Tensions in the Paradigm of Environmental EconomicsAn Analysis Inspired by Dooyeweerd’s Philosophy

In: Philosophia Reformata
View More View Less
 • 1 Independent scholar
 • 2 Tilburg University, The Netherlands
 • 3 Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands; Universiteit Twente, The Netherlands

Login via Institution

Purchase instant access (PDF download and unlimited online access):

€25.00$30.00

This article critically analyzes the environmental economics paradigm of David Pearce and Robert Kerry Turner. Our analysis is inspired by the philosophy of Herman Dooyeweerd, in particular his transcendental criticism and theory of modalities. We describe how Pearce and Turner theorize the concept of sustainable development. On the basis of this description we identify immanent tensions in their approach and analyze to what extent these tensions are caused by implicit normative presuppositions in the key concepts used by Pearce and Turner. Finally, we examine whether Dooyeweerd’s conception of the economic aspect can diminish these tensions.

 • Baran, P.A. (1975). Over de konsumentensoevereiniteit. In: P. van Driel , E. Fokke , and R. Gerritse , eds., De armoede van de ekonomiese wetenschap: Twaalf essays, Nijmegen: sun, pp. 1928.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bauman, Z. (2007). Consuming Life. Cambridge: Polity.

 • Beauchamp, T.L. (1982). Philosophical Ethics: An Introduction to Moral Philosophy. New York: McGraw-Hill Inc.

 • Brümmer, V. (1992). De logica van argumenten voor het bestaan van God. In: G. van den Brink , L.J. van den Brom , and M. Sarot , eds., Wijsgerige theologie in beweging, Utrecht: Franeker, pp. 2940.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brundtland Commission (1987). Our Common Future. Oxford/New York: Oxford University Press.

 • De Wit, M.P. (2013). Christian Economists, Environmental Externalities and Ecological Scale. Philosophia Reformata 78 (2), pp. 179195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Daly, H.E. (2007). Ecological Economics and Sustainable Development: Selected Essays of Herman Daly. Cheltenham /Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Daly, H.E. , and Farley, J. (2011). Ecological Economics: Principles and Applications. Washington DC: Island Press.

 • Dooyeweerd, H. (1935–1936). De wijsbegeerte der wetsidee. (3 vols). Amsterdam: H.J. Paris.

 • Dooyeweerd, H. (1946). Het wetsbegrip in de economie. Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte (August 1946).

 • Dooyeweerd, H. (1953–1958). A New Critique of Theoretical Thought. (4 vols). Amsterdam: H.J. Paris; Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Company.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dooyeweerd, H. (1960). In the Twilight of Western Thought: Studies in the Pretended Autonomy of Philosophical Thought. Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Company.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dooyeweerd, H. (1963). Vernieuwing en bezinning: Om het reformatorisch grondmotief. Zutphen: J.B. van den Brink.

 • Geertsema, H.G. (2005). Denken over zin en wetenschap: Waarom de filosofie van Dooyeweerd belangrijk is. Valedictory lecture, Vrije Universiteit Amsterdam, October 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goudzwaard, B. (1982). Kapitalisme en vooruitgang. Assen: Van Gorcum.

 • Graafland, J.J. (2007). Economics, Ethics and the Market: Introduction and Applications. London/New York: Routledge.

 • Gunton, R.M. , Van Asperen, E.N. , Basden, A. , Bookless, D. , Araya, Y. , Hanson, D.R. , Goddard, M.A. , Otieno, G. , and Jones, G.O. (2017). Beyond Ecosystem Services: Valuing the Invaluable. Trends in Ecology & Evolution 32 (4), pp. 249257.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Habermas, J. (1981). Theorie des kommunikativen Handelns. (2 vols). Frankfurt: Suhrkamp.

 • Hengstmengel, J.W. (2011). Dooyeweerds filosofie van de economie. Radix 37 (3), pp. 191201.

 • Hoogland, J. (1992). Autonomie en antinomie: Adorno’s ambivalente verhouding tot de metafysica. Rotterdam: Erasmus Universiteit.

 • Hoogland, J. (1994). De uitdrukkingskracht van de transcendentale denkkritiek. Philosophia Reformata 59, pp. 114136.

 • MacLean, D. (1994). Cost-Benefit Analysis and Procedural Values. Analyse & Kritik 16 (2), pp. 166180.

 • Pearce, D. (2002). An Intellectual History of Environmental Economics. Annual Review of Energy and the Environment 27, pp. 5781.

 • Pearce, D. , Barbier, E. , Markandya, A. , Barrett, S. , Turner, R.K. , and Swanson, T. (1991). Blueprint 2: Greening the World Economy. London: Earthscan Publications Ltd.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pearce, D.W. , and Turner, R.K. (1990). Economics of Natural Resources and the Environment. Harlow/Essex: Pearson Education Ltd.

 • Sagoff, M. (2000). Environmental Economics and the Conflation of Value and Benefit. Environmental Science & Technology 34, pp. 14261432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sedláček, T. (2012). De economie van goed en kwaad: De zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesj tot Wall Street. Schiedam: Scriptum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sen, A.K. (1987). On Ethics and Economics. Oxford: Blackwell.

 • Turner, R.K. , Pearce, D. , and Bateman, I. (1993). Environmental Economics: An Elementary Introduction. Baltimore: John Hopkins University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Eikema Hommes, H. (1982). Inleiding tot de wijsbegeerte van Herman Dooyeweerd. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

 • Van Staveren, I. (2001). The Values of Economics: An Aristotelian Perspective. London/New York: Routledge.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 79 79 5
Full Text Views 16 16 1
PDF Downloads 15 15 0