Dr. P. den Ottolander, Deus Immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en Veranderlijkheid volgens de theoontologie van Sint-Thomas en Karl Barth, 1965, Van Gorcum & Comp. N.V., Assen, 263 bladz.

Philosophia Reformata

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

内容统计数据

全部期间 过去一年 过去30天
摘要浏览次数 41 34 6
全文浏览次数 69 67 0
PDF下载次数 12 10 0