IndexesIndex NominumAdamson, Peter241n99Adler, Mortimer J.230n32Aguilar, Rosa Mª.190n14Alesse, Francesca216n100Alighieri, Dante325Alt, Karin93n36Amendola, Stefano205n69Annas, Julia329n5Armisen-Marchetti, Mireille218n106Armstrong, Arthur H.449n19Aubriot, Daniele337n42Aujac, Germaine294n84Austin, Colin170n26, 171n29, 358n67Babbit, Frank C.455n35Babut, Daniel2, 13, 13n, 26n32, 28n39, 42n90,92-93, 43n98, 48n4, 49n10, 53n39, 57n60, 60n73, 61n79-80, 62, 62n81, 76n139, 95, 95n42, 98n56, 107, 108n19, 109n22, 112, 113, 114n39, 149n60, 182n73-74, 187, 187n4, 190n13, 191n19, 193n27-28, 201n48, 211n87, 220n114, 225, 225n11-12, 229n28, 240n89, 246n4,6, 247, 248n14-15, 255, 255n39, 256, 256n46, 257, 257n49,51-52, 258, 258n54,58, 260n63, 261, 261n65, 279n24, 280n34, 291, 291n72,74, 297n97, 298, 298n101-102, 305n, 307n1, 309, 309n15, 310, 310n18, 311, 317, 318n47, 320, 329n7, 342n63, 367n6, 383n, 385n59, 389n68, 397, 397n1-2, 398n8,9, 399n12, 400, 400n17, 401, 401n19-20, 403, 403n28, 404, 405, 405n40, 407, 407n51, 408, 408n52, 409, 414, 414n66,69, 415, 415n72, 418n81, 419, 419n86-88, 419-420, 420n89, 424, 425, 425n3-4, 432n22, 435, 446n9, 468, 470, 470n80, 471, 471n88, 477n18, 478n23, 502Bakhouche, Béatrice407n52Baldassari, Mariano188n5Baltussen, Han241n99Barbanti, Maria397n6Barigazzi, Adelmo91, 91n27,29, 275, 275n9,11, 276n12, 277n16, 286, 295, 295n87-88, 305Beaujeu, Jean428n13Beck, Mark308n4Becker, Alexander106n10Bentley, Richard171n29Bernardakis, Gregorios N.167n10, 168Blössner, Norbert342n64Bonazzi, Mauro201n48, 225n13, 249, 249n19, 250n24, 307n2, 398n7Bordt, Michael106n10, 114n40Boss, Gilbert449n17Bouffartigue, Jean7, 7n21Boulogne, Jacques7n20, 188n4, 256n48, 357n65Bovis, André de402n24, 425n2,5Bréchet, Christophe7n20, 22n15, 285n52, 305nBréhier, Emile453nBrenk, Frederik E.22n12, 175n46, 284n47, 353n37, 470Brillet-Dubois, Pascale27n34Brisson, Luc224n8, 237n69, 311, 312n23, 315n36, 372n17, 426, 447n13, 450, 450n20, 458n42, 474n5, 475n11Brouillette, Xavier249n19Broze, Michèle188n4Brunschwig, Jacques329n7Burnet, John328n6Calame, Claude78n146Cambiano, Giuseppe397n5Cantarella, Eva60n74Canto, Monique404, 404n33Carson, Anne154n19Casevitz, Michel182n74, 193n27, 291n72, 446n9Celluprica, Vicenza398n7Cerro Calderón, Gonzalo del188n5Cervellon, Christophe425n1Chandezon, Christophe63n82, 208n81Chantraine, Pierre28n38, 178n61, 259n60, 292n76, 315n35, 332n22, 402, 402n23, 429n16, 456n38Cherniss, Harold242n101, 367n5, 380n40, 385Chiron, Pierre5, 5n13, 6n16Chlup, Radek363n89Christopoulou, Alexandra175n46Ciavolella, Massimo153n13, 174n40Cilento, Vincenzo405, 405n41Collobert, Catherine314n34Comnène, Isaac194n35Cossutta, Frédéric308n9Couloubaritsis, Lambros188n4Croiset, Maurice403, 403n26, 404n32Cürgsen, Dirk312, 313n28, 318, 318n46,49, 346n1-2, 350n22Dalfen, Joachim240n92, 312n27, 318, 318n48, 328, 328n1, 346, 346n3Daux, Georges269n91Delattre, Joëlle235n62Desclos, Marie-Laurence148n57Diels, Hermann A.106n6, 332n23Diliberto, Oliviero189n12Dillon, John M.93, 93n36-38, 239n83, 243, 243n108, 397n3, 427n11Dixsaut, Monique23n19, 109n22, 314n34, 328, 328n2, 331n17, 334n29-30, 335n32,34, 336, 336n38,40, 338n48, 346n4, 382, 382n45, 404n30Dodds, Eric R.404, 405n41, 411n59Donini, Pierluigi11, 11n29, 13, 223, 224n7,9, 225, 225n12-14, 226n15, 227n18, 229n26, 234, 234n57, 238n74, 239n82-83, 241n98, 242n101,105, 246n7, 307n2, 310n17, 319n52, 323, 323n74, 366, 366n3, 367n5, 373n21, 377n26, 378, 378n28, 379, 380n39, 382n48, 385n56, 387n62, 389n68, 397, 397n5-6, 399, 399n14, 408n52-53, 428n14, 471n86Dörrie, Heinrich397n3, 405n41Dorville, Jacques P.171n29Dover, Kenneth52n30Duff, Timothy E.204n66, 291n73, 322n69Duhot, Jean-Joël496, 496n86, 497, 497-498, 498n90Dumortier, Jean467n75Edmonds, John M.171n31Engberg-Pedersen, Troels230n37Erler, Michael398n11Estienne, Henri187, 245, 246Fénelon, François156n29Festugière, André-Jean149n60, 461n55Ferrari, Franco249n19, 311n22, 398n11, 418n81, 424, 424Flacelière, Robert4, 21n8, 30n52, 49n13, 50n15, 52n33, 58, 58n67, 59, 60, 61, 61n78, 63n83, 67n97, 71n122, 74n132, 88n16, 91, 91n27-28, 92, 110n24, 118n14, 126n48, 143n37, 166, 167, 167n10, 168, 168n14, 169, 171n30, 175n46, 242n104, 247n9, 270n95, 283, 283n42, 284n49, 399n12, 409n55, 410n57, 413n64-65, 420Flamand, Jean-Marie474n5Foucault, Michel40n85, 51, 51n22,25, 144n42, 299, 299n104Fraisse, Jean-Claude28n38Frazier, Françoise1n2, 2n3, 4n9, 27n34, 188n7, 203n61, 205n69, 247n9, 260n62, 285n50, 289n68, 294n86, 370n12, 407n52, 432n21Froidefond, Christian414n67, 458n41Fronterotta, Francesco448n14, 475, 475n11Frutiger, Perceval332n20, 340n55Fuhrmann, François152n8, 153n12, 157n31Fusillo, Massimo45n106, 83, 83n173Gallo, Italo3, 4, 4n10-11, 151n4, 188n5, 224n7, 318n49García Valdés, Manuela188n5Genette, Jean1n1Germain, Gabriel500n102Gersh, Stephen239n82Gerth, Bernhard199n41Giavatto, Angelo249n19, 351n24Glibert-Thirry, Anne446n10Gill, Christopher341n61Giuseppe, Riccardo di332n20,23Glucker, John408n52Goessler, Lisette21n8, 49, 49n11,13, 50n20, 60, 60n74, 279Goldhill, Simon21n11, 52n32Goldschmidt, Victor61, 192n26, 291n72, 423n95, 470n79Goldschmied, Georg (Fabricius)192Gomme, Arnold W.170n26Görgemanns, Herwig22n14, 28, 30n49-50, 43n97, 86, 86n7,9, 88, 91, 91n27,31, 101n64, 106n9, 107, 107n12, 110n24, 111n32, 126n49, 168, 168n15, 188n7, 190, 190n14-15, 191n16-17, 218n107, 221n117, 223, 224n5, 225, 229, 229n26,30, 233n52, 241n98, 283, 283n44, 284n49, 320, 320n61, 323, 348n14, 349-350n18, 359n71,73, 360n81, 361n82, 367n5, 400n17, 455n35Gotteland, Sophie17n4, 35n66, 86n6, 107, 107n11, 110n24, 168n16Goulet, Richard432n21Graeser, Andreas398n11Graf, Fritz247, 247n12Grégoire, Henry411n59Greimas, Algirdas J.1n1Grimal, Pierre150n1Grotius, Hugo171n29Guerrier, Olivier141n24, 188n7, 205n69, 378n33Gurtler, Gary M.329n5Hadas-Label, Mireille193n30Hadot, Pierre23n18, 113, 113n35, 130n64, 326n82, 419, 419n85, 420, 422, 439n, 448n15, 449n16-18, 452n26, 493n80, 495n85, 498n91, 502, 502nHalliwell, Stephen311n22Halperin, David M.78n146Hamerton-Kelly, Robert397n3Hamilton, Walter226n16, 366, 366n1, 376n24, 382, 393Hani, Jean117n5-6, 216n100, 384n53, 420, 458Hardie, Philip R.319, 319n52-53, 320, 320n57Havlicek, Ales342n64Hegel, Georg W.F.309Helmig, Christoph188, 188n6, 189, 189n11, 190n12-13, 191n16Henry, Paul405, 405n41, 406n44Hirsch-Luipold, Reiner30n50, 43n101, 148n57, 163n56, 201n50, 204n67, 247, 247n10-12, 260n62, 308n4, 319, 319n54, 320, 320n56-62, 321n63-64, 322, 322n68, 323, 323n70, 324, 324n75-76, 466n72Hirschig, Rudolf B.328n6Hirzel, Rudolf48, 48n5, 175, 175n44, 275, 275n7-8, 295, 297Hoffmann, Philippe120n25, 425n1, 426, 434n24, 443n2, 446, 446n12, 451n22, 452, 452n25, 460, 460n48, 461n53, 463n57-58Holtzman, Wilhelm (Xylandro Augustano, Guilielmo)472nHolzhausen, Jens266, 266n82Hubert, Curt74n132, 133n4Ildefonse, Frédérique107n14, 108n19, 187, 187n4, 257n53, 362n85, 413n64-65, 422n93, 423n95, 432Ingenkamp, Heinz Gerd30n48, 85n1, 151, 151n7, 152, 169, 169n23, 175, 175n43-45, 201n51, 429n17Irigoin, Jean1, 187n2-3Isidore de Kiev245n1Jaillard, Dominique247, 247n13Janka, Markus240n92Jones, Henry S.276n13, 294n86Jouët-Pastré, Emmanuelle11n26, 292n79Jufresa Muñoz, Montserrat188n6Kannengiesser, Charles239n82Karfik, Filip342n64Kassel, Rudolf170n26, 171n29, 358n67Kepler, Johannes223n1, 366Kérenyi, Charles407n51Klaerr, Robet359n71Klauck, Hans-Joseph188n7Körte, Alfred170n26, 332n23Kovacs, David411n59Kranz, Walther106n6, 332n23Kroll, Wilhelm443n2Kronenberg, A.J.159n44Kühner, Raphael199n40Lacroix, Maurice411n59Lacy, Philippe H. de188n7, 191, 191n16Lafond, Yves208n81Laks, André109n20-21, 111n27, 405n37, 434n24Lavaud, Laurent474Lebègue, Henri295n90Leâo, Delfim F.378n33Lebel, Maurice294n84Lernould, Alain223, 235n62Lesage, Luisa378, 378n33Lévy, Carlos221n117, 398n8Liddell, Henry G.276n13, 294n86Lieberg, Godo56n54Lobel, Edgard163Long, Anthony A.239n83Longoni, Vittoria283, 283n43, 284n49, 286Louis, Pierre93, 93n35,38, 428Maistre, Joseph de188n7, 193n34, 358n68Manfredini, Mario245n1Manuce, Alde2Marconville, Jean de188n7Martin Jr., Hubert99n58-59, 203n61, 367n5Mazouer, Charles141n24Méautis, Georges188n7, 220n112, 363n91Meeusen, Michiel17n3Meijering, Roos285n50Meyerstein, Walter312, 312n23Migne, Jacques P.402n24Mihai, Adrian119n23, 238n77, 357n65, 479n27Moret, Jean-Marc157n32Morgan, Kathryn A.309n11,13-14, 312, 312n24,26, 316, 317, 317n43, 318, 318n49, 328n1, 331n15, 346n3Mossman, Judith M.22n13Mouze, Létitia11n27, 307n1, 308, 308n6,9, 313, 313n29,31, 314, 314n32-33, 316, 317, 317n44-45, 322n67Munnich, Olivier126n47Muñoz Gallarte, Israel357n65, 401n22Narcy, Michel308n9Nestle, Wilhelm309, 309n11Nicolet, Claude376n25Obsieger, Hendrik251nOpsomer, Jan30n49, 32n56, 39n81, 91n31, 142n28, 187n4, 191n17, 221n117, 223, 223n4, 224n6, 225, 230n37, 241n99, 254n35, 263n73, 307n2, 323, 323n73, 377n27, 397n4, 398, 398n7,11, 400n15, 476, 476n14Oudot, Estelle17n4, 35n66, 86n6, 107, 107n11, 110n24, 168n16Pack, Roger A.216n97Page, Denys164Palmer, Robert B.397n3Panagopoulos, Cécile208n81Parmentier, Edith27n34Pasqual, Gianluca51n21, 278, 278n21-23, 279n25-29, 280n30,35, 281, 282n38, 286, 286n55-56, 295n89Patillon, Michel7n19Pérez Jiménez, Aurelio204n66, 216n100, 247n11, 424Philippon, André187n2Piccione, Rosa Maria151n4, 167n10, 170n25Pirckheimer, Willibald188n7Places, Édouard des406n43-44, 424, 436, 443n2Planude, Maxime2, 17, 17n3Pohlenz, Max74n132, 367n5, 467n75, 472nPontani, Filippomaria17n3Pouilloux, Jean258, 258n56Pradeau, Jean-François329n5, 447n13, 450, 450n20, 474n5, 475n11Pseudo-Longinus295Puech, Henri Charles56n58, 199n42, 239n80, 247n9, 252n30, 256n45,47, 257n49, 326n82, 350n21, 378, 378n32, 472, 472n, 472-473, 473n3, 490, 490-491, 491n70Rabe, Hugo296n95Reiske, Johann J.458n41Richard, Marie D.328n1Riedweg, Christoph458-459n43, 488n60Rist, John M.22n15, 23n20-21, 25, 25n28, 41, 41n86,88, 42n95, 48, 48n7-8, 111n28, 175n46, 176n49, 180n66, 182n75, 280, 280n33, 281n35, 440n32, 443n1Rivaud, Albert315n36Robinson, Steven278n20Rocca, Julius223n4Rohrbasser, Jean-Marc188n7Roig Lanzillotta, F. Lautaro357n65, 401n22Romilly, Jacqueline de203n61Rose, Valentin420n90Roskam, Geert4n9Ross, W. David420n90Rossetti, Livio308n9, 317n45Roux, Jeanne411n59Rudhardt, Jean39n83, 154n20, 415, 415n71, 438nRussell, Donald A.22, 22n13, 23n21, 30n50, 32n57, 48n5, 86, 86n5, 97n48, 128n55Saetta Cottone, Rosella11n26, 293n79Saffrey, Henri Dominique426, 444n4, 445n5Sandbach, F. Harry65, 92, 150, 150n2, 159n44, 167n10, 170n25, 171n29-30, 177n59, 189n9, 455n35Saunders, Trevor J.189, 189n10-13, 190, 190n12-13Sauzeau, Pierre2n3Scannapieco, Rosario159n44, 160n48, 170n28, 171n29-30Schäfer, Christian240n92Schoppe, Christoph119n23, 479n27Schröder, Stephan258, 258n57, 270n95, 408n52Scopello, Madeleine472Scott, Robert276n13, 294n86Sedley, David329n5, 332, 332n18Seel, Gerhard449n17Segonds, Alain Philippe446n11Seng, Helmut443n2Sirinelli, Jean2, 2n4, 3, 3n5-7, 17, 17n2, 44n104, 88n14, 187n2, 192n22, 242n102, 246, 246n8, 247n9, 249, 249n21, 294n86, 347n8, 364n96, 440n31Stadter, Philip A.134n6, 135n12, 141n25, 143n37, 476n14Steel, Carlos446n11Stierle, Karl Heinz143n37Stone, Martin W.F.241n99Suidas*7n17Swain, Simon247n9Szlezak, Thomas A.328n1Tagliasscchi, Anna Mª.287, 287n59, 289, 289n67, 290, 290n69-71Tardieu, Michel443n2Taufer, Matteo191n18, 307n3-4, 319n55, 324, 325n78-80, 326n81, 346, 346n6, 347n7, 350n19, 353n35,37Teisserenc, Fulcran314n34, 316, 316n41-42Teodorsson, Sven-Tage224n9Thomas, Joël357n65Titchener, Frances247n11Torraca, Luigi188n5, 346, 346n5Trapp, Michael B.23n21, 117n4Trédé, Monique173n34, 201n52, 370n12Urmson, James O.408, 408n53, 445n7Usener, Hermann42n94Valverde Sánchez, Mariano86n4, 89n18, 91, 91n30, 110n24Van der Stockt, Luc4n9, 22n12,16, 191n17, 476n14Van Kooten, George H.401n22Van Moerbeke, Willem194n35, 200n46Viller, Marcel402n24Von Armin, Hans376n24Vernière, Yvonne189n9, 190n14, 307n4, 319, 319n52-53, 320n57, 347n7, 359n71, 360n75Veyne, Paul21n11, 107n14Villanueva Puig, Marie-Christine219n111, 362n88Volpe Cacciatore, Paola151n5, 159n44, 166n6, 167n11,13, 168n17, 169n21,24, 170n28, 171n30, 177n59, 324, 492n76Wallbank, Frank W.296n91Weizsäcker, Adolf289n68Westerink, Leendert Gerrit10n23, 426, 444n4, 445n5Whittaker, John93n35,38Wians, William329n5Wiener, Claudia350n22Winckelmann, Johann J.126n49Wyttenbach, Daniel91n27, 133n4, 160n48, 168, 188n7, 367n5Zambon, Marco461n52, 469, 469n, 470, 470n78,83Zanetto, Giuseppe22n16, 277, 277n16, 278, 278n19, 281n36, 287n57, 290Zangrando, Valentina163n55Ziegler, Konrat3, 21n6, 48n6, 85n1, 169n23, 188n7, 246n6, 273Zunzt, Gunther74n132Index LocorumAchilles TatiusLeucippe et Cleitophon251n232.35-38166n5AeschylusSupplices214477n19AlcinousDidascalicus7.1471n857.5428164.1-6106n7178.39-4632n56, 92-93183.7463n84187.33-188.834n60AndronicusDe passionibus2.8.3427n9AphthoniusProgymnasmata10.2 (Rabe)296n95ApuleiusApulei platonici pro se de magia12.134n60De Platone et eius dogmate1.194428n131.16.154-15563n842.14.23963n84Metamorphoses4.33150n1AristophanesNubes912-913358n67AristotelesEthica Eudemia1215B359n731216A359n73Ethica Nicomachea1095B359n731107A203n61Poetica48A19-24293n7948A27-29293n7948B35293n7949B2428550A4-528562B2-5416n77Metaphysica982B11251984B23-3099n58Metereologica373B33124n41FragmentaEudemus (Rose)44420n90ArtemidorusDe somniorum interpretatione (Pack)1.31216n971.40216n97Anthologia palatina14.64160n45Athenaeus10.448-449160n46456b160n45588a157n34Atticus (Des Places)Fragmenta3.5.24353.5.34363.5.54363.5.74363.26.30405n42, 435n273.38-39406n43, 435n273.50-51406n48, 435n273.91-92406n44-453.91-94435n273.92406n483.93-94406n465.2.2407n505.34365.54365.74365.134365.144376.8.54306.34-36406n436.44406n43Basilius MagnusProl. (De fide, Migne)8402n24,25Callimachusfr. 75.30-31358n67Catullus85154CiceroDe senectute20.73332n21Tusculanae disputationes3.76476n13Clemens AlexandrinusStromata1.6.1.411, 411n602.6.27.2446n102.6.27.4446n105.1.9.2411Cratinusfr. 357 (K-A)358n67DemetriusDe elocutione22352245n1422652275297-2986, 6n16Diodorus Siculus2.480n160, 144n394.64.3-4159Diogenes Laertius3.486, 6n173.502943.8167n94, 146n47Dio Chrysostomus72.13159n42Empedocles (Diels-Kranz)fr. 115477-478, 478n21fr. 119478, 478n26Epictetus1.1-3499n981.1.10-13499n961.6499n981.12.21492n781.12.26-27499, 499n991.13-14499n981.14.13-14498n941.16499n981.24-25499n981.30.1498n91, 499n97,982.5.7-11496-4972.5.22498n922.5.244962.5.264962.6.3491n742.8.13-14498, 498n932.8.27499n1002.20407n492.26407n493.1.43498n923.13.5-6490, 490n693.13.9-16494-4953.13.9493n81, 4973.13.10494n3.13.11494n, 497, 497n893.13.124973.13.13498n923.13.144973.22.9491n743.24.96-1025003.24.106501n1063.24.112-1145014.1.103498n924.4.1492n774.4.7-8491, 491n754.4.11491n73Epicurus (Usener)fr. 48342n94EuripidesBacchae200-203410, 410n59203110Ion1148158n39OedipusPOxy 2459158, 158n36-37Orestes420194, 199Fragmenta979 (Kannicht)194, 199980196, 197EusebiusPraeparatio evangelica15.5.13406n44FavorinusFr. 21 (Garzia)159n42Hermogenes TarsensisProgymnasmata2.13296n95(Pseudo-)Hermogenes (Tarsensis)Methodus de apto et solerti dicendi genere367, 7n19Galenus14.630-633153n13Herodotus2.171477n20HesiodusOpera et dies122-123331n15263-273207n77Theogonia116-122154n20HomerusIlias1.36642n932.1404765.185956.121-122958.14331n168.14.112A13449.502 sq.337n4213.109-11221814.116-122154n2014.201-206154n2014.214-217154n2014.315-31642n9315.2629520.6537323.259288Odyssea7.24437413.109-11236119.40129n62, 173n38, 301n11324.12219n108, 361LongusDaphnis et Chloe2.3-8155n23LucianusAmores3764-65, 65n87, 155LucretiusDe rerum natura4.1049-107476n139MacrobiusComentarii in Somnium Scipionis1.12.7218n106, 361n82Marcus Aurelius3.11490n68Maximus Tyr.18.9154n1918-21166n5Moschus1.8-11155n21Musonius Rufusfr. 1481n1669.3477n15Numenius (des Places)fr. 26.84-90431fr. 26.96-98431n19fr. 26-27430OlympiodorusIn Gorgiam (Westerink)1.3-510, 10n231.13-1710, 10n2446.3315n37-38Parmenides (Diels-Kranz)B1 29-30106n6PhilolausB15 (D-K)332n23Philo AlexandrinusDe Abrahamo20-22492n77268426n8De migration Abrahami132426n8De providentia1.60201n49PlatoAlcibiades I124E403, 403n26133A382n50Apologia Socratis40C-41D495n84Cratylus440CD335n34Epinomis985D5-E7419n86986C202n56Epistola 7344B3-C1458, 458n42351C448Euthydemus290E-293A340n57Gorgias463E-465E152n8477C-478E152n8493A404493C3404504A-505B152n8508E7-509A1316n39511E-512A152n8517C-519B152n8523A228n21523A1-3403523DE356524A429n15524A8109n22524A10340n56, 403n29525C355n58525E6340n56526A3340n56526B355n58526D3340n56527A5-7310n19527A7-B2311n20Leges642DE379n36671A339n52715E477n16715E8-716A2407n50716C202n54716C1461716D6-E1461n49721A39n80727E478n23733B41n89738B-D419n87759C419, 419n87823E159n42833AD38n77840D41n89845B153862C203n65885B7-9109, 192n24885C2-3109n23885C5109n23885D3109886B7-8110886D311886D3110886D7-8110886E2-3110887C-E409n56887DE434887D339n52, 461887D2-4409n56887D2-3110n25887E496n87887E6110n25900C192n26901C192n26901E4-6199902C192n26902E192n26903B339n52903E192n26904B4-905B7192n23, 211n88904C308n5904C5-D4206n73905B1-7206n73905D192n26907B192n26966CD402n25, 425n2, 435966C435966C7-8111n26966C7415966D109n22, 435966D1111n26966D6-7405n38967B405n39Meno80E31781AB379n35Phaedo58E34260B3-434160C34161C4-5338n4861C8339n5361E8339n5362B33262B2-3339n5362B6332n1962B6-8332n1963C134063C6-7328n363C6339n5363D134063E338n4764B33565A33565B8-9332n2465C2-7332n2465E-67C34366A-D332n2466A3-6332n2466B1-334166B2112n3367B2-4112n3367C146467C5339n5368CD338n4769A1-2333n2469BC338n4769CD328n369C3-4339n5369C7339n5369E33570C33070C5339n5372B360n77, 38477E7-833978A1-233978A733978B338n4779C218n105, 360n8079C7478n2479D5478n2480A478n2380D-84B34380D433080E-81E215n92, 355n5280E-81A331n1381AD34n62, 81n16781A5478n2481A9-82B7331n1381B3-5118n1581C-82C328n381C7-D2119n2081C7-833081D2-312581D8-9331n1481D8478n2481D9331n13, 478n2481E-82A215n95, 357n6582A6-7330n1182B215n95, 357n6582B8331n1382D-83B34282D9-83A1333n2583CD215n9283D328n3, 357n5283D4-6331n1483E338n4784B4331n1485A341n6287E338n4788B338n4788B9-89A834088B9-C3340n5888C7-D3340n5888E5-89A534089B7-934189E-90B336n3590C4-6335n3391A3-6333n2695C338n4797B-99D400n1597E224n6, 232n45, 370n1097E2370n1097E3-4370n10100DE337n45101D337n45102A3-9340105BC337n45107A9-B4337n41107B10-D5207n75, 329, 330, 330n8107C-115A328107C211107D-108C331107D353107D2-5342107D6-108C329107D6-108C5342107D6-9342107E-108A6343108AC215n93, 355n53108A5-6339108A6-C5343108A6-7331n13, 343108A7-C3331n13108A7-B1331n12108B3-9215n93, 355108B8331n13108C3-5331n13, 343108C5343108C6-113C9329108C6-110B4343108C6-109A7331108C6-E3343108C6-8343108C8340n54108D3340, 343108D5-6343108D8-E2343108E1340n54108E3-109A7337108E3-109A6344108E3343108E5343109A6340n54109A7343109A8343109A8-110A7331109A8-B1333109A9-110B1343109BD372n20109BC238n76109B1-2333109B6-7343109C3-110A1333109C3-8333-334, 334n28109C5-D8343109C8338109D2338n46109D8-110A7343109D8-110A1338, 338n49, 338n49109D8338109E3-4338n46110A1-3334n30110A8-111C8331110A8-B1343110B234n58110B1-4343110B4340110B5-111C3344110B5-111C2334110B5-111A3344110B5-6344110B6332111A342111A2-3344111A2331n15111A4-C3344111C218n104, 344111C2-3331n15, 344111C4-113C9331111C4-5344111C5-113C9344111C5-E5344111D3-4335n32111E-112A218n104111E342111E4335n32111E5335111E7-112E3344112A1331n16112B335112D5-7335n31112E4-113C9344112E6-114B6344113A-C216n97113A1-2344113A2-4330n9113B5331n16113C1331n16113C4335n31113C8-9331n16113D-114E354n50113D1-114C6215n96, 329, 344113D1-4344113D4-114B6344113D4-E1335, 344113E355n58113E1-6336, 344114A3-5336, 344114A5-6336114A6-B6344114A9337n43114BC385n58114B336n39, 338114B4-6336n37114B6-C6345114B6-C2345114C2-6345114C2-5339n50114C3-4330n9114C7-115A2329, 345114D338n47114D6-7339114D7-8341114D8-115A2345114E338n47115A1-2329n6115A2-4329n6115C341115C5-D1341n60115C5-6337n41115D342115E338n47115E5-7341n59116D5-8337n44Phaedrus178A89195A89210E89230A2419237B159n42237CD89n18242B96n46242E64n85242E2-3176n48245A95246A69n103246A6-7128n59, 147n53246B32n56, 91246B1-2128n59246C2475246D-247C120n24246D1128n59246E4459247B218n103, 360n76247C339247C7-9218n103247D5485248B35, 120, 130, 484n45248C217, 355n56248C9475248D119n21, 174n42248DE359n73249D481-482, 482n37250B117n9250C6478n25250D73n127250E1-235250E1121n32251A-252C115n41251A135, 121n32251B117n8251DE162252B64n85, 125252B8-9162n53252D276254D4-5124n45255B181n71265A65n89, 152n9265A9-11180n64, 486n55265BC371n16265B98265B6-C1322n66277D122n35Philebus48A275Politicus268D8-E2372, 372n18277D122n35Protagoras343A8-B1249n24Republica382E122n35394BC292414B9-C1312439A308n5439E91, 91n27470A261n67472A192n21475C7-8254n34475D1254n34475E5254n34476C122491E204n66492A1-3120n27498B117n8503126n49509A6476509B117n8509D428520C123532E3449533D-535A427n11534B9450574DE122n35586B7-C4124, 124n43591A-C387601E429608A339n51608C-612A191n19608C-611A329n7608C211608D329n7610D5-7207n75, 329n7611E2-3191n19614CD218n104614D353n38, 388n67614E215n94, 355n54615A-616A354n50615D5-6354n43615E355n58616A356n62616D217n102617B388n65617D217n102617E172n33, 353n35618B7340n56620DE353n35Sophista222E6253n33264B3316n40Symposium[2.3-4]360n79173B25n27, 281, 303n118174A303175E8-10303n120178B4-7100n61178C389n20178E96n43179A96n43179BD96n43180B38n74, 126n50180D34n60186B2100188D389n22189C5-D389n22189D125195A3-589n20196B-197B90196D94n41202E1-2379n34202E290n22203BE35n65203C1-497n51203E117n8204C889n20210AD484n46210A25, 35, 304, 458n41210E449216C890n22218E290n22242E64n85Theaetetus115D251143A281143BC293n81158BD122n35173B492n79176AB349n18176A5-B3473n2176B202202B130n67202D2-4379206D1-4316n42Timaeus22B38124E-25D37624E37425BC37425D37427B7461n5128A202n55, 349n1829B9-C231529C428, 428n12, 44229C2-D239929C2-331529E1-3407n5030A4-5407n5030B37530B1-738630C192n2531A349n1831B24131B5-938832B388n6334B390n7337A5-C542939B349n1840B236, 368-36940D239n84, 374, 38140D7-841940E1-241941A374, 38141C37641C5-D339142D376, 39343BC489n6544C192n2546B233n5047AB202n5647BC349n18, 496n8751DE106n751E42953B100n60, 231n43, 36959C6-D3371, 371n1759D237, 237n6968E-69A224n6,868E370n1069A232n45, 370n1069CD37569C5-D638669D1253n3371E122n3577DE38786E-87A65n8990A487n5790A2-7384n592B334n2992C4661024B114PlotinusEnneadas1.709-722156n291.1.19475n91.6.1.17-19465n691.6.7.9488n631.8.54761.8.7-84761.8.16-21476, 476n122.15420n913.564, 102, 166n5, 416n753.5.1176n483.8.6.12-17453, 453n3.24.3489, 489n664.7.10.27-32450, 450n204.7.15447, 447n134.8.1.1-9488, 488n624.8.1.1-19452, 452n304.10-15489, 489n644.18-23489, 489n645.1.6.11-12488n635.3.6.8-18447, 447n145.3.17.25-38450, 450n215.3.17.27-32451, 451n235.8.4.27459n446.1.9474, 474n56.2.10-13474n56.4.8477n176.7.22.1.3465n696.7.30.29-31465n686.7.34.7-8488n636.9.3.23-27448, 448n156.9.4.11-16448-449, 449n166.9.4.30-35449, 449n186.9.11.50-51459n4511.2.49-51475n10PlutarchusMoraliaAdversus colotem1114C4-6106n41114C7-9106n51114E2106n61118B431n201120B431n201121D431n201123A431n201123B431n201123C431n201123D431n201124B431n201125D5-E8461n50Amatorius748E41, 281748E1-252n33748E2278748F371n119749A274n5, 281749A2-B2282, 282n40749A2-7132n72749A9-1049n12749A10-1147n2749BC18, 49749B70n115, 302749C-F49749C10, 18, 71n120749C7306n749C871n119749D-F18749D1294n85749D8-9300n107-108749D9-E151n24749E21n10749E151n27, 299750A18750A5-6277n17750B10-1227n36750B1166750B12-C227n36, 133n3750B1228n37, 53n35750C53n38750C127, 28750C266750C5133n2, 176n50750D141n26750DE53n38750D4-6176n51750D5-7133n2750D628n37, 53n35, 181750D726, 28, 28n41750D837750D9-1033750E97n49, 174n42750E2-6181n67750E228n42, 37750E1228750F67n96750F428n37, 53n35, 133n2750F4-5176n52751AB53n37751A4-528n37, 53n36751A926751A1028n41751A12-B27751B174n42751B228n42751C141n26751D1-3181n68751D228, 28n41751D3-478751E53n40, 86n3751E526751E10-1171n121751E12-F228n37, 53n36, 176n54751E12-F5133n2751F-752A27, 53n37751F67n96, 176751F259n70752A72, 89n19, 141n26752A227n35752A528n42752A5-7182n72752B86n3752B1-297n50752B1-377n141752B2-7401752B3-6181n69752B428752B597752CD26752C18, 50n16, 53n41-42752C5-652n3, 134n5752C6-729752C10-11181752C1127n35752C1227n36752C12-D229, 38, 135n10, 148n55752C1378752D22, 29n45, 70, 72752D174752D8-970n117752E53, 54n46752E2-326752E1029n46752E11-F180n159752F29n45753A72753A12-B352n29753B26, 27, 304753B7-1051n23753B7-829753B11-754E326753B11-C3133n3753C1-351n23753C2-3276753C3-554n43753C3-4133n4753C4-5133n4753C7-9133753C9-D154n45, 76753D-F38n78753D26753D4143n38753E144753F4179n62754A54n46, 78n147754A10-1254n47, 133n4754C39n81-82, 142n29754C2-452n28754C8-1074n130754C9133n4754D54n46754D1-456n48754D4-6133n4, 299n105754D556n50754E-755B18754E50n16754E4-618754E6294n85754E7294n85754F4-652n30755A1-5300n109755B43, 50n16, 71n120755B1-4277n18755B3-4306n755B447n2755B5306n755B8-1047n2755B11-1247n2755C18, 49n13755C2-447n2755C-756A18755EF28755E1-224n24755E279755E2-318, 50n14, 90n23, 283n45755E4-F563755E4-7169n20, 177n56755E6-7283n46755E637, 37n69, 75n136755F50755F1-2177n55755F6-756A418, 55n51, 87n12, 133n1755F6-756A187n12756A49n13, 71n120, 87756A2-487n13, 177n56, 283n46756A5-1018756A8306n756B-759B102756B-757A19756B66n91, 232n47, 263n74, 402n25, 425n2-3, 439756B1-11425, 408-409, 409n55756B1-2102756B2-3107756B4-6107756B4-5415756B8463n60756B10-11110n25756B12102756C67n96, 287n59756C5-6107n13756D18, 31, 39n83, 98, 142n30, 145n45, 411, 440, 479n29756D1-6105n2756D1103756D5105756D6-8416n75756D7103756D8-9110756D10-11103756E77, 77n142, 145n45756E9-1198n52756F77756F199756F3130n68756F5-757A1413, 413n63757AB95757A39, 145n45757A1298, 103, 110757BC19757CD95757C43, 66n92, 109n21757C1-3415n70757C4-10103757C4-6284n46757C8-992757C11-1267757D80n156757D479n152757D679n152757E80n156757E279n152757E6103757E8103758A4-7109n21758A4-678n150, 89n21758B174n42758B1160n76758CD19, 67n94758C71, 80n156, 115758C480758C8103758C9-D7103758C12146n46758D-759D19758D76758D280758D480758D8-919, 101n66, 126n49758D8161758D9-10146758D9-E137, 75n133, 152n9758D9-E565-66, 66n90758D10-E5180n64758E301n113758E1-5486, 486n55758E137n69, 173n38758E531, 175758F9575960759AB90n24759A95759A2-3103759A498759A672, 162759A7103, 168759B146759B5-10162, 162n51759B5-790n24759B672759CD174n42759C1162759C5-8129n61759C6-8162759C672759D-762A19, 56759D19, 55, 88, 301n113759D4-530n54759D567n95, 165n2, 284n48759D6-819, 31n55, 70, 70n116, 70n116, 126, 146n49, 179759D780759D9-762A10103759D9-E1090, 90-91, 91n26, 103759D987n11, 89759E-760D19759E77n142759E3-1087759E8-932n56759E11103759E11-1498n54759F-760B81n163759F77n142759F8103, 144n43760AB144n43760A144n43760B142n33760B8-10144n43760B8103760B10-1381n164760B13144n43760C4-568n100760C6144n43760D-761E19, 306760D96, 96n43760D3103760D4104760D9-1096n44760E-761B33760E96n43760E4104760E5-8144n41761B96n43, 174n42761B6104761E-762A19761EF96n43761E33, 96761E7104761E8-762A10104761E8-F1145n44761E8-10127n52761E968n101761E10142n32761F-762A81761F196n45761F6-762A1127n53762A-763B19762A74, 111, 122n34, 145, 174n42762A168n102762A5-7127762A656n55762A1119, 101n66762A11-763B9104762A11-B4104762B-763B55762B-E19, 67, 102n68, 104762B96, 174n42762B1-278n149762B2-681n167762C5104762D43762D6-872n124762D8-E472, 72n125762E33, 96, 174n42, 301n113762E4129n62, 173n38762E5-675n135762E5104762F-763A153762F-763B19, 102n68, 104762F772n125763AB154n17763A1104763A372n125763A7-867763A779, 169763A8-B2128n54763B-F56, 104763B68, 167, 167n12763B3-9172n32763B479763B737n69763B933, 65n88763B10-1330, 128n56763B14-C5420-421, 421n763C-F166n4763CD56n54763C326n82763E5-1067n97763E1180763F29n45, 111, 122n34763F1-7113n37, 147n52763F1421763F2128n58763F6-769n103, 128n58763F756n55, 101n66764A111764A1-4101n66764A2-469n104764A3-4122n34, 304764A4-5128n60764A6-871n118764A8-B2116n2764B173, 122n34764B4-5484764B5-6166n7764B1173764B11-1373n126, 75n133764C80n162, 175n47764C7-929764C8-9174n41764C837n69764C10-D1117n9764D200n44764D-765D19764D-765B19764DE130764D117n6764D173764D2118n10764D7-977n143, 98n55764D10-12118n11764D12-13118n14764D14-E4418n82764E-765A232n47764E1-9484, 484n43764E1-2118n10764E2-6464764E2-4118n16764E9120764E10-F11122n33764F125, 464n61764F1-4484, 484n44764F2-4119n17764F4131n69764F4-5122764F5-6123n39764F7119n18, 123764F8-969n105764F8120n26764F937n71, 76765AB74765A74, 74n131, 80n156, 125, 131, 148, 440n34765A2-5484n45765A2116n1765A578n151765B-D19, 121n32765B36, 106n8, 115, 125, 131, 440n34765B1-3118n13765B1-269n106765B1102765B335765B4-5120n28765B573, 129765B735n67765B10-C276n138765B10-C137n70, 180n65765CD74765C29n45, 42765C7-9180n65765D4-9120-121, 121n29765D4-569n107765D6-9484, 484n47765D735, 73765D8-935n68765D8131n69765D10-13145765D12-13421765E-766B20765EF20, 81765E145, 153765E2-7154n16765F-766B20, 121n32765F-766A174765F60, 74, 125765F2123765F335, 302765F3-4125765F5-7131n70, 485, 485n48765F6-735n68, 69n108, 121n30765F6174765F7131n69766AB74766A1-2124n42766A3-4124n44766A3125766A5124766A676, 131n69766A769n108, 121n31766A8-9129n63766A935766A1073766A10-B173n129766B56, 60, 79n155, 89n19, 111n29, 121, 122n34, 391766B2-4119n19766B2131n69766B4125766B7-1282, 119, 119n22766B7-1069n109766B7-9485n49766B7131n69766B9276n14766B13-C120, 56, 101n66766CD20766C69n110766C5-679n154, 174766C643n99, 174766D167n10766D-768D20766D-767B20766D1257n59766E-767B135766E73, 169n22766E6-8485n50766F169n22766F3-473767B57n60, 169n22767B473767C1-3135n8767C3-657n62767C4-637, 75n136, 180767D42767D638, 57n63767DE39, 141767E77n140, 135767E1-374n132767E438, 74, 75767E8-1475, 75n134767F-768A144767F1-768A5135768A1-390n25768A6-880n157768A6144n30768A10-B180n158768B81768B169n112768B2-381n165768B5-7135n7768B6-7144n41768B7138768C1-8139768D-771C20768D5-11136768D6-782n169768D9-11140768D12-E1140n23768E-769A86n3768E77, 141768E1-399n57768E157n64768E2-3181n70768E339769A39769A1-7182-183, 183n76769A139, 141769A1-269n111769A2-477n144769B175n47, 180769B1-268769B3183769B457n64769B11-C3141n27769C39, 77769C1-D239769C638n76, 141769D77769D669n114, 78n152769D1138, 69n113, 142, 174n42769E39n80769E3-439n81, 57n64769E3142n28769E774769E8-F1148n59769E8-974n131769F74, 174n42769F3-4142n29769F529n46769F874770AB39, 81, 89n19, 142, 142n35770A72, 79, 390770A9-B3100, 100n63770B61770B4-520, 57n65, 101770B5-659n71770C20, 59, 99770C1-5165n3770C1-240770C5-8167770C8-1159n72, 166n3770C10-1178n148771A40, 82, 142771C82, 83771C6-7143n36771C10-11142n34771D71n120771D152n33771D1-224n24, 50n16771D3-4301n111771D5-650n17, 96n46, 306n771D6-850n18771D9301n111771D12-E347n1, 301n112771E3464n62An seni respublica gerenda sit797B11455n35An vitiositas ad infelicitatem sufficiat499E10-F3486n54Animine an corporis affectiones sint peiores500D5-E3486n54Apophthegmata Laconica172C3-4249n24213D367n5Bellone an pace clariores fuerint Athenienses (De Gloria Atheniensium)348B287n59374E295Coniugalia praecepta138C461n52138E39n81139B54n46140E178n61140F54n46142B26n33, 54n45142E-143A42n90145A84n174157D54n46Consolatio ad Apollonium115B10-C5420, 420n91Consolatio ad uxorem611D84n175611D-612B440611D6-10423n96611D11-F3482, 482n39611F12-15483, 483n40612A441612B1-3486n54De animae procreatione in Timaeo1012D106n31017A106n31023D4291023E4301023F106n31024A106n3De audiendis poetis16E434n2317B434n2320C434n2321D434n2328C434n2335F3434n2335F7434n23De audiendo20C43421D43435F43441A433De cohibenda ira453B203n62455BC152n10462E156n28463E3-6486n54De communibus notitiis adversus Stoicos1058F4321065E291n721073C60n73, 98n561073C4-12182, 182n731074E4371074E10-F1413-414, 414n661074F-1075A112, 112n341075E-1076A193n271093C4-842n93De cupiditate divitiarum525AB152n10528A287528B288De curiositate515D8-9486n54De defectu oraculorum39-519410A-412D253n32410B2-3422, 423n95411E8-9270n93413B1-4267n413C198n37, 426413D9, 232n47, 459-460413D8-10263n74413E-414C266413E12-F1266n84414E265n77, 422n93416C-417A242n104416C10-E5383416E242n104417A5-B3389417B3-4389417F248n17418CD389n68418D7-8108n18, 256n44418F1-3108n18419E3-F1377419F-420A225n13419F7-420A3377420A111n30, 372n19, 423n95420F228n21420F6-421A379421A5-7379421B248n17421E7-9381n41422C1-6380422C5-6485-486, 486n52422C9380430F5-431A3399n13431A432431C243n106431D228n24433C248n17433DE117n7, 34n61434F418n82435A200n44435A7-B3410, 410n58435C6-7413, 413n64435DE44n104, 211n86, 232n47435D248n17435D8-E2271n96435D10-E2362n86435EF400n15435E-437A266n85435E-436E224n6435E8-11413, 413n65435F-436E323n72437D37n72438D225n13De E apud Delphos384E5-F4250, 250n25384E5-10249n23385A10248n16385B1-2249n20385B6250, 423385C1-2250n26385C11-D1253n33385D5251386C1251386C8-9251386E2251387E250n24387E6-7250n24387F399n13, 432, 432n21388E-389C219, 362n88388E7-9251389C11251393B10-C10251393D3-4123n39393D3418, 418n83393D5-6118393D8-10118394A6-10220, 363n89394C2-4363n90394C5-9251De esu carnium997E472n998D433De exilio600E-601B477601C6-9479n31607C-F477607C5-D3478607D4-E7478-479607D6478, 478n23607D9478, 478n24607E1-2478, 478n25607E7-9479, 479n30607E9-F1479, 479n32607F2-7480, 480n34De facie quae in orbe lunae apparet920B228n25920B1-2366920B2-5368n8920B7-C4310920B9-C400, 400n16920C229n27921B230n31921C238n75921D237n71921EF230n33921E230n32, 237n71921F230n34922CD237n70922F230n35923A230n36923D237n71923F230n38924B237n70924F237n71926B237n71926F2-927A2100n60926F231n43926F3-4369928A237n71928C231, 231n44, 237n71928C1-8369-370, 370n10928DE232n48928D231n39, 237n71928E231, 231n41928F231n40929A229, 233, 233n49, 384n55929B230, 234n53, 238n75929B2-3233929C237n71929D237n71929E233n53, 367n5930A237n70930BC233n50930CD237n70930D237n71931CD234n54931C234n54-55932C237n70932D233n53933A238n74, 371n15933C234n53, 238n74, 371n15933EF234, 234n56933F233n51934F234n58, 237n71935BC235, 235n60935B235n59935B2-4384n55935B10-C4384n55935C235n61935DE237n70936E237n70936F237n71937A237n70937C10-D4227, 227n19937C10-D3368, 368n7937DE236, 236n64937D228n25, 236n63, 237n70937D4369n937E236n66937E5-7370n11938A237n71, 371938C229n29, 236n68, 237n70938C5-D11371n14938D236n65938E232n46, 372n19938F237n70, 238, 371939B237n71, 371939E371940B237n72940C238, 371, 372940D-F238n76940DE372940F-942A374940F4-8373n22941F9379n38942AB239n83942A239n82942A-D2374942B1-4378n28942B4-7378n29942B10-C5374942B10-11378n30942B11-C2378n31942C239, 371n15, 380942C10-D2374942D239n85, 240n87942D3-5374942D4-5381942D5381n42, 43942D6-7381n42942D6381n44942D8381n43942D10381n44942D11382n50942E1381n44942E2381n43942E3381n42942E7-8381n42942E8382n51942F239n86, 240, 380n40, 487942F2-6375942F2381n42, 43942F7-943A3375943A240n88, 375, 385n59, 487943A2-3381n42, 43943A4-5381n42, 43943A10-B5386, 386n943B375943B4381n44943B9381n44943CD375943C380n40943C8-9381n44943D3-4382n48943D6-7381n44943E240n90943E4-6375943E4381n43943E5-7387n61943E5-6381n42, 382943E10387n62943E11381n43943F241n96943F4-5381n43943F8381n43943F10381n43944A241944A2381n42944A4381n42944A5-6375944A6-7375944A7381n43944B241n94944B7-9382n49944B7-8381n44944B9375, 381n42944CD364n95944C82n168, 240n91944C2381n44944C8381n44944C11-D3388-389944C11-12376944C11382944D3-4389944D7381n43944E240944E2-4389n68944E3-10376944E4-5389n69944E5-8389n70944E8-11390n72944F1381n42, 43944F5-6381n43945A5-6381n44945A5381n42945C487945C4376945C4-12391945C11-12381n44945D225n13, 242n103, 367n5945D1-10392, 392n945D11-E2373n23945D12225n13945E238n79945E1-2401n18De fraterno amore479E367n5De genio575B10299n103575C7-8297575D2-4281n37575D10286n53575E6-8281n37575E7286n53575E8-9286n53575F6-7286n53576B-578C253n32579CD302n115s580D308n5589F228n21, 322n65589F-590A321590C5366n4590C8366n4590D4366n4590F218n104591A4366n4591A5-7455591A7-8384591A12366n4591BC243n107591B6384591B9-C1384591C360n77, 388n66591C2-12384591D216n100591D1366n4591D4366n4591D5-8487, 487n57591EF487591E478n22591E5-10487n57591E8366n4591F2366n4591F6-7366n4591F9366n4592E4366n4592E8366n4596D275596D8-E3297n98De Iside et Osiride351C-352C108n16351C1-4461n52351C2-4455n34351E5-F1455-456, 456n36352A250352C439, 456352C3-5263n72, 417, 417n79354C470n82354D442n37355CD438355C7-D1108, 108n17355C130355C7-D1417, 417n80355C10456359A320n58359E66n91359E10-360A1414, 414n67359F408n54, 425n3, 438365A111n30, 360, 362n88367CD243n107368C243n107369B6-11422, 422n94371A470n82372D243n107372EF91n31, 101n64374C117n6377D66n92377F1-378B2456-457, 457n39378A326378A9-B1423n95382D56n57, 106n3, 122, 423n95382D2-E2457-458, 458n41382E10-383A4487n58382F-383A390n71382F43n101382F1-383A4399n13, 423n95382F1-4481, 481n35382F2459382F4459383A1-4459n44385F124n40De laude ipsius542F367n5545A108n18De primo frigido955C8-12398n8De Pythiae oraculis385B-D302n115394A271394D3-E5252n31394E4-5269394F255394F6-7254n37394F7-395A2254n38395A252n30395A10-12255n40395A12-B4259, 259n59395B2252n28395B7-8259395B11259395C11259395D264n75395D3-4258n55396A264n75396C7-8255n40396C10252n28397C262, 265n77397C1265n80397D10-E2255n41397E228n24, 255397E8252n28398A3-8260, 260n61398B262398C-E220n113, 363n92398C1259398F-399A259399F1-2252n28400CD262400D418n82, 486n53400D6-9118n12, 260n64400D12-E1256n43400E256400E1-3256n42400F7252n28401A5-6261n66401C5-8261401D8-9261401F2-3262n402A262402A10-B1262402B439, 460402B8-C1263, 263n70402C-403A257n50402C4-5263402D12-E1257n50402E232n47, 402n25, 408n54, 425n2-3402E1-5409-410, 410n57402E3-5263n72402E5257n50402F439404B-405D243n106404D243n107408BC493n82409B7464, 464n63409C6464n64409D200n44402BC228n24403A5-6263n73403A6-8265n81403A9-11264n75404A264, 265n79404B2-3264n76405C267405C13265405D1-5268405D6265n79406A3265406B4-5265n80406B6-8266n83407E11-F2268n88408C10267408C13-14267408D1-9267-268, 268n87408F6-409A4268-269, 269n90409A4-9269, 269n91409A10-B1270, 270n92409B7-9270, 270n92409B10-C6270, 270n94409CD479n29409C247n9409C10-D8271, 271n97409D5-8418, 418n84409D5271n97409D6-8268n89De sera numinis vindicta548B3-5348n10548B3199n39, 208548C2199n39548C4-8193n32, 198n38548C11194548D3194548D8194548E214n91, 356n61549A5199n39549A7-10194, 199n40549B-D227n20549B194, 211, 232n47, 263n74, 439, 459549B7-C3200n43549B8199n39, 208549C200549C1348549C1-3200n45549D3-6200n47549D4200549D7200n45549D11-12200549EF268n89, 406n42549E194, 433, 442n35549E1194549E5-F2399n13549E6460n47549F-550A201549F-550B195549F205, 350549F5349549F6348n12550A3201, 350550CD456550C432550C7208550C9-12208550C12-D1202550DE232n47, 349, 496n87550D1-3473n4550D1195, 203n64550D2-3456n37550D7-E2457n40550D8-E1202n57550E1-2203-204, 349n18550E4202n53550E5202n59550E7203n60550E9203n60550E10202n60550F2-3203, 212551A1203n60551A2203n60551A5203n60551A8203n60551B6203n60551B8203551C350551C5203551C8203551C9203551C11203551C12350n19551D3-4348n13551D6204551D8-9348551E348551E4204, 216n98, 357n66551E6216n98, 357n66551E7-9204552C204n66552C8-9204n67552C11-D1350n19552D2-3195, 204n67552E1205n68553A2205n69553C6-8204553C12204553D348n12553D1-3205553D1-2195553D9195553E214n91, 356n61553F2-4195554A195554A7206554A10-B4215n93, 355n55554B-D195554B206554C1-2350n19554C3-4206554D1-2206n72554D11-E2206554E5206555A-C352555A207555A3196555A6-B1215n93, 355n55555D-556D196555D348555D1-5205555D1-2207555D4196555F6-556A3215n93, 355n55556A1-2207556A2-8212556D5-9196, 207556D7206n74556E3207n76556E9-10196556E9207n78556E11207n78557B7-8208n80557C3208557C8199n39557D4208557E196557E4208557E8208557F4320n58558C2208558D4-5196558D5207n76558D6-11196558F349n17559A1209n82559A5-6209559C4-6209559C10-D1209n82559E6-7209559F-560A197560A210560A1209560B-F191560B8560B1-2197560C-E197560C8-D2420n91560C9362560D408n54, 425n3, 439560D2211560D3-5423560F210560F3-4197561AB197, 211, 349561A5-6350n19561B228n21-22561B6-8197561B6-7349n15561C209561C7-10351n28561C8-9209n83561E4197561F3197562BC197562B350n19562B1-2210n84562B1350n19562C349n17562C1350n19562C7-6349n16562C10210n84562D6-7197562D6350562D10-11210562D11-E1210562E197562E2-6349n17562E9-10210563B228n23, 321, 349563B4-6197, 210563C2351n25-26563C3-4351n27563C4351n25-26563D1-2352n33563D2-3214, 352n33563D3-4352n34563D7352n30563E217n101563E1455563E2-3212, 214, 352n31563E9-11212563E9354563E10354, 354n42563F4212, 354n43564A2-3355n53564A8-9212, 353564B1356n60, 357n63564B12212564CD212564C214, 353564D215564D1354n44564E1-6212564E4357n63564E6-8212564E8-F2212564F1355n57564F2-565A1212564F3357n63565A1-2212565A1356565A7-8356565A9-B9212565A9-B4356n59565A10212565B2-3212565B5-6212565B9-11215, 357n64565B11212, 354n45565C215, 357565C7-9217, 358n70s565C8219565D482n38565D6-7217565D6359n71565D7-E1359n72565E-566A212565E7-8212565E8354n46565E9360566A1-3218, 360566A9359566A11-C9213566A11213, 354n47566B219566B8213566B9361566B10213566C10-D6213566C7-8354n47566C8361566C10-D6487566C10354n48566D220, 243n107, 353n35566D1-6361566D1-3216n99, 455n33566D4-5363566D5-6213, 354n48566D6-E6213, 361566D8213, 357n63566E-567A353, 355566E356566E5214n91, 356n61566E7213, 354n49566E8-567A2213566E9-10353n40566E13213567A217567A2-4213567A3355n51567A6213567A8-9358567A9-B3356n62567A9-10355n51567B214, 217567B4356n62567B6358567B7213, 355n51567B9-10216, 358567B10213, 355n51567C11213, 358567DE214567D2358567D3213, 355n51567D5-6353567D8357n63567E1213, 355n51567E3358n69567E4353n41, 355n51567E6216, 358567E7213567E10-F1213567F355567F6213, 216, 358568A3213, 354De sollertia animalium6-721n9De Stoicorum repugnantiis1051DE193n271051F891054E111n30De tranquillitate animi471A9-B1486n54472B6455n35472E108n18477A3-7486n54477C-F272n477C202n56477C7-10466, 466n73477D3-4467, 467n74477D8-E2467n74477E6-F5467-468, 468nDe tuenda sanitate praecepta142-275De virtute morali441D240n89, 385n59446B436n452A8-B194n40452B4-C695452D8-1294, 94n39De vitioso pudore529CD204n67536111n30Decem oratorum vitae837E287n59Mulierum virtutes257D9-E1292n75257E6-F6137257F6-258B1138258B6-C4136258C5-11140Non posse suaviter vivi secundum Epicurum1086CD5n121101B8-C6411-412, 412n61, 464n651101C408n54, 425n3, 4371101D10-E5464-465, 465n661101E272n1101E5-11465, 465n701102A4-B1466, 466n711105D1231105D1-10481, 481n36, 487n581105D1123n361105D4-5123n371105D9-10123n381107BC406n42Placita philosophorum892A370n13Praecepta gerendae reipublicae801F287n58Quaestiones convivales1.23031.5159n412.3225n105.1256n487.7252n308252n308.1252n308.235n64, 252n308.3224n6, 256n488.9225n108.10253n329252n30619A174n42645E360n79647C111n30654D174n42671B174n42682C174n42700E192n20710C294n86711C293712CD25n26712C287n59712D1-3300n106714E37n72715E287n59748D102n69745B243n107681B154n19711D163n57720D12-E9224n6740B351n23Quaestiones Graecae293CD219n111, 362n87Quaestiones Platonicae1000D4281000E2-4485n511001CD4281006B10-12393n1008C147n531009D147n53Quaestiones Romanae282C130286C37n72Regum et imperatorum apophthegmata184D367n5Septem sapientium convivium4-219146D-148B253n32163D433Fragmenta (Sandbach)134-13816613433n59, 65, 170-172, 184, 287n59135-137 (4.20.67-69)150n213530, 36, 166, 167n10, 169, 170n25, 177-178, 184136150, 151, 167n10, 168, 170n25, 173n36137151, 152n10, 156n25, 158n38, 161, 163, 167, 167-168138169143455n35, 492n7615792VitaeAemilius Paulus3.3442n37Agesilaus15.1-4261n68Alexander51.1367n575.2460n4775.5292n78Antonius24.8367n526.180n16129.4288n61, 289n6554.5288n61, 28970.1287n5983140n2084.4-7137n15Aratus1208n8110.5204n6715.3289n6643.7408n54, 425n352.4367n5Aristides689Artaxerxes6.929618.7296n92Brutus33.1143n3633.640n84Camillus6.6442n36, 460n4721.3442n37Cicero49.340n84, 143n36Cleomenes3.3286n54Comparatio Aristidis et Catonis853F287n59Comparatio Niciae et Crassi5.5442n36Crassus33.740n84, 143n36Demetrius1.7204n66, 291n731.8174n42, 2912.32884.6287n5918.5288n61, 289n6621.17288n6025.9288n61, 289n6428.1288n61, 288n633815338.4153n1441.6288n61, 289n6644.9288n61, 289n6653.1288n61, 289n6653.10288n62Demosthenes1.3480n331.4480n332.2480n3321.2296n92Dion58.340n84, 143n36Eumenes19.340n84, 143n36Lysander26.6288n60Marcius Coriolanus1.3204n6725.7442n3738.5408n54, 425n338.7408n54, 425n3Marius17.5288n60Nicias21.9298n10023.4442n3623.5224n6Numa8.10288n6022.7442n37Pelopidas10.6298n9920.2367n534.1289n66Pericles1.138n766224n628.2296n92Pompeius31.6289n6648.12288n6080.840n84, 143n36Romulus8.9297Sertorius27143n36Solon7.338n7620.468n98Themistocles32.4296n9232.6208n81Tiberius Gracchus21.440n84, 143n36Oracula Chaldaica (des Places)46443n2PorphyriusAd Marcellam21425n224463n59De antro Nympharum22361n8228361n82Vita Plotini10.33-36465n67ProclusDe decem dubitationibus circa providentiam49200n4652202n58In Platonis rem publicam commentarii1.14293n80In Timaeo1.211.28-212462, 462n541.212.12-24462, 462n55Theologia platonica1.254261.25.110 (2.2-7)446, 446n111.25.110 (2.6-14)444-445, 445n51.25.110 (2.17-22)445, 445n61.25.110 (2.22-28)445-446, 446n81.25.113444, 444n4Sappho (Lobel-Page)fr. 130163SenecaEpistulae morales ad Lucilium9.5491n719.16492Sextus EmpiricusAdversus mathematicos1.263-264285n518.153407n4911.121407n4911.149407n4911.164407n49Pyrrhoniae hypotyposes1.18.3407n49Solofr. 4207n77StobaeusEclogae2.6842n964.16.18492n764.20166n74.20.7 (v.1)155n214.20.381614.20.57 (vv.14-18)155, 155n244.20.58 (vv.4-5)155n214.20.67167n104.20.69167n104.21166n8Stoicorum veterum fragmenta3.99.3142n963.121.1542n963.255.542n903.716-71728n39Theocritus3.15-16156n27Theognis427483, 483n40XenophonSymposium8.1288n60

Quelques aspects du platonisme de Plutarque

Philosopher en commun, tourner sa pensée vers Dieu

Series:

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 0 0 0
PDF Downloads 0 0 0