Ercan Çağlayan, Zazalar: Tarih, Kültür ve Kimlik, İstanbul: “İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları”, 2016.—248 pp. + 28 illustrations.

Iran and the Caucasus
著者: Annika Törne 1
浏览更多 浏览更少
  • 1 University of Basel

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

内容统计数据

全部期间 过去一年 过去30天
摘要浏览次数 166 43 0
全文浏览次数 190 42 3
PDF下载次数 52 40 3