Gegevens omtrent het op 31 augustus 1923 te Paramaribo onthulde standbeeld van hare majesteit de koningin, ter gelegenheid van haar zilveren regeeringsjubileum

in New West Indian Guide / Nieuwe West-Indische Gids

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Index Card
Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 76 72 0
PDF Downloads 19 19 1
EPUB Downloads 0 0 0