831.

 • “Bigarrures.”Le Figaro May 2 1832.

 • “Cholera at Constantinople.”The Democratic Pioneer January 8 1847.

 • “Constantinople.”Memphis Daily Appeal June 27 1877.

 • “Cotton Supply from the Ottoman Empire”1862.

 • “Étranger.”La Presse July 1 1836.

 • “Foreign Literary Items.”The Evening Telegraph December 1 18684 edition.

 • “Intérieur.”Le Constitutionnel June 26 1843.

 • “Items of Interest.”Richland Beacon August 4 1877.

 • “Kansas in Constantinople.”The Kansas Herald of Freedom December 20 1856.

 • “L’Annonce En Turquie.”Le Figaro September 13 1834.

 • “Lettres de Constantinople.”Le Temps December 2 1869.

 • “Our Paris Correspondence.”The New York Herald February 25 1856.

 • “Personal.”The New-York Tribune March 18 1870.

 • “Réimpression de La Gazette d’État Turque.”Journal Des Débats Politiques et Litteraires June 10 1842.

 • “Suppression of a Newspaper for Attacking the Pope.”Knoxville Daliy Chronicle August 2 1871.

 • “The News.”The New York Herald January 6 1869.

 • “The Turkish Press.”New York Times April 13 1857.

 • “The Turkish Press.”New York Times April 23 1857.

 • “The Turkish War. News from Musselman Sources.”Evening Star July 18 1876.

 • “Turkey. The Grand Vizier Against the Viceroy of Egypt-His Newspaper Expression-Objections to a Great Powers Mediation.”The New York Herald September 27 1869.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • “What the Turkish Press Talks About.”The New York Herald July 25 1870.

 • 1909 Matbuat ve Matbaalar Kanunu. Sabah Matbaası 1327H.

 • Düstur. İstanbul: Matbaa-ı Amire 1282H.

 • Düstur Tertib-i Sani. İstanbul: Evkaf Matbaası1928.

 • Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1316. Darülhilafet [İstanbul]: Matbaa-ı Amire 1316H.

 • Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1318. Darülhilafet [İstanbul]: Matbaa-ı Amire 1318H.

 • Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 1321. Darülhilafet [İstanbul]: Asır Matbaası 1321H.

Ottoman Periodicals

#

11 Temmuz 1324 (1326H/1324R [1908])

A

 • Adalet (1323R [1908])

 • Adana Mıntıkası Maarif Mecmuasi (1928)

 • Afak (1299H [1882])

 • Afyon Karahisarʾda Nur (1342H/1340R [1924])

 • Agah Basurcu (1324R [1908])

 • Ahali (1328R [1912])

 • Aile (1297H [1880])

 • Akbaba (1341H/1338R/1912)

 • Aklın Hakimiyeti (1928)

 • Alemdar (1329H/1327R/1911–1331H/1329R/1913 1337H/1334R/1918–1339H/1337R/1921)

 • Alafranga (1326R [1910])

 • Altın Yaprak (1341R [1925])

 • Altın Yurt (1341H/1339R [1923])

 • Amid-i Sevda (1324R [1909])

 • Anadolu Duygusu (1337R [1921])

 • Anadolu Terbiye Mecmuası (1338R [1922])

 • Arda (1338R/1922)

 • Arkadaş (1293H/1292R [1880])

 • Arkadaş (1328H/1325R [1910])

 • Arkadaş (1928)

 • Artistik Sine (1926)

 • Asar (1303H/1301R [1886])

 • Asker Hocasi (1335R/1919)

 • Asri Hafta (1926)

 • Asri Türkiye Mecmuasi (1926)

 • Ateş (1329H/1327R/1911)

 • Ay Dede (1340H/1338R/1922)

 • Ayın Tarihi (1928)

 • Ayna (1292H/1291R [1875])

 • Ayna (1337R/1921)

 • Aylık Mecmua (1926)

 • Ayntab Haberleri (1334R/1918)

 • Ayvalık (1343H/1340R/1924)

 • Azad (1328H/1326R [1910])

B

 • Baba Himmet (1329H/1327R [1911])

 • Bahçe (1296H/1297R [1880])

 • Bahçe (1324R [1908])

 • Bahçivan (1336H/1334R/1918)

 • Balkan (1322R [1906])

 • Barbaros (1329H/1327R [1911])

 • Bedreka-i Selamet (1314H/1312R [1897])

 • Beşer ve Tabiat (1919)

 • Beyan ül-Hak (1326H/1324R [1908])

 • Beyoğlu (1327R [1911])

 • Bilgi Yurdu Işığı (1333R [1919])

 • Birlik (1341R [1925])

 • Bizim Mecmua (1922)

 • Bosna (1326H/1324R [1908])

 • Bursa Mecmuası (1333R/1917)

 • Büyük Duygu (1331H/1329R [1913])

 • Büyük Mecmua (1919)

C/Ç

 • Cadaloz (1329H/1327R/[1911])

 • Cellat (1326H/1324R [1908])

 • Cem (1326R [1910])

 • Ceride (1326H [1908])

 • Ceride-i Baytariye (1315R [1899])

 • Ceride-i Felesfiye (1328R [1912])

 • Ceride-i Havadis (1256H [1840])

 • Ceride-i İlmiye (1332H/1330R [1914])

 • Ceride-i Muhakeme (1296H/1295R [1874])

 • Ceride-i Rüsumiye (1326H/1324R [1908])

 • Ceride-i Şikayet (1339R [1923])

 • Ceride-i Ticaret (1274H [1857])

 • Ceridet ül-Hakayık (1303H/1302R/1886)

 • Cici (1327R [1911])

 • Cidal (1327H/1325R/1909)

 • Cihan (1342H [1924])

 • Cingöz (1324R [1908])

 • Coşkun Kalender (1325R [1909])

 • Curcuna (1327R [1912])

 • Cüzdan (1289H [1873])

 • Çağlayan (1341R [1925])

 • Çanakkale Muallimler Birliği (1341R [1925])

 • Çankaya (1928)

 • Çankırıʾda İnce Geliş (1344R/1928)

 • Çanta (1305R [1889])

 • Çanta (1340R [1924])

 • Çapkın (1327H/1325R/1909)

 • Çaylak (1293H/1292R [1887])

 • Çiftçi (1325R [1909])

 • Çiftçiler Derneği Mecmuası (1323R [1916])

 • Çimdik (1326R [1910])

 • Çıngırak (1324R [1908])

 • Çıngıraklı Tatar (1289R [1873])

 • Çırak Mektepleri Mecmuası (1334R [1918])

 • Çiçek (1926)

 • Çocuk Bahçesi (1320R [1904])

 • Çocuk Dünyası (1329R [1913])

 • Çocuk Dünyası (1926)

 • Çocuk Duygusu (1329R [1913])

 • Çocuklar Alemi (1329R [1913])

 • Çocuklara Arkadaş (1298H [1881])

 • Çocuklara Kıraat (1299H [1882])

 • Çocuklara Mahsus Gazete (1313H/1312R [1896])

 • Çolpan (1327H/1325R [1909])

D

 • Dalkavuk (1326H/1324R [1908])

 • Dar ül-Elhan (1340R [1926])

 • Davul (1908)

 • Deccal! (1335R [1919])

 • Demet (1324R [1908])

 • Demiryolları Mecmuası (1341R [1925])

 • Dertli (1337H/1335R [1919])

 • Dertli ile Garip (1328H/1326R [1910])

 • Diken (1918)

 • Dilek (Balıkesir) (1339R [1922])

 • Dilek (Sivas) (1339R [1923])

 • Diyane (1336R [1920])

 • Dobruca Sedası (1326R [1910])

 • Doğru Söz (1328H/1326R [1910])

 • Doğu (1340H/1338R [1921])

 • Dolap (1290H [1874])

 • Duygu ve Düşünce (1927)

 • Düşünce (1918)

 • Düşünce (1338R [1922])

 • Düşünceler (1338R [1922])

E

 • Ecnebi Matbuat Hulasaları (1341R [1925])

 • Eczacı (1327R [1911])

 • Edep Ya Hu (1326H/1324R [1908])

 • Ekinci (1329R [1913])

 • Emel Mecmuasi (1930)

 • Emniyet (1314H/1312R [1896])

 • Envar-ı Ulum (1324R [1908])

 • Envar-ı Zeka (1299H [1881])

 • Erkekler Dünyası ([1331]H/1329R [1914])

 • Eşek (1328H/1326R [1910])

 • Etfal (1303H/1301R [1887])

 • Ev Hocası (1339R [1923])

 • Ezan (1314H/1312R/1897)

F

 • Fağfur (1336H/1334R [1918])

 • Falaka (1329H/1327R [1909])

 • Fazilet (1326H/1324R/1908)

 • Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası (1927)

 • Felsefe-i Musiki (1325R/1910)

 • Fen (1329H/1327R [1911])

 • Fen Kıtatı Mecmuası (1341R/1925)

 • Fevaid (1305H [1887])

 • Fikirler (1927)

 • Firuze (1340H [1924])

 • Fünun (1308H [1892])

 • Füyuzat (1324H [1906])

G

 • Gamlı (1339H/1336R [1920])

 • Gayret (1301R [1886])

 • Gece Kuşu (1328H/1326R [1912])

 • Gencine-i Edeb (tesrinisani 1324)

 • Genç Anadolu (1337R [1921])

 • Genç Kadın (1335R [1919])

 • Genç Kalemler (1335R [1919])

 • Genç Kimyager (1327R [1911])

 • Genç Mektepliler (1343H/1340R [1924])

 • Genç Sanatkar (1334R/1918)

 • Genç Tabip (1329H/1327R [1911])

 • Genç Yolcular (1919)

 • Gençler Derneği (1330R [1914])

 • Gençler Dünyası (1920)

 • Gençlik (1327R [1911])

 • Gençlik (1928)

 • Gençlik Duygusu (1330R [1914])

 • Geveze ([1292]H/[1291]R [1875])

 • Geveze (1324R [1908])

 • Gol Mecmuası (1341R [1925])

 • Gölge (1341R [1925])

 • Gramafon (1327H/1324R [1909])

 • Guvaze (1329H/1327R/1911)

 • Güleryüz (1337R [1921])

 • Gülistan (1326R [1910])

 • Gülşen (1301R [1885])

 • Gülşen-i Edeb (1315R [1899])

 • Gümrük Mecmuası (1926)

 • Gün Doğuşu (1335R [1919])

 • Güneş (1340R [1924])

 • Güneş ([1301R] [1883])

 • Gürbüz Türk Çocuğu (1926)

 • Güzel Saruhan (1926)

H

 • Haber (1334R/1918)

 • Hadika (1286H/1285R [1870])

 • Hadisat-ı Hukukiye ve Tarihiye (1341R [1924])

 • Hafta (1298H [1881])

 • Haftada Bir Gün (1926)

 • Haftalık Mecmua (1341R/1925)

 • Haftalık Resimli Gazetemiz (1340R [1924])

 • Haftalık Resimli İstanbul (1325R [1909])

 • Haftalık Serbest İzmir (1325H/1323R [1907])

 • Haftalık Yeni Gazete (1926)

 • Hak (1325R [1909])

 • Hak Yolu (1326R [1919])

 • Hakayık ül-Vekayi (1287H/1870)

 • Hakayık-i Tarihiye ve Siyasiye (1325R [1909])

 • Hakimiyet-i Milliye (1336R [1920]–1343H/1341R/1925)

 • Hale (1338R [1922])

 • Halk Bilgisi Mecmuası (1928)

 • Halk Gazetesi (1343H/1341R/1925)

 • Halka Doğru (1339R [1913])

 • Halka Doğru Mecmuası (1335H/1333R [1919])

 • Hamiyet (1325H/1907)

 • Hande (1332R [1916])

 • Hanım (1337R [1921])

 • Hanımlara Mahsus Gazete (1331R [1895])

 • al-Haqaiq (1303H/1302R [1886])

 • Harp Melulları Mecmuası (1926)

 • Harp Mecmuası (1331R [1915])

 • Hayal (1289R [1873])

 • Hayal-ı Cedit (1328H/1326R/1910)

 • Hayat Hazineleri (1339R/1923)

 • Hayr ül-Kelam (1331H/1329R [1913])

 • Hazine-i Evrak (1297R [1881])

 • Hazine-i Fünun (1311H/1308R [1893])

 • Hekim (1328R [1922])

 • Hemşeri (1338R [1922])

 • Hıfz ül-Sıhha (1326H/1324R [1908])

 • Hikaye ve Roman Gazetesi (1928)

 • Hilal (1325R [1909])

 • Hilal-ı Ahzar (1343H/1341R [1925])

 • Hiyaban (1332H/1330R [1914])

 • Hiyaban (1326R [1910])

 • Hizmet-ı Umumiye (1326R [1920])

 • Hokkabaz (1324R/1908)

 • Hukuki Bilgiler Mecmuası (1926)

 • Hukuk Mecmuası (1331R [1915])

 • Hukuk-ı Umumiye (1326H/1324R/1908)

 • Hulasat ül-Efkar (1290H/1289R [1873])

 • Hür Çocuk (1336H/1334R/1918)

 • Hür Türkiye (1928)

 • Hürriyet (1285H/1868)

 • Hürriyet (1326H/1324R [1909])

I/İ

 • Işık (1325R [1910])

 • Işık (1914)

 • İbret (1289H/1288R [1872])

 • İbretnüma-ı Alem (1288H/1287R [1872])

 • İçtihat (1904)

 • İçtimaiyat Mecmuası (1333R [1917])

 • İdare (1928)

 • İdman (1329R [1913])

 • İdrak (1335H/1333R/1919)

 • İfham (1330H/1328R [1913])

 • İhtiyat Zabıtları Postası (1334R/1918)

 • İkdam (1325H/1323R/1908–1341H/1338R/1923)

 • İktisat Bülteni (1926)

 • İktisadiyat Mecmuası (1331R [1916])

 • İleri (1919)

 • İlham (1330R [1911])

 • İlk Terbiye ve Tedrisat Mecmuası (1340R [1924])

 • İnkılap (1325R [1908])

 • İnkılap-ı Edebi (1328R [1912])

 • İnsaf (1326H/1324R [1908])

 • İnsaniyet (1299H [1882])

 • İnsaniyet (1328H/1326R [1910])

 • İntibah (1315R [1882])

 • İntikam (1318H/1900)

 • İrade-i Milliye (1327H/1325R [1919])

 • İrşad ül-Muslimin (1336H/1334R [1918])

 • İrtika ([1315R/1899])

 • İrtika (1314H/1313R [1897])

 • İştirak (1330H/1328R/1912)

 • İslam Dünyası (1331H/1329R [1913])

 • İslam Mecmuası (1339H/1337R [1918])

 • İslam ve Ulum (1324R [1908])

 • İspiritizma (1325R [1910])

 • İstanbul ([1340H/1338R] [1918])

 • İstanbul Belediye Mecmuası (1340R [1924])

 • İstanbul Emraz-ı Cildiye ve Efrenciye Cemiyeti (1337R [1924])

 • İstanbul Vilayet Gazetesi (1341H/1338R [1922])

 • İstikbal (1879)

 • İstikbal (1292H [1875])

 • İstişare (1324R [1908])

 • İtidal (1327H/1324R [1909])

 • İtidal (1325R [1909])

 • İtila ([1302H] [1887])

 • İttifak (1326H/1324R/1908)

 • İttihad (1326H/1324R [1908]–1327H/1324R [1909])

 • İttihad ve Terakki (1326H/1324R/1908)

 • İttihad-ı Anasır (1328H/1326R/1910)

 • İttihad-ı İslam (1326H/1324R/1908)

 • İzdivaç (1334R/1918)

 • İzhar-ı Ramazan (1306H/1305R [1889])

 • İzmir (1313H [1896])

 • İzmir (1294H [1877])

 • İzmir İdman Mecmuası ([1340R] [1924])

J

 • Jale (1325R [1909])

 • Jandarma Mecmuası (1341R [1925])

 • Jin (1334R [1918])

K

 • Kadın (1324R [1908])

 • Kadın (1327R [1911])

 • Kadınlar Alemi ([1331H/1330R] [1914])

 • Kadınlar Dünyası (1329R [1913])

 • Kadınlar Saltanatı (1336R [1920])

 • Kadınlık (1331H/1330R [1914])

 • Kahkaha (1291R [1875])

 • Kahkaha (1328R/1922)

 • Kainat (1325R/1327H [1909])

 • Kalem (1324R/1908–1327R/1911)

 • Kanat (1326R [1910])

 • Kanun-ı Esasi (1314H/1896)

 • Kaplan (1335R [1919])

 • Kara Sinan (1292H/1291R [1875])

 • Kara Sinan (1329H/1327R [1911])

 • Karagöz (1326H/1324R/1908)

 • Kardeş Sesi (1325R [1910])

 • Karikatür (1329R [1914])

 • Kartal (1325R [1909])

 • Kehkeşan (1325R [1909])

 • Kelebek ([1339]R [1923])

 • Kelime-i Tayyibe (1330H/1328R [1912])

 • Kemalat (1331H/1329R [1914])

 • Kevkeb ül-İlim (1302H [1889])

 • Kevkeb-i Osmani (1315H/1314R [1889])

 • Kırım Mecmuası (1334R/1918)

 • Kızılırmak (1331H/1329R [1913])

 • Kibar (1328H/1326R [1910])

 • Köy (1926)

 • Köy Hocası (1337H/1334R [1918])

 • Köylü ([1329]H/1327R [1911])

 • Kukuruk (1324R [1908])

 • Kurtuluş Yolu (1926)

 • Küçük Mecmua (1338R [1922])

 • Kürsi-i Milel (1328H/1326R [1910])

L

 • Lala (1328H/1326R [1910])

 • Lale (1921)

 • Latife (1290H/1874)

 • Lema (1332H/1329R [1913])

 • Letaif-i Asar (1292H/1291R [1876])

 • Leylak (1330R [1914])

 • Liman (1927)

M

 • Maarif (1309H [1895])

 • Maarif Vekaleti Mecmuası (1341R [1925])

 • Maarif-i Umumiye Mecmuası (1339R [1923])

 • Maç (1926)

 • Mahfil (1338H [1920])

 • Malum (1328H/1326R [1910])

 • Malumat (1315H/1313R/1897)

 • Malumat (1326H/1324R/1918)

 • Malumat-ı Mütenevviya (1309H/1307R [1893])

 • Manisa Yeni Yurt (1926)

 • Manzara (1303R [1887])

 • Marifet (1315H/1313R [1898])

 • Matbaacılık ve Kitapçılık (1330R [1914])

 • Mebahis (1340R/1924)

 • Mecmua-ı Asar (1299H [1883])

 • Mecmua-ı Ebüzziya (1298H [1882])

 • Mecmua-ı Fünun (1279H [1866])

 • Mecmua-ı Fünun-ı Baytariye (1324R [1908])

 • Mecmua-ı İbretnüma (1279H [1861])

 • Mecmua-ı Kemal (1316R [1901])

 • Mecmua-ı Maarif (1293H/[1292]R [1874])

 • Mecmua-ı Muallim (1305H/1303R [1887])

 • Mecmua-ı Nevresdigan (1298R [1882])

 • Mecmua-ı Ruhi (1337R [1921])

 • Meddah (1292H [1874])

 • Medrese İtikatları (1331H/1329R [1913])

 • Medrese-i Fünun (1300H [1883])

 • Medrese-i Hukuk (1298H/1296R [1881])

 • Mehasin ([1326H/1324R] [1908])

 • Mekarim ül-Ahlak (1326H/1324R [1908])

 • Mektep Müzesi (1329R [1913])

 • Mektepli (1331H/1329R [1913])

 • Memalik-i Mahruse (1287H/1286R [1869])

 • Menekşe (1327R [1911])

 • Meraklı Gazete (1926)

 • Meslek (1925)

 • Meşale (1928)

 • Metin ([1326H/1324R/1908])

 • Mezra-ı Maarif (1300H [1882])

 • Mihrab (1339R [1923])

 • Mihver ül-Ulum (1330H/1327R [1912])

 • Mikyas-ı Şeriat (1326H/1324R [1908])

 • Milli Gaye (1338R [1922])

 • Milli Mecmua (1339R [1923])

 • Milli Mefkure (1338R [1922])

 • Milli Talim ve Terbiye Mecmuasi (1336R [1916])

 • Milli Tetebbular Mecmuası (1331R [1915])

 • Milli Yol (1928)

 • Milliyet (1344H/1926)

 • Minber (1337H/1334R/1918)

 • Miraat (1279H [1862])

 • Miraat-ı Alem (1326H/1324R [1908])

 • Mirat-ı Maarif ([1324H/1909])

 • Mirsad (1308H [1892])

 • el-Mirsad (1332H/1329R [1913])

 • Muahede (1326R [1910])

 • Muallim (1326H/1324R [1908])

 • Muallim (1328H/1910)

 • Muallim (1332R [1916])

 • Muallimler Birliği (1341R [1924])

 • Muallimler Birliği (1343H/1340R [1925])

 • Muallimler Mecmuası (1922)

 • Müddei-i Umumi (1327H/1325R [1909])

 • Mudhike (1340R [1924])

 • Muğlaʾda Akyol (1343H/1341R [1925])

 • Muhamat (1329H/1327R [1911])

 • Muharrir (1293H [1876])

 • Muhit ([1305H/1889])

 • Muhit (1324R [1908])

 • Muhit (1928)

 • Muhit-i Mesai (1326R [1911])

 • Muktebes (1317H/1315R [1899])

 • Musavver Akıl ([1324]R [1909])

 • Musavver Cihan (1309H/1307R [1891])

 • Musavver Devr-i Cedit (1327H/1325R [1909])

 • Musavver Edep (1327H/1325R [1909])

 • Musavver Emel (1327H/1325R [1909])

 • Musavver Erganun (1327R [1911])

 • Musavver Fen ve Edeb (1317H/1315R/1899)

 • Musavver Fen ve Edeb (1315R [1899])

 • Musavver Hukuk-ı Etfal (1329R [1914])

 • Musavver İslam Salon Mecmuası ([1330]R [1914])

 • Musavver Küçük Gazete (1325R [1919])

 • Musavver Mahasin (1330R [1915])

 • Musavver Malumat-ı Nafiye (1329R [1914])

 • Musavver Mecmua (1909)

 • Musavver Meşahir-i Alem (1299H/1297R [1882])

 • Musavver Meşher (1324R [1908])

 • Musavver Muhbir (1326H/1324R [1908])

 • Musavver Muhit (1324-1325R [1908–1909])

 • Musavver Necat-ı Millet (1324R [1908])

 • Musavver Nevsal-i Osmani (1325R [1909])

 • Musavver Papağan (1326H/1324R/1908-1327H/1325R/1909)

 • Musavver Seyf ve Kalem (1324R [1908])

 • Musavver Şahika (1326R [1910])

 • Musavver Şebap (1325R [1910])

 • Musavver Terakki (1319H/1317H [1902])

 • Musavver Türkistan (1299H/1297R [1882])

 • Mühendis Mektebi Mecmuası (1926)

 • Mülkiye (1324R [1909])

 • Münebbih (1881)

 • Mütalaa (1326R [1911])

 • Mütalaa (1314H/1312R [1896])

 • Mütaala Salonu (1315H/1313R [1898])

 • Müteferrika ([1290]H [1874])

 • Muvaffakiyet-i Milliye (1341H/1339R [1923])

N

 • Nabi (1327H/1325R [1909])

 • al-Nahla (1877)

 • Nahl-ı Emel (1303R [1886])

 • Nasih (1339R [1923])

 • Nasreddin Hoca (1324R [1908])

 • Nasreddin Hoca (1330R [1914])

 • Nasreddin Hoca (1927)

 • Necm-i Ati (1928)

 • Nedim (1919)

 • Nekergü ile Pişkar (1325R [1909])

 • Neşter (1325R [1909])

 • Neva (Yahut Seda-ı Ermeniyan) (1328H/1326R [1910])

 • Nevruz (1300R [1884])

 • Nevsal-ı Afiyet (1315R [1899])

 • Nevsal-ı Asır (1314H [1896])

 • Nevsal-ı Askeri (1316H [1898])

 • Nevsal-ı Baytari (1334R [1918])

 • Nevsal-ı Malumat (1317H [1899])

 • Nevsal-ı Osmani (1308H [1890])

 • Nevsal-ı Ragip (1324R [1908])

 • Nilüfer ([1304H/1886])

 • Nokta (1305H [1888])

 • Nümune-i Terakki (1303R [1887])

O/Ö

 • Ocak (1333R [1918])

 • Ordu Neşideleri (1341R [1925])

 • Özdilek (1339R [1923])

P

 • Pars (1339H [1921])

 • Payidar (1305H [1887])

 • Perde (1329H/1327R [1911])

 • Pervin (1327H/1325R [1910])

 • Peyam (1331H/1329R/1913 1338H/1335R/1919)

 • Peyam-ı Sabah (1338H/1336R/1920–1341H/1338R/1922)

 • Pınar (1924)

 • Pinti (1316H/1898)

 • Piyano ([1327H/1325R] [1910])

 • Polis (1329H/1327R/1911)

 • Progrès de Salonique (1326H/1908)

 • Pul Mecmuası ([1313R/1897])

R

 • Ramazan (1327H [1909])

 • Ramazan (1345H/1927)

 • Rehber-i Konya (1331H/1329R [1913])

 • Rehber-i Saadet (1324R [1908])

 • Rehber-i Ticaret (1914)

 • Resimli Dünya (11340R/924)

 • Resimli Dünya (1341R/1925)

 • Resimli Gazete (1314H/[1312]R [1891])

 • Resimli Gazete (1339R [1923])

 • Resimli Hafta ([1340R/1924])

 • Resimli Hikaye (1927)

 • Resimli Kitap (1324R [1908])

 • Resimli Mecmua (1341R [1925])

 • Resimli Mektep Alemi (1331H/1329R [1913])

 • Resimli Yıl (1341R/1925)

 • Resimli Yurt (1340R [1924])

 • Resmi Gazete (1931)

 • Risale-i Hafi (1305H/1303R [1887])

 • Risale-i Mevkute-i Bahriye (1330R [1914])

 • Riyaziyat ([1929])

 • Ruzname-i Ceride-i Havadis (1281H [1864]–1289H [1872])

 • Rübab (1330H/1327R [1912])

 • Ruj-i Kürt (1331H/1329R [1913])

S/Ş

 • Saadet (1302R [1885])

 • Sabah (1293H [1876] 1325H/1323R/1908–1337H/1335R/1919 1341H/1338R/1922)

 • Safa ([1304R/1888])

 • Saika (1327H/1324R/1909)

 • Salon ([1335R/1919])

 • Sanayi Rehberi ([1341R/1925])

 • Say (1305H/1303R [1887])

 • Say ve Emel (1326R [1910])

 • Sebat (1302R [1886])

 • Seda-ı Şehba (1325R/1909)

 • Selamet-i Umumiye (1326R [1910])

 • Serbest Fikir (1918)

 • Servet (1316H/1314R/1898)

 • Servet-i Fünun (1324R [1908])

 • Sevimli Mecmua (1341H/1925)

 • Sinama Mihveri (1926)

 • Sirac (1290H [1873])

 • Siyah Gül (1927)

 • Sokak Maarifesi (1338H/1335R [1919])

 • [Son] Haber (1341H/1329R [1923])

 • Son Saat (1343H/1341R/1925)

 • Sosyalist (1326R [1910])

 • Spor Alemi ([1335R/1919])

 • Sudi (1336R [1920])

 • Süs ([1339R/1923])

 • Şems-i Hakikat (1327H/1325R [1909])

T

 • Tabiyat (1327R [1911])

 • Tabiyat Alemi (1925)

 • Takip ve Tenkit (1330R [1914])

 • Takvim-i Vakayi (1247H [1831] 1326H/1324R [1908]–1337H/1335R [1919])

 • Talebe (1327R [1912])

 • Tan ([1338R/1922])

 • Tanin (1326H/1324R/1908–1337H/1334R/1918 1341H/1338R/1922–1342H/1339R/1923)

 • Tanzimat (1329H/1327R/1911–1330H/1327R/1912)

 • Tarih ve Edebiyat (1338R [1922])

 • Tarik (1337H/1335R/1919)

 • Tarla ve Bahçe (1342H/1340R [1924])

 • Tasavvuf (1329H/1327R [1911])

 • Tasvir-i Efkar (1278H [1862])

 • Tavus (1341R [1925])

 • Taarif-i Müslimin (1328H/1326R [1910])

 • Teavun-ı Aklam (1303R [1887])

 • Tebabet Alemi (1925)

 • Teceddüd (1334R [1918])

 • Tecelli (1326R/1911)

 • Tefrika-ı Haver ([1331]H [1884])

 • Telsiz (1927)

 • Tenkit (1326H/1324R [1910])

 • Terakki (1286H/1285R [1864])

 • Terakki (1285H/1868)

 • Terakki (1287H [1870])

 • Terakki (1303H [1887])

 • Terbiye ve Oyun (1327R [1911])

 • Tercüman-ı Hakikat (1311H [1894] 1325H/1323R/1908–1339H/1327R/1921)

 • Tetebbu (1329H/1327R [1911])

 • Ticaret ve Ziraat Nezareti – Halkalı Ziraat Mektebi Aliyesi Mecmuasi (1335H/1333R [1917])

 • Tiraje (1325R [1910])

 • Tiyatro (1290R/1874)

 • Tiyatro ve Musiki ([1928])

 • Tok Söz ([1340R/1924])

 • Tonguç (1327H/1324R [1909])

 • Tosyaʾda Dilek (1927)

 • Tulu (1300R [1884])

 • Türk Duygusu (1331H/1329R [1913])

 • Türk Sözü (1330R [1914])

 • Türk Ticaret-i Hariciye Gazetesi ([1928])

 • Türk Yavrusu (1329R [1913])

 • Türk Yurdu ([1327R/1911])

 • Türkistan (1281R [1865])

 • Türkiye (1326R [1910])

 • Türkiye Bilgi Demeti (1923)

U/Ü

 • Ufk-ı Ati (1327R [1911])

 • Umman (1326H/1324R/1908)

 • Umman (1328H/1326R [1910])

 • Ümmet (1328H/1326R [1910])

 • Utarit (1284H [1868])

 • Utarit (1337H/1335R [1919])

 • el-Üfürük (1324R [1908])

 • Ümit (1327H/1325R [1919])

 • Ümran (1305H [1887])

V

 • Vahdet (1339H/1337R/1921)

 • Vakit (1292H/1291R/1875)

 • Vakit (1336H/1333R/1918–1341H/1339R/1923)

 • Vatan (1327R [1911])

 • Vazife (1329H/1327R/1911)

 • Verem Mecmuası (1928)

 • Vergi ve Arazi Mecmuası (1301H [1885])

 • Volkan (1324R [1908]–1327H/1325R/1909)

Y

 • Yadigar (1295R [1879])

 • Yadigar-ı Harp (1332R/1879)

 • Yaprak (1327R [1911])

 • Yemen (1289H/1288R [1873])

 • Yeni Avrupa (1329H/1327R [1911])

 • Yeni Dünya (1335R [1919])

 • Yeni Fikir (1327R [1911])

 • Yeni Fikir (1341R [1925])

 • Yeni Gazete (1337H/[1336]R/1918)

 • Yeni Kafkasya (1341H/1339R [1923])

 • Yeni Kalem (1927)

 • Yeni Kitap (1927)

 • Yeni Mektep (1326R [1911])

 • Yeni Muhit ül-Maarif Gazetesi ([1327R/1911])

 • Yeni Nesil (1327R [1921])

 • Yeni Sene (1928)

 • Yeni Ses (1326R [1910])

 • Yeni Tasvir-i Efkar (1327H/1909–1328H/1910)

 • Yeni Türk (1343H/1341R [1925])

 • Yeni Türkiye (1332R [1917])

 • Yeni Vakit (1343R/1925)

 • Yeni Ziraat Gazetesi (1920)

 • Yuha ([1326R/1910])

 • Yurt (1339R [1923])

Z

 • Zaman ([1326H/1324R/1908])

 • Zaman (1336H/1334R/1918)

 • Zeka (1330H/1328R [1912])

 • Zerrat ([1304H/1888])

 • Zevra (1286H/1285R [1869])

 • Zevzek ([1324R/1908])

 • Zeybek (1334R [1918])

 • Zıpır (1324R [1908])

 • Ziraat Gazetesi (1298H/1297R [1881])

 • Ziraat ve Sanat Tercüme-i Funun Odaları (1302H [1885])

 • Ziya (1328H/[1326]R/1911)

 • Zuhr Gazetesi (13127H/1919)

 • Zühur (1307H/[1305]R [1890])

 • Zühuri (1326H/[1324]R [1908])

 • Zümrüt Anka (1341H/1339R [1923])

Secondary Sources

 • Acaroğlu Türker. “Osmanlı İmparatorluğu’nda 1860’larda Derleme İşleri.” Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni 28 no. 4 (n.d.): 178–80.

 • AfyoncuErhan. “İlk Türk Matbaasının Kurucusu Hakkında Yeni Bilgiler.” Belleten65 no. 243 (2002): 60722.

 • AhmadFeroz. “Great Britain’s Relations with the Young Turks 1908–1914.” Middle Eastern Studies2 no. 4 (July 1 1966): 30229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AhmadFeroz. İttihatçılıktan Kemalizme. Translated by FatmagülBerktay. İstanbul: Kaynak Yayınlar1985.

 • AhmadFeroz. “Politics and Islam in Modern Turkey.” Middle Eastern Studies27 (January 1991): 321.

 • AhmadFeroz. “The Young Turk Revolution.” Journal of Contemporary History3 no. 3 (1968): 1936.

 • AhmadFeroz. The Young Turks – The Committee of Union and Progress in Turkish Politics 1908–1914. Oxford: Clarendon1969.

 • AhmadFeroz. “War and Society under the Young Turks, 1908–18.” Review (Fernand Braudel Center)11 no. 2 (1988): 26586.

 • AhmadSeyf. “Iran and Cholera in the Nineteenth Century.” Middle Eastern Studies38 (January 2002): 16978.

 • AhmetoğluSelim. İttihatçı Aktüalideden Kitlesel Popülariteye: Şehbal Mecmuası (1919–1914). Kültür İncelemeleri 3. İstanbul: Libra2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AkdağÇilem Tuğba. “Modernleşme Yolunda Bir ‘Kadın Gazetesi.’” In Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu edited by BelkısUlusoy. İstanbul: Emirler Matbaası2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AkınGalip. “Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Antropolojik Çalışmalar.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi42 (2002): 12.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AkınerNurdan and Alexey YuryevichBykov. “İstanbul’daki Jön Türk Basını’nın Marksist Kalemi: Parvus Efendi.” In Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu edited by BelkısUlusoy. İstanbul: Emirler Matbaası2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AkkayaBülent. “Erciyes Gazetesine Göre Kayseri’deki 1912 Meclis-i Mebusan Seçimleri.” Turkish Studies9 no. 4 (2014): 1523.

 • AkmeşeHandan Nezir. The Birth of Modern Turkey the Ottoman Military and the March to World War 1. London & New York: I.B. Tauris2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AksanVirginia H.Ottoman to Turk: Continuity and Change.” International Journal61 no. 1 (2005): 1938. https://doi.org/10.2307/40204127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AkşinSina. İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele. İstanbul: Cem Yayınevi1983.

 • AkşinSina. Turkey from Empire to Revolutionary Republic. London: Hurst & Company2007.

 • AkyıldızAli. Osmanlı Finans Sisteminde Dönüm Noktası Kağıt Para ve Sosyo-Ekonomik Etkileri. İstanbul: Eren1996.

 • AkyüzKenan. “La Littérature Moderne de Turquie.” Philologiae Turcicae Fundamenta2 (1965): 465634.

 • AldridgeMeryl and JuliaEvetts. “Rethinking the Concept of Professionalism: The Case of Journalism.” The British Journal of Sociology54 no. 4 (December 1 2003): 54764. https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2003.00547.x.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AlevCoşkun. Samsun’dan Önce Bilinmeyen 6 Ay Işgal Hüzün Hazırlık. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları2008.

 • AllenEric W.International Origins of the Newspapers: The Establishment of Periodicity in Print.” Journalism Bulletin7 no. 4 (December 1 1930): 30719. https://doi.org/10.1177/107769903000700403.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AllenRobert B. and RobertSieczkiewicz. “How Historians Use Historical Newspapers.” Proceedings of the American Society for Information Science and Technology47 no. 1 (November 1 2010): 14. https://doi.org/10.1002/meet.14504701131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AltickRichard D.The English Common Reader: A Social History of the Mass Reading Public 1800–1900.Second Edition.Ohio: Ohio State University Press1998. https://eric.ed.gov/?id=ED420852.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AndersonBenedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso Books2006.

 • ArıkanZeki. Mütareke ve İşgal Dönemi İzmir Basını (30 Ekşm 1918-8 Eylül 1922). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu1989.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ArslanAli. “Türkiye’de Rum Basını.” Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları no. 3 (2003): 49–113.

 • AslanSerap. “Hüseyin Cahit Yalçın’ın Fikir Hareketleri Dergisinde Üzerinde Önemle Durduğu Fikrî Konular.” In Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu edited by BelkısUlusoy. İstanbul: Emirler Matbaası2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AslanSeyfettin and TahirDündar. “Cumhuriyet Döneminde İstiklal Mahkemeleri.” Mukaddime5 no. 1 (2014). https://doi.org/10.19059/mukaddime.02800.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AslanTaner. “ii. Meşrutiyet Dönemince Matbuat ve Neşriyat Yasakları.” Tarihin Peşinde2009: 225–48.

 • AslanTaner. “Pertev Tevfik ve Muahede Gazetesi.” In Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu edited by BelkısUlusoy. İstanbul: Emirler Matbaası2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AuchterloniePaul. “From the Eastern Question to the Death of General Gordon: Representations of the Middle East in the Victorian Periodical Press, 1876–1885.” British Journal of Middle Eastern Studies28 no. 1 (May 1 2001): 524.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AydınHakan. “Cemiyet-i Matbuat-ı Osmaniye: Kuruluşu ve Basında Tartışmalar.” Türkiyat Araştırmaları Dergisi no. 27 (2010): 55369.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AydınHakan. “Sakarya Savaşında Anadolu’da Yeni Gün.” Selçuk İletişim6 no. 2 (2010): 21829.

 • AydınlıErsel. “The Turkish Pendulum between Globalization and Security: From the Late Ottoman Era to the 1930s.” Middle Eastern Studies40 no. 3 (2004): 10233.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • AzhgikhinaNadezhda. “The Struggle for Press Freedom in Russia: Reflections of a Russian Journalist.” Europe-Asia Studies59 no. 8 (December 1 2007): 124562.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BabanEce. “21. Yüzyılda İktidar – Basın İlişkisi: Kamunun Modern Düşün Hapisanesi ve Gazeteciliğin Sıfır Derecesi.” In TercümaniAhval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu edited by BelkısUlusoy. İstanbul: Emirler Matbaası2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BalkanlıRemzi. Kanunlarımız Bakımından Matbuat Hürriyeti ve Yeni Basın ve Matbaalar Kanunu ve Bu Kanunlar Üzerinde Fikirler – Tenkidler – Tefsirler. Ankara: Yeni Matbaa1951.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BallaEliana and Noel D.Johnson. “Fiscal Crisis and Institutional Change in the Ottoman Empire and France.” The Journal of Economic History69 (September 2009): 80945.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BanarlıNihad Sâmi. Resimli Türk Edebiyat Tarihi. Vol. 9. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi1976.

 • BanningStephen. “Press Clubs Champion Journalism Education.” In Journalism 1908: Birth of a Profession edited by Betty HouchinWinfield6581. Columbia & London: University of Missouri Press2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BaranTülay Alim. “Istanbul Basınında Cumhuriyet İlanına Tepkiler ve Yorumlar.” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi15 no. 44 (1999): 62743.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BarnhurstKevin G. and JohnNerone. The Form of News: A History. New York: Guilford Press2002.

 • Başcı Pelin. “Advertising Modernity in Women’s World: Women’s Lifestyle and Leisure in Late-Ottoman Istanbul.” Hawwa 2 no. 1 (2004): 34–63.

 • BaykalBekir Sıtkı. “93 Meşrutiyeti.” Belleten6 (1942): 4583.

 • BaykalBekir Sıtkı. “Şark Buhranı ve Sabah Gazetesi (1876).” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi6 no. 4 (1948): 21958.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BaykalErol. “Istanbul During the Balkan Wars (1912–1913).” Turkish Historical Review5 no. 2 (October 7 2014): 14164. https://doi.org/10.1163/18775462-00501002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BaykalErol. “Life in Istanbul During the Balkan Wars of 1912–1913.” University of Cambridge2008.

 • BaykalErol. “Review: Periodicals of the Hakkı Tarık Us Collection.” Turkish Historical Review2 no. 2 (2011): 20512.

 • BaykalErol. “The Ottoman Press 1908–1923.” University of Cambridge2012.

 • BaykalErol. “The Ottoman Press and the Dutch East Indies at the Beginning of the Twentieth Century.” Turkish Historical Review2 no. 1 (May 1 2011): 117. https://doi.org/10.1163/187754611X570918.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BayurYusuf Hikmet. “1918 Bırakışmasından Az Önce Mustafa Kemal Paşa’nın Başyaver Naci Bey Yolu Ile Padişaha Bir Başvurması.” Belleten21 (1957): 56165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BayurYusuf Hikmet. “Birinci Genel Savaştan Sonra Yapılan Barış ve Anlaşmalarımız.” Belleten29 no. 113–116 (1965): 499516.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BayurYusuf Hikmet. “Kuvay-ı Milliye Devrinde Atatürk’ün Dış Siyasa Ile İlgili Bazı Görüş ve Davranışları.” Belleten20 no. 77–80 (1956): 65999.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bayur Yusuf Hikmet. “İkinci Meşrutiyet Üzerine Bazı Düşünceler.” Belleten 23 no. 89–92 (1959): 267–332.

 • BayurYusuf Hikmet. Türk İnkılabı Tarihi. Vol. 2. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi1943.

 • BeasleyMaurine H.Good Women and Bad Girls. Women and Journalism in 1908.” In Journalism 1908: Birth of a Profession edited by Betty HouchinWinfield16279. Columbia & London: University of Missouri Press2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BeinAmit. “A ‘Young Turk’ Islamic Intellectual: Filibeli Ahmed Hilmi and the Diverse Intellectual Legacies of the Late Ottoman Empire.” International Journal of Middle East Studies39 (2007). https://doi.org/10.1017/s0020743807071103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BektaşYakup. “The Sultan’s Messenger: Cultural Constructions of Ottoman Telegraphy, 1847–1880.” Technology and Culture41 no. 4 (October 1 2000): 66996. https://doi.org/10.1353/tech.2000.0141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BenbassaEsther. “Presse d’Istanbul et de Salonique Au Service Du Sionisme (1908–1914). Les Motifs D’une Allégeance.” Revue Historique276 (October 1986): 33765.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BerkesNiyazi. “İlk Türk Matbaası Kurucusunun Dinî ve Fikrî Kimliği.” Belleten26 no. 101–104 (1962): 71537.

 • BerkesNiyazi. Türkiye’de Çağdaşlaşma. İstanbul: Yapı Kredi2004.

 • BerryHelen. “An Early Coffee House Periodical and Its Readers: The Athenian Mercury, 1691–1697.” The London Journal25 no. 1 (May 1 2000): 1433. https://doi.org/10.1179/ldn.2000.25.1.14.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bezirgan ArarYurdagül. “Türkiye’nin 1990 Sonrası Politik İkliminde İki Fikir Gazetesi: Cumhuriyet ve Zaman.” In Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu edited by BelkısUlusoy. İstanbul: Emirler Matbaası2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bilici Faruk. “L’Iran Dans Deux Journaux Ottomans: Beyam Ül-Hak et Tanin (1908–1912).” In Les Iraniens D’Istanbul edited by T. Zarcone and F. Zarinebaf-Shahr 61–74. İstanbul & Tahran: Institut Français De Recherce En Iran 1993.

 • BilimCahit. “Tercüme Odası.” Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM1 no. 1 (1990): 2943.

 • BirinciAli. “ii. Meşrutiyet’te Resim Yasakları ve Bir Kartpostal.” Tarih ve Toplum1989.

 • BirinciAli. “Meşrutiyet Matbuatı (1324–1325) – i.” Kebikeç no. 2 (1995): 14347.

 • BirinciAli. “Osmanlı Devletinde Matbuat ve Neşriyat Yasakları Tarihine MedhalYeni Türk Edebiyatı Tarihi I4 no. 7 (2006).

 • BirinciAli. Tarih Uğrunda Matbuat Âleminde Birkaç Adım. Tarih Dizisi. İstanbul: Dergâh2001.

 • BıyıklıoğluTevfik. “Birinci Dünya Harbinde (1914–1918) ve Mondoros Mütarekesi Sıralarında (30 Ekim 1918-11 Ekim 1922), Boğazlar Problemi.” Belleten25 no. 97–100 (1961): 8193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BıyıklıoğluTevfik. “Mondros Mütarekenamsinde Elviyei Selase Ile İlgili Yeni Vesikalar.” Belleten21 (1957): 56780.

 • BjorkUlf Jonas. “Germany, Mass-Circulation Newspapers Shaped by an Authoritarian Setting.” In The Rise of Western Journalism 1815–1914: Essays on the Press in Australia Canada France Germany Great Britain and the United States edited by Ross F.Collins and E.M.Palmegiano. JeffersonNC: McFarland & Co2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BjorkUlf Jonas. “The Commercial Roots of Foreign Correspondence: The New York Herald and Foreign News, 1835–1839.” American Journalism11 no. 2 (April 1994): 10215. https://doi.org/10.1080/08821127.1994.10731609.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BlackJeremy. “The Development of the Provincial Newspaper Press in the Eighteenth Century.” Journal for Eighteenth-Century Studies14 no. 2 (September 1 1991): 15970. https://doi.org/10.1111/j.1754-0208.1991.tb00501.x.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BlackJeremy. The English Press 1621–1861. First edition. Thrupp, Stroud & Gloucestershire: The History Press Ltd2001.

 • BlevensFred. “Power, Irony and Contradictions. Education and the News Business.” In Journalism 1908: Birth of a Profession edited by Betty HouchinWinfield3249. Columbia & London: University of Missouri Press2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BorovayaOlga. “Jews of Three Colors: The Path to Modernity in the Ladino Press at the Turn of the Twentieth Century.” Jewish Social Studies15 no. 1 (October 1 2008): 11030.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BorovayaOlga. Modern Ladino Culture: Press Belles Lettres and Theater in the Late Ottoman Empire. Bloomington: Indiana University Press2011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boyar Ebru. “Ottoman Female Public Presence.” In Ottoman Women in Public Space 2016.

 • BoyarEbru. “Savaş ve Basın: Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı ve İngiliz The Times Gazetesi (1919–1922).” ODTÜ Gelişme Dergisi36 (2009): 291324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BoyarEbru. “The Press and the Palace: The Two-Way Relationship between Abdülhamid ii and the Press, 1876–1908.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies University of London69 no. 3 (2006): 41732.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BoyarEbru and KateFleet. “A Dangerous Axis: The ‘Bulgarian Müftü,’ the Turkish Opposition and the Ankara Government, 1928–36.” Middle Eastern Studies44 no. 5 (September 1 2008): 77589. https://doi.org/10.1080/00263200802285153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boyd-BarrettOliver and TerhiRantanen. The Globalization of News. London: Sage1998.

 • BozarslanHamit. “Islam, Laïcité et La Question D’autorité de l’Empire Ottoman Àla Turquie Kémaliste.” Archives Des Sciences Sociales Des Religions49 (January 2004): 99113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BozkurtGülnihal. “The Reception of Western European Law in Turkey (From the Tanzimat to the Turkish Republic, 1839–1939).” Der Islam75 no. 2 (2009): 28395. https://doi.org/10.1515/islm.1998.75.2.283.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BroersmaMarcel Jeroen. Form and Style in Journalism: European Newspapers and the Presentation of News 1880–2005. Leuven & Dudley, MA: Peeters2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BrummettPalmira. “Dogs, Women, Cholera, and Other Menaces in the Streets: Cartoon Satire in the Ottoman Revolutionary Press, 1908–11.” International Journal of Middle East Studies27 (November 1995): 43360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BrummettPalmira. Image and Imperialism in the Ottoman Revolutionary Press 1908–1911. Albany: suny Press2000.

 • BudakAli. “The French Revolution’s Gift to the Ottomans: The Newspaper – The Emergence of Turkish Media.” International Journal of Humanities and Social Science2 no. 19 (2012): 15769.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BürkiYvette. “The Ottoman Press At The Dawn Of The Twentieth Century Through The Salonica Newspapers ‘La Época’ And ‘El Avenir.’” European Judaism: A Journal for the New Europe43 no. 2 (2010): 10216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ButtanrıMüzeyyen. “İkdam Gazetesi Üzerinde Bibliyografik Bir İnceleme (1894–1900).” M.A., Hacettepe1997.

 • ÇakırAli. “‘Samsun’da Piyasa’ Gazetesi.” Karadeniz İncelemeleri Dergisi no. 18 (2015): 197212.

 • ÇakırHamza. Osmanlı Basınınada Reklam. Ankara: Elit Reklamcılık1997.

 • ÇakırHamza. Osmanlı’da Basın İktidar İlişkileri (Azınlık Basını Türkçe Basın ve Dış Basın). Ankara: Siyasaş2002.

 • ÇakırHamza. “Türkiye’de Serbest Gazeteciliğe Adım: Yarı Özel Gazete Ceride-i Havadis.” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi no. 7 (March 14 2012). https://doi.org/10.17064/iüifhd.46615.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ÇakırSerpil.Osmanlı Kadın Hareketi. İstanbul: Metis Yayınları1996.

 • ÇambelHasan Cemil. Makaleler Hatıralar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi1964.

 • ÇapanoğluMünir Süleyman. Basın Tarihimizde “İlave.”İstanbul: Yeni Doğuş1969.

 • ÇapanoğluMünir Süleyman. Basın Tarihine Dair Bilgiler ve Hatıralar. “Hür Türkiye” Dergisi Yayınları 3. İstanbul1962.

 • CareyJames W.Journalism and Technology.” American Journalism17 no. 4 (2000): 12935.

 • CarrollGlenn R. and Michael T.Hannan. “Density Dependence in the Evolution of Populations of Newspaper Organizations.” American Sociological Review54 no. 4 (1989): 52441. https://doi.org/10.2307/2095875.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ÇavdarTevfik. “Mecmua-ı Fünun Üzerine.” Amme İdaresi Dergisi14 no. 2 (1981): 4159.

 • CavesRichard E. and Michael E.Porter. “From Entry Barriers to Mobility Barriers: Conjectural Decisions and Contrived Deterrence to New Competition.” The Quarterly Journal of Economics91 no. 2 (1977): 24162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ÇaycıMuhammet Emin. “Osmanlı Basınında 31 Mart Olayı.” M.A., Dokuzeylül Üniversitesi2009.

  • Export Citation
 • ÇelikDilek Yalçın. “Şinasi’nin Düzyazılarında Devrin Eğitim ve Kültür Anlayışına Bir Bakış.” Edebiyat Fakültesi Dergisi27 no. 2 (2010): 149–64.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CeylanAyhan. “Tanzimat Dönemi Osmanlı Basım ve Yayımında Hukuki Düzen (1839–1876).” Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları no. 1 (2006): 13955.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ChalabyJean K.Journalism as an Anglo-American Invention: A Comparison of the Development of French and Anglo-American Journalism, 1830s–1920s.” European Journal of Communication11 no. 3 (September 1 1996): 30326. https://doi.org/10.1177/0267323196011003002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CioetaDonald J.Ottoman Censorship in Lebanon and Syria, 1876–1908.” International Journal of Middle Eastern Studies10 no. 2 (1979): 16786.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ClairColin. A History of European Printing. London & New York: Academic Press1976.

 • ClarkEdward C.The Ottoman Industrial Revolution.” International Journal of Middle East Studies5 no. 1 (January 1 1974): 6576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ClevelandWilliam L. and MartinBunton. A History of the Modern Middle East. Fifth edition. Boulder, CO: Westview Press2012.

 • ÇolakGüldane and LâleUçan. ii. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Basında Kadın Öncüler. İstanbul: Heyamola2008.

 • ColeJaci and John MaxwellHamilton. “A Natural History of Foreign Correspondence: A Study of the Chicago Daily News, 1900–1921.” Journalism & Mass Communication Quarterly84 no. 1 (March 1 2007): 15166. https://doi.org/10.1177/107769900708400111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CollinsIrene. “Liberalism and the Newspaper Press During the French Restoration, 1814–30.” History46 no. 156 (February 1 1961): 1732.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CollinsRoss F.Traitorous Collaboration, The Press in France, 1815–1914.” In The Rise of Western Journalism 1815–1914: Essays on the Press in Australia Canada France Germany Great Britain and the United States edited by Ross F.Collins and E.M.Palmegiano. Jefferson, NC: McFarland & Co2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CollinsRoss F. and E.M.Palmegiano eds. The Rise of Western Journalism 1815–1914: Essays on the Press in Australia Canada France Germany Great Britain and the United States. Jefferson, NC: McFarland & Co2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CooperCaryl. “The Age of ‘Glory and Risk.’ The Advertising Industry Finds Its Worth.” In Journalism 1908: Birth of a Profession edited by Betty HouchinWinfield3249. Columbia & London: University of Missouri Press2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coşar Ömer Sami. Milli Mücadele Basını. 5. Gazeteciler Cemiyeti Yayını. İstanbul: As Matbaası 1964.

 • CoşgelMetin M. and Thomas J.Miceli. “Risk Transaction Costs, and Tax Assignment: Government Finance in the Ottoman Empire.” The Journal of Economic History65 (September 2005): 80621.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CoupeW.A.The German Cartoon and the Revolution of 1848.” Comparative Studies in Society and History9 no. 2 (1967): 13767.

 • CrouthamelJames L.The Newspaper Revolution in New York 1830–1860.” New York History45 no. 2 (1964): 91113.

 • ÇulcuMurat. İkdâm Gazetesi’nde Çanakkale Cephesi. Vol. 1. 2 vols. İstanbul: Denizliler Kitabevi2004.

 • DahlFolke. “Amsterdam – Earliest Newspaper Centre of Western Europe.” In Amsterdam Earliest Newspaper Centre of Western Europe16197. Dordrecht: Springer1939. https://doi.org/10.1007/978-94-017-6324-0_1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Danéva-MihovaHristina. “L’opinion Publique Bulgare et La Commune de Paris, 1871.” Revue D’histoire Moderne et Contemporaine (1954-)19 no. 2 (1972): 37684.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Danışmendİsmail Hamdi. 31 Mart Vakası. İstanbul: İstanbul Kitabevi1961.

 • Danışmendİsmail Hamdi.İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. Vol. 4. İstanbul: Türkiye Yayınevi1972.

 • DavidsonSandra. “From Whiskey Ads to the Reverend Jellyfish, Media Law in 1908.” In Journalism 1908: Birth of a Profession edited by Betty HouchinWinfield3249. Columbia & London: University of Missouri Press2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DavisonRoderic H.Westernized Education in Ottoman Turkey.” Middle East Journal15 (Summer 1961): 289301.

 • DemirŞerif. “İktidar-Basın İlişkilerinin Osmanlı Devleti’nde Görünümü (1831–1918).” The Journal of Academic Social Science Studies no. 33 (2015): 36777.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DemirkolGökhan. “Tanzimat Mizahının Sonu: 1877 Matbuat Kanunu Tartışmaları ve Osmanlı’da Mizah Dergilerinin Kapanması.” Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi9 no. 2 (December 21 2016): 686710. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.280811.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DemiryürekMehmet. “Kıbrıs’ta Türk Basını ve Türkiye Hükümetleri I (Osmanlı Dönemi) (1878–1910).” Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi no. 25–26 (2000): 11934.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DeringilSelim. “The Invention of Tradition as Public Image in the Late Ottoman Empire, 1808 to 1908.” Comparative Studies in Society and History35 (January 1993): 329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DeringilSelim. “‘There Is No Compulsion in Religion’: On Conversion and Apostasy in the Late Ottoman Empire: 1839–1856.” Comparative Studies in Society and History42 (July 2000): 54775.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DeringilSelim. “‘They Live in a State of Nomadism and Savagery’ – The Late Ottoman Empire and the Post – Colonial Debate.” Comparative Studies in Society and History45 (April 2003): 31142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DinçGülten and NilSarı. “Advertisement of Pharmaceutical Productions in Turkey (1910–1928).” Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi10 (2002): 2025.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DobrevStanislav D.Revisiting Organizational Legitimation: Cognitive Diffusion and Sociopolitical Factors in the Evolution of Bulgarian Newspaper Enterprises, 1846–1992.” Organization Studies22 no. 3 (May 1 2001): 41944. https://doi.org/10.1177/0170840601223002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DoğanerYasemin. “Hürriyet ve Modernleşme Enstrümanı Olarak Osmanlı’da Basın.” Edebiyat Fakültesi Dergisi29 no. 1 (2012): 10921.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DooleyPatricia L and Medill School of Journalism. The Technology of Journalism: Cultural Agents Cultural Icons. Evanston, IL: Northwestern University Press2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DumanHasan. Başlangıcından Harf Devrimine Kadar Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri 1828–1928. İstanbul: Enformasyon ve Dokümentasyon Hizmetleri Vakfı2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EasonDavid L.The New Social History of the Newspaper.” Communication Research11 no. 1 (January 1984): 14151. https://doi.org/10.1177/009365084011001007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EldemVedat. Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomisi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi1994.

 • EllegårdAlvar. “The Readership of the Periodical Press in Mid-Victorian Britain: ii. Directory.” Victorian Periodicals Newsletter no. 13 (1971): 322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ElmacıMehmet Emin. “1908 Avusturya Boykotunda Liman İşçileri.” Kebikeç İşçi Hareketleri no. 5 (1997): 15562.

 • EnginVahdettin. Sultan ii. Abdülhamid ve İstanbul’u. İnceleme-Araştırma 71. İstanbul: Yeditepe2008.

  • Export Citation
 • England WegmanLora. “The Look of 1908. Newspaper Design’s Status at a Turning Point in Journalism Education.” In Journalism 1908: Birth of a Profession edited by Betty HouchinWinfield23160. Columbia & London: University of Missouri Press2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ErolOğuz. “Bursa’da Kağıt Fabrikası Meselesi (xvxvi Yüzyıl).” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi22 no. 1–2 (1964): 7199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ErsahinSeyfettin. “Islamic Support on the Westernization Policy in the Ottoman Empire: Making Mahmud ii a Reformer Caliph-Sultan by Islamic Virtue Tradition.” Accessed January 25 2017. http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/year/2007/docId/479.

  • Export Citation
 • ErsaydıAlper. “Alemdar Gazetesine Göre Mütareke Dönemi Başında İttihatçılar ve İttihatçılık.” M.A., Gazi Üniversitesi2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ErsoyMehmet Akif. Safahat. Edited by M.Ertuğrul Düzdağ. Kültür EserleriDizisi. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları1987.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ErtuğHasan Refik. “Türk Basını Nasıl Doğdu ve Gelişti?” In Yeni Türkiye. İstanbul: Nebioğlu Yayınevi1959.

 • FalihRıfkı [Atay]. Atatürk Ne İdi?İstanbul: Pozitif2010.

 • FalihRıfkı [Atay]. Batış Yılları. İstanbul: Elif Kitabevi1963.

 • FalihRıfkı [Atay]. Eski Saat. İstanbul: Akşam1933.

 • FalihRıfkı [Atay]. Zeytindağı. Extended 5th. İstanbul: Varlık Yayınevi1964.

 • FarhiDavid. “The Şeriat as a Political Slogan: Or the ‘Incident of the 31st Mart.’Middle Eastern Studies7 no. 3 (October 1 1971): 27599.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FarishMatthew. “Modern Witnesses: Foreign Correspondents, Geopolitical Vision, and the First World War.” Transactions of the Institute of British Geographers26 no. 3 (January 1 2001): 27387.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FetscherElmar B.Censorship and the Editorial: Baden’s New Press Law of 1840 and the ‘Seeblätter’ at Konstanz.” German Studies Review3 no. 3 (1980): 37794. https://doi.org/10.2307/1429162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FevziyeAbdullah Tansel. “Gençler İçin İlk Dernek ve Gazeteler.” Belleten51 no. 199–201 (1987): 281304.

 • FindleyCarter V.Economic Bases of Revolution and Repression in the Late Ottoman Empire.” Comparative Studies in Society and History28 no. 1 (1986): 81106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FindleyCarter V.The Foundation of the Ottoman Foreign Ministry: The Beginnings of Bureaucratic Reform under Selim iii and Mahmud ii.” International Journal of Middle East Studies3 no. 4 (1972): 388416.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FleetKate. “Money and Politics: The Fate of British Business in the New Turkish Republic.” Turkish Historical Review2 no. 1 (May 1 2011): 1838. https://doi.org/10.1163/187754611X570936.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FortnaBenjamin C.Learning to Read in the Late Ottoman Empire and the Early Turkish Republic. London: Palgrave Macmillan2012.

 • FortnaBenjamin C.Imperial Classroom. Islam the State and Education in the Late Ottoman Empire. Oxford: Oxford University Press2002.

 • FortnaBenjamin C.Islamic Morality in Late Ottoman ‘Secular’ Schools.” International Journal of Middle East Studies32 (August 2000): 369–93.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GazelAhmet Ali and ŞabanOrtak. “İkinci Meşrutiyet’ten 1927 Yilina Kadar Yayin İmtiyazi Alan Gazete ve Mecmualar (1908–1927).” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi7 no. 1 (2006): 22356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GeyikdağıNecla. Foreign Investment in the Ottoman Empire International Trade and Relations 1854–1914. London & New York: I.B. Tauris2011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GibbElias John Wilkinson. A History of Ottoman Poetry. Vol. 5. London: Luzac1967.

 • GorgasS.G.Paris.” The Journal of the American Medical Association75 no. 5 (1920): 33132.

 • GormanAnthony and DidierMonciaud eds. The Press in the Middle East and North Africa 1850–1950: Politics Social History and Culture. 1 edition. Edinburgh: Edinburgh University Press2018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GökmanMuzaffer.Ahmet Rasim – İstanbul’u Yaşayan ve Yaşatan Adam. Vol. 1. 2 vols. İstanbul: Çelik Gürsoy Vakfı İstanbul Kütüphanesi Yayınları1989.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GözütokTürkan. “13. Günü Olmayanların Romanı: Tatar.” Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi1 no. 29 (2011): 17184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GreenAbigail. “Intervening in the Public Sphere: German Governments and the Press, 1815–1870.” The Historical Journal44 no. 1 (2001): 15575.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GreenAndrew. “The Development of Mass Media in Asia-Pacific.” International Journal of Advertising22 no. 2 (January 1 2003): 129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Güncü Mustafa. “İkinci Meşrutiyet Gazetecilerinden Zeki Bey Suikastının Kamuoyunda Yankıları.” Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 16 no. 33 (2016): 61–70.

 • Güner Zekâi and Orhan Kabataş eds. Millî Mücadele Dönemi Beyânnâmeleri ve Basını. Atatürk Kültür Merkezi Yayını 38. Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 1990.

 • GüneşMehmet. “xviii. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Menzil Teşkilatı ve Karahisar-ı Sahib Menzilleri.” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi10 no. 3 (2008): 130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GürÂlim. Ebüziyya Tevfik Hayatı; Dil Edebiyat Basın Yayın ve Matbaacılığa Katkıları. Kültür Eserleri Dizisi. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Güvendiren Muhlise Yıldız. “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Bir Yerel Meslek Örgütü Yayını: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası.” İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 10 (2006): 229–249.

 • GüzNurettin. “Osmanlı Basını.” Selçuk İletişim3 (2000): 4057.

 • GüzNurettin. Türkiye’de Basın-İktidar İlişkileri (1920–1927). Ankara: Turhan Kitabevi2008.

 • HabermasJürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge MA: mit press1991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HanioğluM. Şükrü.A Brief History of the Late Ottoman Empire. New Jersey: Princeton University Press2008.

 • HanioğluM. Şükrü.Notes on the Young Turks and the Freemasons, 1875–1908.” Middle Eastern Studies25 no. 2 (1989): 18697.

 • HanioğluM. Şükrü. “The Second Constitutional Period, 1908–1918.” In The Cambridge History of Turkey Vol. 4: Turkey in the Modern World edited by Reşat Kasaba. New York: Cambridge University Press2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HannaNelly. “Literacy among Artisans and Tradesmen in Ottoman Cairo.” In The Ottoman World edited by ChristineWoodhead. London & New York: Routledge2011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HeinzelmannT. Die Balkankrise in Der Osmanischen Karikatur Die Satirezeitschriften Karagöz Kalem Und Cem 1908–1914. Istanbul: Franz Steiner Verlag1999.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HimmetoğluHüsnü. Kurtuluş Savaşında İstanbul ve Yardımları. Vol. 2. İstanbul: Ülkü Matbaası 1975.

 • HohenbergJohn. Foreign Correspondence; the Great Reporters and Their Times.New York: Columbia University Press1964.

 • HumphreyC.S.Coming of Age, The Growth of the American Media in the Nineteenth Century.” In The Rise of Western Journalism 1815–1914. Jefferson, NC: McFarland & Co2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HünerTuncer. “Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Fransa Sefaretnâmesi (1132–33H./1720–21 M.).” Belleten51 no. 199–201 (April 1987): 13151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • İbrahimovOsman. “Osmanlı Devleti’nde İlk Basın Yayın Faaliyetleri Ve Tuna Gazetesi.” Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi3 no. 5 (2016): 82–94.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • İhsanoğluEkmeleddin and HaticeAynur. “Yazmadan Basmaya Geciş.” Osmanlı Araştırmaları22 (2003): 21955.

 • Ilgarİhsan. Mütarekede Yerli ve Yabancı Basın. Tarih ve Tarih Romanları Serisi 7. İstanbul: Kervan1973.

 • İlşaslanSüleyman. “İletişim Araştırmaları ve Medya Tarihi Yazımı: Türkiye’de Yayıncılık Tarihi Araştırmaları.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi25 no. 1 (2015): 20314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • İnalcıkHalil and DonaldQuataert eds. An Economic and Social History of the Ottoman Empire 1300–1914. Cambridge: Cambridge University Press1994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • İnanÂfet. “Trablusgarp’ta Hürriyete Karşı İsyan.” Belleten8 no. 31 (1944): 387401.

 • İnceGökçen Başaran. “Erken Cumhuriyet Dönemi Basınından Üç Portre, Üç Fikir: Sabiha (Zekeriya) Sertel, Ahmet Emin Yalman, Nadir Nadi.” In Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu edited by Belkıs Ulusoy. İstanbul: Emirler Matbaası2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • İnuğurMehmet Nuri. “Atatürk ve Basın.” In Atatürk Haftası Armağanı. Atatürk Dizisi 24. Ankara: Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları1991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • İnuğurMehmet Nuri. Basın ve Yayın Tarihi. Ankara: Der Yayınları1993.

 • İnuğurMehmet Nuri. “Naissance et Developpement de La Presse Dans L’empire Ottoman.” In Presse Turque et Presse de Turquie Actes Des Colloques d’Istanbul edited by N. Clayer. İstanbul & Paris: Edition Isis1992.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • İnuğurMehmet Nuri. Türk Basınında “İz” Bırakanlar. İstanbul: Der Yayınları1988.

 • İrtemSüleyman Kani. Abdülhamid Devrinde Hafiyelik ve Sansür Abdülhamid’e Verilen Jurnaller. İstanbul: Temel1999.

 • IşıkMehmet and ŞakirEşitti. “Türkiye’de Ekonomi Basınının Ortaya Çıkışı Gelişimi Ve Bugünkü Durumu Üzerine Bir İnceleme.” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 no. 25 (2014): 109–31. http://acikerisim.ticaret.edu.tr:8080/xmlui/handle/11467/747.

 • İskitServer. Agah Efendi. Ankara: Ulus Basımevi1937.

 • İskitServer. “The History of the Turkish Press 1831–1931.” International Communication Gazette10 no. 1 (1964): 1725.

 • İskitServer. Turkiyede Matbuat İdareleri ve Politikaları. Ankara: Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü1943.

 • İslamİbrahim. “Milli Mücadeleye Muhalif Bir Gazete: ‘Ferdâ.’Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi no. 12 (2009): 15874.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JacobsenI.La Politique de La Presse Allemande Dans l’Empire Ottoman En 1908.” In Varia Turcica 23 edited by N.ClayerA.Popovic and T.Zarcone14352. İstanbul: İsis1986.

  • Export Citation
 • JacobsonAbigail. “Sephardim, Ashkenazim and the ‘Arab Question’ in Pre-First World War Palestine: A Reading of Three Zionist Newspapers.” Middle Eastern Studies39 (April 2003): 10530.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JäschkeGotthard. “İngiliz Belgelerinin Işığı Altında Yunanlıların İzmir Çıkarması.” Belleten32 no. 125–128 (1968): 56776.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JäschkeGotthard. “Mustafa Kemal Und England in Neuer Sicht.” Die Welt Des Islams16 no. 1/4 (January 1 1975): 16628. https://doi.org/10.2307/1569959.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jeltyakov A.D. Türkiye’nin Sosyo – Politik ve Kültürel Hayatında Basın. Ankara: Basın-Yayın Genel Müdürlüğü 1979.

 • KabacalıAlpay. Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Matbaa Basın Ve Yayın.İstanbul: Literatür 2000.

 • KabacalıAlpay.Başlangıçtan Günümüze Türkiye’de Basın Sansürü. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları 29. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayını1990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KabacalıAlpay. “Sansür Tarihiyle Ilgili Iki Belge.” Tarih ve Toplumxi no. 66 (1989): 10–11.

 • KağıtçıMehmed Ali. Modern Kağıt İmalinin 30 Ncu Yıldönümünde Hatırladıklarım ve Düşündüklerim. İstanbul: Halk1966.

 • KansuAykut. 1908 Devrimi. İstanbul: İletişim yayınları2009.

 • KanterBeyhan. “Osmanlı Basın Hayatında Kadın Yazarlar.” In Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu edited by BelkısUlusoy1734. İstanbul: Emirler Matbaası2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KarababaEminegül and GülizGer. “Early Modern Ottoman Coffeehouse Culture and the Formation of the Consumer Subject.” Journal of Consumer Research no. 37 (2011): 73760.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KarakayaAli Osman. “İkdam Üzerine Bir Çalışma – İnceleme ve Seçilmiş Metinler – 1923.” M.A., Hacettepe1998.

 • Karakaya-StumpAyfer. “Debating Progress in a ‘Serious Newspaper for Muslim Women’: The Periodical ‘Kadin’ of the Post-Revolutionary Salonica, 1908–1909.” British Journal of Middle Eastern Studies20 no. 2 (2003): 15581.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KaralEnver Ziya ed. Yeni Türkiye. İstanbul: Nebioğlu Yayınevi1959.

 • KaramanK. Kıvanç and ŞevketPamuk. “Ottoman State Finances in European Perspective, 1500–1914.” The Journal of Economic History70 (2010): 593629.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KaramanMehmet Ali. “Osmanlı Modernleşmesinde Basın.” Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Social Sciences no. 32 (August 2014): 13142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KaratekeHakan T.The Ottoman Official Gazette Taqvim-i Veqayi, 1831.” In Turkish Language Literature and History: Travelers’ Tales Sultans and Scholars Since the Eighth Century edited by BillHickman and GaryLeiser191207. London: Routledge2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KardeşFethi. Basın-Yayın Genel Müdürlüğü – 60 Yılın Hikayesi. Ankara: Basın-Yayın Genel Müdürlüğü1980.

 • KarpatKemal H.Ottoman Population 1830–1914: Demographic and Social Characteristics. Madison: University of Wisconsin Press1985.

 • KarpatKemal H.Ottoman Population Records and the Census of 1881/82–1893.” International Journal of Middle East Studies9 no. 3 (1978): 23774.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KarpatKemal H.The Entry of the Ottoman Empire into World War i.” Belleten68 no. 253 (2004): 687–733.

 • KarpatKemal H.The Transformation of the Ottoman State, 1789–1908.” International Journal of Middle East Studies3 no. 3 (1972): 24381.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KasabaReşat ed. The Cambridge History of Turkey. Vol. 4: Turkey in the Modern World. New York: Cambridge University Press2008.

 • KavasUğur. Türkiye’de Basın Fotoğrafçılğının Görsel Tarihi Osmanlı’dan 1960’a. Vol. 1. Ankara2008.

 • KayaAyşe Elif Emre. “Demokrat Parti Döneminde Basın İktidar İlişkileri: Cumhuriyet, Ulus, Zafer Gazeteleri Üzerine Bir İnceleme.” In Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu edited by BelkısUlusoy. İstanbul: Emirler Matbaası2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KeleşyılmazVahdet. “Dönemin Türk Basınında Anzavur Olayı.” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisixv no. 45 (1999): 86297.

 • KeskinTülay. “Feminist/ Nationalist Discourse in the First Year of Ottoman Revolutionary Press: Readings from the Magazines Demet Mehasin and Kadın (Salonica).” M.A., Bilkent2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KhalidiRashid Ismail. “The 1912 Election Campaign in the Cities of Bilad Al-Sham.” International Journal of Middle East Studies16 no. 4 (1984): 46174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KirkpatrickRod. “Australia, Shaking Off the Shackles to Earn the Badge of Independence.” In The Rise of Western Journalism 1815–1914: Essays on the Press in Australia Canada France Germany Great Britain and the United States edited by Ross F.Collins and E.M.Palmegiano. Jefferson, NC: McFarland & Co2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KışSalih. “Pul Para Oldu Osmanlı Devleti Hazinesine Kaynak Arayışında Antika Posta Pulları.” Turkish Studies10 no. 9 (Summer 2015): 32140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KobreSidney. “The Sociological Approach in Research in Newspaper History.” Journalism Bulletin22 no. 1 (March 1 1945): 1222. https://doi.org/10.1177/107769904502200102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KocabaşoğluUygur. “1919–1938 Dönemi Basınına Toplu Bir Bakış.” Basın Yayın Yüksekokulu Dergisi no. vi (1984): 95–127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KocabaşoğluUygur. Hürriyeti Beklerken. Tarih 36. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversiteleri Yayınları2010.

 • KocabaşoğluUygur. “İlk ‘Kıraathane’nin Açılşı.” Tarih ve Toplum no. 5 (1984): 65–67.

 • KocabaşoğluUygur. “Milli Mücadelenin Sözcülerinden: Anadolu’da Yenigün.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi36 (2015): 179202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KocabaşoğluUygur. “Tuna Vilayet Gazetesi.” Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM2 no. 2 (1991): 141–49. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/otam/article/view/5000085730.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KocabaşoğluUygur and AliBirinci. “Osmanlı Vilayet Gazete ve Matbaaları Üzerine Gözlemeler.” Kebikeç no. 2 (1995): 10122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KocabaşoğluUygurAydanBulutgilFahrettinÇiloğluİlker EvrimBinbaş and NesimŞeker. SEKA Tarihi Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikalarının Tarihsel Gelişimi. İzmit: seka1996.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KoçakCemil. “Hüseyin Cahit Yalçın ve Fikir Hareketleri.” Tarih ve Toplum no. 68 (1989): 86–94.

 • KoçakDilek Özhan. “Türk Entelijensiya’sının Filizlendiği Kurum: ‘Tercüme Odası.’” In Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu edited by BelkısUlusoy. İstanbul: Emirler Matbaası2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KoloğluOrhan. 1908 Basın Patlaması. İstanbul: bas-haş2005.

 • KoloğluOrhan. Avrupa Kıskacında Abdülhamit. İstanbul: İletişim yayınları2008.

 • KoloğluOrhan. “Le Premier Journal Officiel En Français À Istanbul et Ses Repercussions En Europe.” In Presse Turque et Presse de Turquie Actes Des Colloques d’Istanbul edited by N. Clayer. Istanbul & Paris: Edition Isis1992.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KoloğluOrhan. Osmanlı Basınının Doğuşu ve Blak Bey Ailesi. İstanbul: Müteferrika1998.

 • KoloğluOrhan. Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi. Sosyal Tarih Dizisi. İstanbul: Pozitif2006.

 • KoloğluOrhan. Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de basın. İstanbul: İletişim yayınları1992.

 • KoparMetin. “Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Basın İktidar İlişkisi (1920–1925).” Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi40 no. 1 (2016): 11735.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KöroğluErol. Ottoman Propaganda and Turkish Identity: Literature in Turkey During World War i. London & New York: I.B.Tauris2007.

 • KoutsopanagouGioula. “Historians and the Writing of Press History.” Media History22 no. 2 (April 2 2016): 24553. https://doi.org/10.1080/13688804.2015.1108842.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KrippendorfKlaus. Content Analysis An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks, London & New Delhi: Sage2004.

 • KüçükkalayA. Mesud. “Imports to Smyrna between 1794 and 1802: New Statistics from the Ottoman Sources.” Journal of the Economic and Social History of the Orient51 no. 3 (January 1 2008): 487512.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KüpeliÖzer. “xix. yüzyıl Ortalarında Karahisar-ı Sahib’de Fiyatlar (1844–1854).Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 no. 1 (2000): 11631. http://acikerisim.ikc.edu.tr:8080/xmlui/handle/11469/57.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KuranAhmed Bedevi. İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler. İstanbul: Tan Matbaası1945.

 • KurmuşOrhan. “The Role of British Capital in the Economic Development of Western Anatolia 1850–1913.” Unpublished Ph.D. dissertation University of London 1974.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KuşiNalan M.Ahmet Rasim’in ‘Muharrir Bu Ya’ Adlı Eserinin İncelenmesi.” Lefkosha: Yakın Doğu Üniversitesi1999.

 • LawGraham and NorimasaMorita. “The Newspaper Novel: Towards an International History.” Media History6 no. 1 (June 2000): 517. https://doi.org/10.1080/713685376.