Index of Modern Authors

In: Septuagint, Targum and Beyond
Free access
Index of Modern AuthorsAberbach, Moses13n4, 33, 59n4, 64n22, 77n70, 99Adrados, Francisco R.299, 311Aejmelaeus, Anneli70n43, 94, 102, 124, 126, 251n11, 261n53, 266Aitken, James K.7, 138n24, 139, 197–227, 255n22, 266, 311Alexander, Philip S.20, 33, 40n11, 54n42, 55, 59n5, 94, 201n22, 210, 216n66–67, 220, 222, 291n11, 311Altin, Jacobus334n57, 335Álvarez, Manuel292, 311Amigo, Lorenzo Espada295n30, 311Andersen, Francis I.244n55, 244n57–58, 245n59–61Aquinas, Thomasindex of ancient sourcesAriza, Manuel292n15, 311Aslanov, Ciril289n4, 312Assis, Elie67n34, 94Aufrecht, Walter E.37n1, 55Augustinus, Aureliusindex of ancient sourcesAustin, Benjamin M.146n20, 154Baasten, Martin F.J.259n41, 266Bádenas de la Peña, Pedro296n31, 298, 311Baer, David A.150n27, 152n30, 154Barr, James124–126, 143n10, 154, 209–211, 218, 222, 251, 266Barthélemy, Dominique61n9, 63n17, 64n23–25, 75n64, 94, 162n24, 164n28, 167n35, 172, 215, 222, 254n21, 266Bartolocci, Giulio334n57, 335Barton, George A.207n42, 222Bauer, Hans259n43, 266Baumgartner, Walter299, 306Bedwell, William322n11, 326–327, 335Beekes, Robert72n49, 94Beentjes, Pancratius C.47n29, 55Ben-Ḥayyim, Ze’ev275n21, 276n22, 276n25, 279n38, 282n46–48, 285n67, 286Benjamin, Charles D.73n56, 94Ben-Yashar, Menachem161n18, 172Ben Yeshayah, NetanelYeshayah, Netanel benBerenbaum, Michael299Berliner, Abraham198, 222Bernard of Clairvauxindex of ancient sourcesBeyer, Klaus250n5, 264n66, 266–267Bickerman, Elias63n17, 94Bieberstein, Klaus68n35, 73n57, 75n63, 94Biundo, Georg322n13, 336Black, Matthew211n50, 222, 243n53, 247Blenkinsopp, Joseph132n9, 139Blondheim, David Simon294, 312Bonesho, Catherine E.125n50, 127Bons, Eberhard158n8, 166n32, 170n41, 173Boulluec, Alain leLe Boulluec, AlainBowker, John14n6, 33Boyd-Taylor, Cameron4, 61–62, 94, 101n3, 102, 110n26, 112n31, 114–116, 123, 126, 157n7, 172, 200n21, 222, 252n12, 253, 267Breed, Brennan W.101n1–2, 126Brock, Sebastian P.38, 53, 55, 62, 95, 202, 222, 263n61, 267Brockington, L.H.60n6, 95, 141, 142n8, 153, 154, 200, 222Brooke, Norman106Brown, John P.158, 172, 282n50, 286Brown, William23, 33, 246n64Buber, Shlomo (Salomon)305n49, 312Bucer, Martin333n54, 336Buhl, Frants131, 137, 139Bunis, David295n27, 312Burkitt, Francis C.255n22, 267Burnett, Stephen G.326n36, 336Butler, Trent C.75n64, 95Buxtorf sr., Johann334, 336Byun, Seulgi L.144n12, 154Caird, George B.275n18, 286Calvin, John333n52, 336Campbell, Jonathan G.205n36, 223Carpzov, Jo. Benedictus334n57Carleton Paget, James206n41, 223, 311Chemnitius, Martinus334n57, 336Chester, Andrew232, 247Chesterman, Andrew104, 107, 126, 252n12Childs, Brevard S.131n6, 132n9, 139Chilton, Bruce D.13n2–3, 14n5, 14n9, 14n12, 34, 40n11, 46n26, 54n42, 55, 153n31, 154, 157n3, 172, 228n1, 247, 251n8, 267, 278n32, 286, 304n48, 312Churgin, Pinkhos2, 9, 60n6, 79n76, 95, 146n19, 154, 157, 172, 198–199, 223, 249n1, 267Cinquarbre (Quinquarboreus), Jean (Iohannes)322n11, 325–326, 338Clarke, Ernest G.37n1, 55Clines, David J.A.138, 139, 231n19, 232n21–22, 233n25, 234n27, 240n46, 242n49, 247Coakley, J.F.317n2, 321, 336Cohen, Menachem299, 312Collins, Nina L.63n17, 95Cook, Edward M.274n14, 286Cook, Johann4, 13–36, 63n17, 64n21, 95, 152n30, 181, 192Cooley, Alison E.202n28, 223Corley, Jeremy209, 223Cowey, James M.S.63n18, 95Cox, Claude E.236n33, 247Crawford, Sidnie W.263n60, 267Crespo, Emilio203n29, 223Cross, Frank Moore106n16, 126Crown, Alan D.272n1, 286Cutler, Allan334, 336Dalven, Rachel289n4, 312Daniel, Suzanne43, 55Daniels, Harold M.329n40, 336Davila, James R.24, 34, 207, 210, 223Déaut, Roger leLe Déaut, RogerDeist, Ferdinand32, 34De Jonge, MarinusJonge, Marinus deDe Lange, Nicholas R.M.158n7, 172, 204n33, 210, 223, 289n1, 291n11, 294, 297n39, 297n42–43, 298, 309, 312Delekat, Lienhard2–3, 8, 9, 60n6, 95, 141–142, 143n10, 154, 157, 172, 249n1, 267De Moor, Johannes C.Moor, Johannes C. deDe Troyer, Kristin250n4, 267De Vaux, Roland249n3, 250n5–7, 258n39, 263n62, 267d’Hamonville, David-Marc180n16–18, 182n24, 187–188, 192Dhont, Marieke229n5, 247Dieleman, Jacco203n30, 223Díez Macho, Alejandro14n11, 18n32, 19–20, 34, 37n1, 55Di Lella, Alexander A.47n29, 56, 211n49, 224Dines, Jennifer M.54n42, 55, 250n4, 267Dogniez, Cécile39, 55Dorival, Gilles45n20, 51n39, 55, 58n2, 60n6, 61n10, 95, 172, 204, 223Dotan, Aron296n36, 312Dozeman, Thomas B.82n82, 95Drazin, Israel299, 302, 303, 312Drettas, Georges293n20, 312Du Fresne du Cagne, Charles299, 307, 312Dunkelgrün, Theodor W.325n27, 336Durham, John241n47, 247Ego, Beate136n22, 139, 158, 172Elitzur, Yoel107n19, 109n23, 127Elwolde, John F.259n41, 269Even-Zohar, Itamar104n11, 126Fagius, Paul322–323, 336Fernández Marcos, Natalio134n17, 139, 204n33, 223, 254n21, 267, 294, 312Field, Frederick2n11, 9, 83–93, 95, 217n71, 223Fine, Steven277n27–28, 286Fischer, Johann144n12, 155Fitzmyer, Joseph A.250n6, 262n55, 264n67, 267Flesher, Paul V.M.13n2–3, 14n5, 14n9, 14n12, 34, 40n11, 46n26, 54n42, 55, 157n3, 172, 197n1, 223, 228n1, 247, 251n8, 267, 278n32, 286Flint, Peter W.130n4–5, 140Florentin, Moshe276n26, 288Folmer, Margaretha L.254n19, 259n43, 267Fox, Michael P.101n1, 126, 180, 183–185, 187n46, 190, 192Fraade, Steven D.61n11, 95Frankel, Zacharias2, 9, 60n6, 95, 141n3, 155, 157, 172–173, 197–198, 224, 249n1, 268Freedman, David A.249n2, 258n39–40, 262n55, 263n63, 264, 268Freedman, Harry301n45, 313Fritz, Volkmar73n56, 95Fürst, Julius198, 224Galatino (Galatinus), Pietro C.323–327, 329, 336Gall, August von280n42, 286García Martínez, Florentino59n3, 95, 231n15, 247, 250n7, 262n55, 268Geiger, Abraham198, 224Gelston, Anthony167n34, 173Gentry, Peter J.229n6, 247Gerhardus, Johannes334n57, 336Gerleman, Gilles31, 34Gerth, Bernhard70n41, 96Gesenius, Wilhelm131n8, 139, 259n41, 268, 273n10, 274n11, 287Giambrone, Anthony215n61, 215n63, 224Ginsberger, Moses15, 34Giustiani, Agostino323, 336Gleßmer, Uwe157n3, 173Goldingay, John132, 135n21, 139Gooding, David W.198n12, 199n14, 224Gordon, Robert P.59n4, 95, 145n14–15, 146n16, 155Goshen-Gottstein, Moshe40n9, 55Gottlieb, Isaac161n18, 172Grabbe, Lester L.45n20, 55, 215n64, 224, 254n21, 268Greenfield, Jonas C.290n5, 314Grossfeld, Bernard13n4, 33, 262n54, 262n56, 268, 299, 303, 313Gruen, Erich S.54n42, 55Guggenheimer, Heinrich W.73n59, 80n79, 95Gunther, Karl333n55, 337Guthrie, William K.C.30n93, 34Gutwirth, Eleazar282n14, 313Hamilton, Alistair326n33, 326n35, 337Hamonville, David-Marc d’d’Hamonville, David-MarcHapp, Heinz30n94, 34Harl, Marguerite58n2, 60n6, 61n10, 95, 204n34, 223Harlé, Paul249n4, 268Harrington, Daniel J.59n4, 76n67, 77n69, 95Hartman, Louis F.211n49, 224Hays, Richard B.332n51, 337Hayward, C.T. Robert4, 37–57, 146n18, 155, 199n13, 224Healey, John F.182n27, 192Heijmans, Shai283n54, 287Hempel, Charlotte213, 224Hendel, Ronald23, 34Hengel, Martin21, 31–32, 34Hesseling, Dirk C.294, 296, 297n40, 298, 313Hiebert, Robert J.V.23, 26, 34Hill, Robert C.80n77, 95Hoch, James E.274n13, 287Hollander, Elisabeth297n37, 313Hollenberg, Johannes73n57, 75n64, 75n66, 95Holmes, James S.103, 127Honigman, Sylvie64n19, 96Horst, Pieter W. van der26, 34, 271n1, 287Houtman, Alberdina220n75, 224, 329n39, 337Hulfius, Antonius334n57, 337Hurd, J.C.37n1, 55Hutton, Jeremy5, 101–128Hyvärinen, Kyösti210, 224, 254n21, 255n22, 268James, Montague R.238n38, 247Jarick, John210, 224Jastrow, Marcus79n74, 96, 181n21, 182n27, 192Jellicoe, Sidney115n36, 127Jobes, Karen H.203n32, 224Jones, Henry S.300Jones, William H.S.185n36, 192Jonge, Marinus de207n46, 224Joosten, Jan2n7, 3n12–14, 5, 9, 37–39, 55, 60n6, 62n16, 96, 144n12, 155, 157–173, 174n2, 175n6, 184n30, 192, 197n1, 200, 209, 224, 271n3, 272n4, 286n68, 287Jouön, Paul217n69, 225, 254n18, 257n32, 268Just, Arthur A.332n46–47, 337Kager110n28, 112n31, 113n32, 127Kaminka, Aharon190n55, 192Kaplan, Haya285n62, 287Karrer, Martin32, 35, 134n18, 140, 152n29, 155Kasher, Menaḥem302n46, 313Kasher, Rimon290n6, 313Katz, Peter60n6, 96Kaufman, Stephen A.15n17, 35Kautzsch, Emil259n41, 259n43, 268Kessler, Stephan158n8, 166n32, 170n41, 173Kirn, Hans-Martin328n38, 330n41, 337Klein, Michael L.20n35, 35, 37n1, 49n34, 55, 145n14, 155, 280n43, 287, 293n17, 293n19, 304n48, 313Knibb, Michael243n52, 243n54, 247, 250n4, 267Koch, Klaus138n25, 139Koehler, Ludwig299, 306Koenig, Jean143n10, 154n32, 155Kohn, Samuel2, 9, 272n3, 273n9, 287Komlosh, Yehuda313Kooij, Arie van der5, 32n98, 33, 59n4, 63n17, 64n21–25, 96, 141–156, 291n10, 313Koole, Jan L.130n2, 132, 139Koorevaar, Hendrik67n34, 96Krašovec, Jože107n19, 127Kraus, Hans-Joachim82n82, 96Kraus, Wolfgang134n18, 140, 152n29, 155Krauss, Samuel289n1, 314Kreitzer, Beth333n54, 337Krüger, Thomas230n14, 246n64, 247Kriaras, Emmanouel299, 307, 314Krivoruchko, Julia G.158n7, 172, 292, 314Kugler, Robert A.207n46, 225Kühner, Raphael70n41, 96Labendz, Jenny215n61, 225Lambert, Wilfred G.188n52, 189n53, 192Lane, David J.259n44, 268Lange, Nicholas deDe Lange, NicholasLanglamet, François66n33, 96Larson, Erik W.209, 211, 218–219, 225Lauterbach, Jacob Z.40n8, 55Law, Timothy Michael294n21, 314Lawson Younger, K.125n48Leander, Pontus259n43, 266Le Boulluec, Alain43n15, 43n17, 45n20, 47n28, 54n43, 56, 275n18, 287Le Déaut, Roger40n11, 46n26, 56, 60n6, 96, 199n14, 225Lee, Eun-Woo73n56, 96Lee, John A.L.204n35, 225, 263n61, 264n67, 268Lee, Kyong-Jin40n7, 56Lefevere, André104n11, 127Lella, Alexander A. diDi Lella, Alexander A.Levine, Israel L.291n11, 314Levita, Elias322n12, 324, 337Levy, Barry B.40n10, 56Levy, Hans289n4, 314Levy, Jacob182n27, 192Leyserus, Polycarpus334n57, 336Liddell, Henry300Lieberman, Saul289, 314Lienhard, Joseph T.331n43, 337Lier, Gudrun E.136n22, 140Lightfoot, John334n57, 337Loiseau, Anne-Françoise6, 60n6, 96, 144n12, 156, 158n4, 173, 174–193Louw, Theo A.W. van der27n76, 35, 62n16, 96, 102, 127, 207n43, 225, 250n4, 268Lowy, Simeon277n27, 278n30, 287Lust, Johan175n4, 193Luther, Martin332–333, 337Macaskill, Grant244n55, 247Machiela, Daniel A.200n20, 221, 225Maher, Michael14n7–8, 15n14, 15n18, 35, 46n24, 56Maimonides, Moses308n52, 314Mangan, Celine232n23, 233n26, 247Mankowski, Paul V.274n12, 287Maresch, Klaus63n18, 95Margain, Jean278n32, 287Margalioth, Mordecai289n2, 314Margolis, Max L.72, 83–93, 97, 259n43, 268Margulies, Mordecai302n46, 314Marius, Richard332n49, 337Martin, Malachi18n32, 35Martin, Raymondindex of ancient sourcesMatusova, Ekaterina211n52–53, 225Mayser, Eduard70n41, 97McCarthy, Carmel178n9, 193McKarter, Patrick K.109n23–24, 127McLay, Timothy R.211n49, 225McLean, Alan E.106McNamara, Martin13n4, 14n10, 19n34, 45n21, 46n24, 56, 199n13, 199n17, 225Meer, Michaël N. van der4, 26–27, 35, 58–100Mélèze Modrzejewski, Joseph63n18, 98Mendelsohn, Isaac310n54–55, 314Mendoza Abreu, Josefa292n15, 311Meyer, Rudolf93, 98Milgrom, Jacob256n26, 260n51, 268Milik, Józef T.59n3, 98, 249n3, 250n5–7, 258n39, 263n62, 266Moatti-Fine, Jacqueline71n46, 72n53, 75n66, 76n68, 77n71, 78n72, 98Montgomery, James A.211n49, 226Moor, Johannes C. de65, 98Morgan, Michael A.289n2, 314Moyer, Ian203n30, 223, 226Mroczek, Eva214n58, 226Munnich, Olivier58n2, 60n6, 61n10, 95, 204n34, 215n64, 223, 226Muñoz León, Domingo304n48, 314Muraoka, Takamitsu62n16, 70n42, 98, 217n69, 225, 254n18, 257n33, 259n41, 269Naveh, Joseph285n65, 287, 290n5, 314Neubauer, Adolf295n26, 314Nickelsburg, George W.E.243n54, 247Niehoff-Panagiotidis, Johanan297n37, 313Nikolsky, Ronit210, 226Noort, Ed68n35, 98Nord, Christiane104, 124n43, 127O’Connor, Michael P.132n10, 140, 254n18, 270Orlinsky, Harry M.54n42, 56Orlov, Andrei242n51, 246, 247Orth, Wolfgang63n17, 98Oswalt, John N.131n6, 132n12, 140Otho, Johann Heinrich334n57, 337Ottley, Richard R.133n14, 135n21, 140, 249n4, 255n22, 269Otto, Eckart82n82, 98Parry, Donald W.106n16, 126Paul, André215n64, 226Paul, Shalom M.130n2, 132n9, 140Payne Smith (Margoliouth), Jessie234n29, 239n43, 247Payne Smith, Robert181n21, 193Penkower, Jordan S.161n18, 172Perkins, Larry280n42, 281n44, 287Perrin, Andrew B.229n3, 244n56, 247Perrin, Bernadotte187n45, 193Peursen, Wido Th. van317n2, 337Pfeiffer, Robert H.205, 226Pietersma, Albert4, 61–62, 98, 101, 107n20, 114n33, 123, 127, 133n15, 140Ploeg, Johannes P.M. van der214n56, 226, 240n44, 247Polzin, Robert67n34, 98Posen, Raphael B.302n46, 314Potken, Joannes323–324, 338Pralon, Didier249n4, 268Prijs, Leo60n6, 98, 198–199, 226Prince, Alan105, 107n18, 127Propp, William H.C.44n18, 56Pummer, Reinhard271n2, 272n6–7, 276n23, 285n60–61, 287Pym, Anthony124n43, 127Quinquarboreus, IohannesCinquarbre, JeanRabin, Chaim291, 314Rahlfs, Alfred106Rajak, Tessa38n3, 56, 64n19, 98, 202n25–26, 210n47, 226Reed, Annette Y.215n65, 226Reiterer, Friedrich V.20n41, 35Rieder, David15, 35Rignell, Lars G.231n18, 247Rocca, Samuel214n60, 226Rooden, Peter T. van323n19, 338Rösel, Martin4, 23, 25n63, 25n65, 27–32, 35–36Rosenbaum, M.299, 312Rosenthal, Franz259n43, 269, 290n5Rossi, Azariah de1–3, 9, 10Rudolph, Wilhelm68n36, 75n64, 98Runia, David26, 36Safrai, Shmuel315Salderini, Anthony J.59n4, 76n67, 77n69, 95Saley, Richard J.106n16, 126Salvesen, Alison1n1–2, 10, 39n6, 52n41, 56Samely, Alexander254n20, 261n53, 269Samuel, Harald285n63, 287Sandelin, Karl-Gustav32n97, 36Sanders, Paul5–6, 129–140Sanderson, Judith250n4, 269Sandevoir, Pierre43n15, 43n17, 45n20, 47n28, 54n43, 56, 275n18, 287Schaeder, Hans Heinrich291n8, 315Schäfer, Peter20, 36Schaller, Berndt238n38, 248Schams, Christine203n31, 226Schaper, Joachim199, 226Schenker, Adrian32, 36Schickardus, Wilhelmus334n57, 338Schiffman, Lawrence H.203n31, 226Schniedewind, William M.207n46, 227Schürer, Emil45n20, 56, 207n44, 227Schwarzwald, Ora (Rodrigue)295n29, 315Schwyzer, Eduard70n41, 99Scott, Ian W.238n39, 248Scott, Robert300Screnock, John169n39, 173Scultetus, Abraham334n57, 338Seeligmann, Isac L.64n21, 99, 143n10, 145n15, 154n32, 156Sephiha, Haim VidalVidal Sephiha, HaimSepmeijer, Floris65, 98Shaked, Shaul290n7Shehadeh, Haseeb276n22, 279n39, 288Shemesh, Mor283n51, 284n57, 288Shemsh, Rivka254n18, 269Shepherd, David J.7, 59n3, 99, 228–248, 249n2, 254n19, 255, 256n27, 259n45, 260, 261n52–53, 269Shinan, Avigdor290n6, 315Siegert, Folker174n2, 193Silbermann, Abraham M.299, 312Sipilä, Seppo66, 69, 72n55, 73n56, 99Silva, Moisés203n32, 224Simon, Maurice301n45, 312Skehan, Patrick W.47n29, 56, 250n4, 269Skolnik, Fred299Smelik, Willem1n1–2, 10, 61, 99, 154n33, 156, 157n1, 173, 198n5, 201, 227, 252n12, 269, 291n10, 315Smolar, Leivy59n4, 64n22, 77n70, 99Smolensky, Paul105, 107n18, 127Smyth, Herbert W.120n41, 127Soggin, J. Alberto82n82, 99Sokoloff, Michael79n74–75, 99, 108n21–22, 127–128, 239n43, 248, 274n14, 283n54, 288Soisalon-Soininen, Ilmari251n11, 257–258, 260, 269Sollamo, Raija251n11, 256n29, 257n34, 258n37, 269Sophocles, Evangelinus A.275n18, 288, 300, 315Sperber, Alexander18, 36, 37n1, 56, 83–93, 99, 106, 136n23, 140, 158Spittler, Russell P.238n38, 248Spitzer, F.37n1, 55Spronk, Klaas135n21, 140Staalduine-Sulman, Eveline van1n3, 9, 10, 59n4, 99, 110n27, 128, 317–338Stadel, Christian8, 264n65, 269, 271–288Stamm, Johann J.299Stec, David M.80n81, 99, 231n17, 248Steiner, Richard C.210, 227Stern, David328n38, 338Steyn, Pieter E.183n30, 193Stone, Michael206, 212, 227Stricker, Bruno H.63n17, 99Stuckenbruck. Loren T.249n2, 258n39–40, 262n55, 263n63, 264, 269Swete, Henry B.205n37, 227, 249n4, 255n22, 269, 294n21, 315Syrén, Roger198n6, 227Sysling, Harry220n75, 224Sznol, Shifra8, 289–316Tal, Abraham256n28, 259n43, 269, 275n20, 276n23–24, 276n26, 277n29, 278n31, 279n34–37, 280n40, 282n45, 283n53, 283n55–56, 288, 293n18, 315Tal, Oren285n64, 288Ta-Shma, Israel M.315Thackeray, Henry St. John58n2, 60, 74n61, 99, 106, 249n4, 255n22, 269Thomas, Alun8, 249–270Thomas Aquinasindex of ancient sourcesThompson, Dorothy J.203n29, 227Tigchelaar, Eibert J.C.59n3, 95, 231n15, 247, 250n7, 262n55, 268Toury, Gideon5, 103–105, 125, 128, 252–253, 269Tov, Emanuel66, 68n37, 69, 72, 73n56, 75n63, 75n65, 93, 99–100, 101n2, 128, 136n22, 140, 211n50, 214n59, 227, 250n4, 251n11, 253, 263n60, 270Townsend, John T.305n50, 315Trapp, Erich300, 315Tropper, Amram319n5, 338Troxel, Ronald L.124, 128, 145n15, 152, 156Troyer, Kristin deDe Troyer, KristinTuinstra, Evert229–230, 235n32, 248, 249n1, 270Tully, Eric J.252n12, 270Tyndale, William333Ulrich, Eugene C.106n16, 126, 130n4–5, 140, 250n4, 269Urbach, Efraim E.17n26, 36, 191n59, 193Van der Horst, Pieter W.Horst, Pieter W. van derVanderKam, James C.206n39, 227, 243n54, 247Van der Kooij, ArieKooij, Arie van derVan der Louw, Theo A.W.Louw, Theo A.W. van derVan der Meer, Michaël N.Meer, Michaël N. van derVan der Ploeg, Johannes P.M.Ploeg, Johannes P.M. van derVan der Vorm-Croughs, MirjamVorm-Croughs, Mirjam van derVan der Woude, Adam S.Woude, Adam S. van derVan Peursen, Wido Th. vanPeursen, Wido Th. vanVan Rooden, Peter T.Rooden, Peter T. vanVaux, Roland deDe Vaux, RolandVeltri, Giuseppe158n7, 173Vermeer, Hans J.104, 124n43, 128Vermes, Geza46, 56, 216n67, 227Vidal Sephiha, Haim291–292, 315Vilmar, Eduard272n5, 288Von Gall, AugustGall, August vonVorms-Croughs, Mirjam van der134n17, 134n19, 135n21, 140, 149n23, 156Vorstius, Guilielmus Henricus334n56–57, 338Waard, Jan de183Walther, Michael334n57, 338Waltke, Bruce K.132n10, 140, 254n18, 270Walton, Brian322n11, 327–328Wandalinus, Johannes334n57, 338Wasserstein, Abraham318n3, 319n4, 319n6, 320n7–8, 338Wasserstein, David J.318n3, 319n4, 319n6, 320n7–8, 338Watts, John D.W.131n9, 140Weber, Robertus52n41, 56Weinberg, Joanna5n5, 10Weiss, Hans-Friedrich20n38, 36Weitzman, Michael P.58n1, 100, 157n1, 173, 176n7, 193, 235n30, 248, 275n19, 288Westermann, Claus23n50, 36, 131n9, 140Wevers, John W.37n1, 42n14–43n15, 49, 54n43, 56–57, 260n49, 262n59, 264n68, 270, 272n6, 288, 308n53, 316Whybray, Roger N.131n6, 131n9, 140Wilkinson, Robert J.324n21, 324n25, 338Wijngaards, J.N.M.82n82, 100Witsius, Hermannus334n57, 338Wolf, Johann-Wilhelm333–336, 338Wooden, Glenn210, 227Woude, Adam S. van der214n56, 226, 231n15, 240n44, 247, 250n7, 268Wright, Benjamin G.114n33, 127, 133n15, 140, 251n11, 253, 270Yaari, Abraham298Yarshater, Ehsan299Yeivin, Israel296n36, 316Yeshayah, Netanel ben302n46, 316York, Anthony D.54n42, 57Zahn, Molly M.101n2, 128Zeller, Eduard30n92, 36Ziegler, Joseph133n14, 140, 144n11, 145n15, 146n17, 146n20, 156, 231n16, 248

Septuagint, Targum and Beyond

Comparing Aramaic and Greek Versions from Jewish Antiquity

Series: