Encounters on the Opposite Coast: The Dutch East India Company and the Nayaka State of Madurai in the Seventeenth Century

Series:

Author: Markus Vink
In Encounters of the Opposite Coast Markus Vink provides a narrative of the first half century of cross-cultural interaction between the Dutch East India Company (VOC), one of the great northern European chartered companies, and Madurai, one of the 'great southern Nayakas' and successor-states of the Vijayanagara empire, in southeast India (c. 1645-1690). A shared interest in trade and at times converging political objectives formed the unstable foundations for a complex relationship fraught with tensions, a mixture of conflict and coexistence typical of the 'age of contained conflict'.
Drawing extensively on archival materials, Markus Vink covers a topic neglected by both Company historians and their Indian counterparts and sheds important light on a 'black hole in South Indian history'.

Prices from (excl. VAT):

€223.00$298.00
Add to Cart
Markus P.M. Vink, Ph.D. (1998), University of Minnesota, is Professor of History at SUNY Fredonia. He has published monographs and numerous articles on the Indian Ocean World, including The Merchant-Warrior Pacified (OUP, 1991) and Mission to Madurai (Manohar, 2012).
"In conclusion, the revised and greatly expanded version of his PhD dissertation is in many aspects impressive, particularly because of his use of the VOC documents kept in the Dutch National Archives in The Hague. [...] this book is a wonderful proof of what can be done with VOC records." - Lodewijk Wagenaar, in: The International Journal of Maritime History, 30:2 (2018), pp. 362–402
"Onder het gestaag groeiende aanbod van literatuur over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) ontbrak vooralsnog een detailstudie naar de Nederlandse aanwezigheid op de zogenaamde Visserijkust. Markus Vinks uitvoerige verhandeling over de contacten tussen de VOC en de Zuid-Indiase Nayakastaat van Madurai compenseert deze lacune ruimschoots. Encounters on the opposite coast beslaat in feite meerdere studies ineen, met een eerste deel bestaande uit een cultuurhistorische analyse van mentale werelden en een sociaaleconomische beschouwing van materiele structuren, gevolgd door een tweede deel gekenmerkt door nauwgezette politieke geschiedschrijving. Deze braudeliaanse opzet draagt bij aan de volledigheid van Vinks reconstructie [...]. Al sinds zijn publicatie (met George D. Winius) van The merchant-warrior pacified (1991) is Markus Vink een bekende naam in de geschiedschrijving over de VOC in India en de Indische Oceaan. Encounters on the opposite coast is de neerslag van bijna een kwart eeuw onderzoek. Het boek is een herziene en uitgebreide versie van Vinks aan de University of Minnesota geschreven proefschrift (1998). [...] Buiten de veelzijdige reconstructie van de geschiedenis van zeventiende-eeuws Madurai en van de Nederlandse activiteiten in de regio, bestaat de belangrijkste historiografische bijdrage van Encounters on the opposite coast uit het plaatsen van de Zuid-Indiase interacties binnen het bredere kader van commerciële en geopolitieke ontwikkelingen in Zuid-Azië in het tijdperk van vroegmoderne globalisering. Hiermee vormt het een welkome aanvulling op eerdere studies van historici zoals Sinnappah Arasaratnam, Sanjay Subrahmanyam, David Ludden en, meest recent, Prasannan Parthasarathi." - Guido van Meersbergen, University of Warwick, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 130:1 (2017)
General Editor’s Foreword ... ix
Preface ... xii
List of Plates, Maps and Tables ... xiii
Acknowledgements ... xvi
Maps ... xix
Abbreviations ... xxix

Introduction ... 1
1 Images and Ideologies ... 26
2 Treasure for Textiles: The Import Trade ... 148
3 Treasure for Textiles: The Export Trade ... 211
Figures following ... 301
4 First Encounter: A False Start, 1645–1657 ... 314
5 From Sideshow to Main Theatre of War, 1658–1669 ... 356
6 The Bitter Fruits of War, 1670–1679 ... 411
7 Splendid Isolation, 1680–1690 ... 502

Personalia ... 631
Currency, Weights, and Measures ... 633
Glossary ... 635
Bibliography ... 652
Index ... 707

All interested in the history of early modern India and the Dutch Republic, and anyone concerned with European overseas expansion and cross-cultural interaction in the Indian Ocean World.