Social Cohesion, Social Integration and Labour Market Exclusion

In: European Yearbook of Minority Issues Online
View More View Less
 • 1 Professor of Economic Sociology, Director Institute for Sociological and Economic Research (ISEO), Erasmus University Rotterdam, Department of Economics, The Netherlands.

Login via Institution

Purchase instant access (PDF download and unlimited online access):

€25.00$30.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1 For example, U. Beck, Risk Society, Towards a New Modernity (London,1992). 2 This line of approach implies a considerable restriction; it blinds us to the question as to the extent to which cultural differences within the native population pose a threat to social cohe- sion.

 • 3 For example, W Ultee, W Arts and H. Flap, Sociologie, Vragen, Uitspraken, Bevindingen (Gronin- gen, 1996) and N. Wilterdink and B. van Heerikhuizen (eds.), Samenlevingen, Een Yerkenning van het Terrein van de Sociologie (Groningen, 1993).

 • 4 L. Coser, 1he Functions of Social Conflict (New York, London, 1964). 5 M. M. Gordon, Assimilation in American Life, 1he Role of Race, Religion and National Origin (New York, 1964); R. A. Schermerhorn, Comparative Ethnic Relations, A Framework for 7heory and Research (New York, 1970); and H. Esser, Aspekte der Wanderungssoziologie, Assimilation und Integration von Wanderern, etnischen Gruppen und Minderheiten: eine handlungstheoretische Analyse (Darmstadt,1980). 6 H. Vermeulen, and R. Penninx (eds.), Het Democratisch Ongeduld, De Emancipatie en Integratie van ZesDoelgroepeu van het Minderhedenbeleid(Amsterdam, 1994) and id., (eds.), Immigrant Inte- gration, 1he Dutch Case (Amsterdam, 2000). 7 J. Veenman, Participatie in Perspectief (Houten, Zaventem, Lelystad,1994).

 • 8 If political participation is counted as formal participation (and there are sound arguments for doing so), then it is more accurate to replace the term 'socio-economic position' by the broader term `societal position'. 9 A. Van Heelsum, De Etnisch-culturele Positie van de Tweede Generatie Surinamers (Amsterdam, 1997). 10 G. Engbersen and R. Gabriels, "Voorbij Segregatie en Assimilatie", in ibid (eds.), Sferen van Inte- gratie, Naar een GedifferentieerdAllochtonenbeleid (Amsterdam, Meppel,1995).

 • 11 For the sake of completeness, it should once again be observed that the concentration on labour market participation does not derive from the idea that this is the only form of participation which affects cohesion.

 • 12 J. Veenman (ed.), De Toekomst in Meervoud, Perspectief op Multicultureel Nederland (Assen, 2002). 13 Gordon, Assimilation in,4merican L�fe.-.. 14 For example C. Price, "The Study of Assimilation", in J. A. Jackson (ed.), Migration (London, 1969) and W M. Newman, American Pluralism, A Study ofminority Groups and Social Theory (New York, 1973). 15 H. B. Entzinger, Het Minderhedenbeleid, Dilemma's voor de Overheid in Nederland en Zes Andere Immigratielanden, dissertation Utrecht (Meppel, Amsterdam, 1984) and T Roelandt, Yerscheiden- heid in Ongelijkheid, Een Studie naar Etnische Strat�catie en Onderklassevorming in de Nederlandse Samenleving, dissertation Rotterdam (Amsterdam, 1994). 16 J. G. F. Merens and J. Veenman, Succes en Falen bijAllochtonen (The Hague, 1992).

 • 17 J. Veenman and E. Martens, Een Lange Weg Molukkers op deArbeidsmarkt 1990 (The Hague, 1991). 18 See for confirmation the Dutch research among long-term unemployed migrants by P. Van Eekert and E. Gelderloos, Vroeger Was de Wereld Groter, Reacties op langdurige Werkloosheid bij Turken, Marokkanen en Surinamers (Utrecht, 1990), and that of M. Van Niekerk, Kansarmoede, Reacties van Allochtonen opAchterstand (Amsterdam, 1993) on migrants'reactions to social deprivation. 19 A. Ode, Ethnic-cultural and Socio-economic Integration in the Netberlands, A Comparative Study of Mediterranean and Caribbean Minority Groups (Assen, 2002).

 • 20 See Merens and Veenman, Succes en Falen bij Allochtonen (The Hague, 1992) and J. Dagevos and J. Veenman, Succesvolle Allochtonen, Over de Maatschappelijke Carrière van Turken, Marokkanen, Suri- namers en Molukkers in Hoge Functies (Amsterdam, 1992).

 • 21 J. Dagevos, A. Od6 and T Pels, Etnisch-culturele Factoren en de Maatschappelijke Positie van Etnische Minderheden (Rotterdam, 1998). 22 Ibid. See also J. Veenman, HebJe Niets, Dan Ben Je Niets (Assen, 1996). 23 J. T W A. Werdmblder, Een Generatie op Drift, De Geschiedenis van een Marokkaans Randgr-oep (Arnhem,1990).

 • 24 O. Lewis, "The Culture of Poverty", in D. P. Moynihan (ed.), On Understanding Poverty, Perspectives from the Social Sciences (New York, 1968). 25 H. Kroft, et al., Een Tijd zonder Werk, Een Onderzoek naar de Levenswereld van Langdurig Werklozen (Leiden, Antwerpen, 1989). 26 For Dutch examples see Werdmolder for the Moroccans, Sansone for the Surinamese and Van Hulst for the Antillean youth: Werdmolder, Een Generatie op Drift... ; L. Sansone, Schitteren in de Schaduw, Overlevingsstrategién, Subcultuur en Etnische Identiteit van Creoolse fongeren Uit de Lagere Klasse in Amsterdam,: 1981-1991, dissertation Amsterdam (Amsterdam, 1992); and H. Van Hulst, �ya�<* <n �m��<&?K.' �9�-�99�, dissertation Amsterdam (Amsterdam, 1992); and H. Van Hulst, "Op Advies van de Minister van Kolonien. Antillianen, in het Bijzonder Curaçaoënaars Naar en in Nederland", in Vermeulen and Penninx (eds.), Het Demooatisch Ongeduld .... The latter author emphasizes that there is a cultural reaction to experienced deprivation, the seeds of which were already sown in the country of origin. 27 J. Veenman, Onbekend Maakt Onbemind (Assen,1995). 28 Pressure from tighter labour market conditions does not enter into this, since the research took place before the upward economic cycle at the end of the nineties.

 • 29 R. Moelker, Zou Hij Onze Nieuwe Medewerker Kunnen Z�n2, dissertation Rotterdam (De Lier, 1992). 30 Such normative images often form the foundation of what economists call 'statistical discrimina- tion' ; turning down individual candidates, about whom only limited information is available, on the grounds of characteristics ascribed to the category to which the individual is assigned. See Veenman, Onbekend Maakt Onbemind .... 31 J. Veenman, "Discriminatie op de Arbeidsmarkt, De Resultaten van Nederlands Onderzoek", in 30(2) Beleid en Maatschappij(2003), 90-101.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 43 26 1
Full Text Views 20 2 0
PDF Downloads 5 2 0