Grammatica van het Bijbels Hebreeuws en Leerboek van het Bijbels Hebreeuws (2 vols)

Twaalfde, herziene editie door M.F.J. Baasten en W.Th. van Peursen

Deze Grammatica biedt een overzicht van de beginselen van het Bijbels Hebreeuws. Het werk is in eerste instantie geschreven voor de beginnende student, maar is eveneens nuttig voor gevorderden. Het boek heeft ruime aandacht voor de historische ontwikkeling van het Bijbels Hebreeuws en bevat een uitvoerige behandeling van de syntaxis. De Grammatica is ook bedoeld als naslagwerk naast het bijbehorende Leerboek van het Bijbels Hebreeuws, waarin de stof in zorgvuldig opgebouwde lessen didactisch verantwoord wordt aangeboden.

Deze twaalfde editie is geheel herzien en in overeenstemming gebracht met recente inzichten in de hebraïstiek en de taalkunde; zij bevat een aanzienlijk aantal aanvullingen en verbeteringen ten opzichte van de elfde editie (2000).

Bij bestelling van meer dan 8 sets tegelijk ontvangt u 15% korting.

---------------------------------------------

This Grammar offers an overview of Biblical Hebrew. It is mainly aimed at beginning students, but contains much of value for advanced study. Ample attention is paid to the historical development of the language and an an extensive, up-to-date description of Hebrew syntax is offered. This Grammar is meant to be used alongside the accompanying Textbook of Biblical Hebrew, which contains carefully graded lessons, exercises, Biblical texts, as well as an annotated inscription. In addition, it offers a glossary, verbal paradigms and an elaborate list of grammatical terms, with examples taken from Dutch and English.

The twelfth edition has been thoroughly revised on many points and contains numerous additions and corrections to the eleventh edition (2000).

You will receive 15% discount on orders of more than 8 sets.

Prices from (excl. VAT):

€73.00$92.00
Add to Cart
Dr. Martin F.J. Baasten is docent Hebreeuwse filologie aan de School of Middle Eastern Studies van de Universiteit Leiden. Hij houdt zich bezig met de taalkunde van het oudere Hebreeuws (Bijbels, Qumran, Rabbijns) en met Rabbinica. Hij is auteur van o.a. The Non-Verbal Clause in Qumran Hebrew (2006).
Dr. Wido van Peursen is universitair hoofddocent aan het Instituut voor Godsdienstwetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij is auteur van o.a. The Verbal System in the Hebrew Text of Ben Sira (2004) en Language and Interpretation in the Syriac Text of Ben Sira (2007).

-------------------------------------------------------------------

Dr. Martin F.J. Baasten, PhD (Leiden, 2006), teaches Hebrew philology at the School for Middle Eastern Studies of Leiden University. He is chiefly concerned with Ancient Hebrew linguistics (Biblical, Qumran, Mishnaic) and Rabbinic studies. His publications include The Non-Verbal Clause in Qumran Hebrew (2006).
Dr. Wido van Peursen, PhD (Leiden, 1999), is associate professor of Old Testament at the Institute for Religious Studies of Leiden University. His publications include The Verbal System in the Hebrew Text of Ben Sira (2004) and Language and Interpretation in the Syriac Text of Ben Sira (2007).
Allen die interesse hebben inde taal van de Bijbel, het Oude Nabije Oosten, en taalkunde, alsmede studenten in de Semitische filologie en theologen.

----------------------------------------------------

All those interested in the language of the Bible, the Ancient Near East, and linguistics, as well as students of Semitic philology and theologians.