Laatste gouverneur, eerste president

De eeuw van Johan Ferrier, Surinamer

Series:

Te middernacht van 24 op 25 november 1975 eindigde de ambtsperiode van Johan Ferrier als gouverneur van Suriname, toen nog deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De volgende ochtend werd hij beëdigd als eerste president van de onafhankelijke Republiek Suriname. Daarmee belichaamt hij een continuïteit tussen kolonialisme en dekolonisatie die uniek is in de wereld. Vijf jaar later werd die continuïteit bruusk doorbroken door een staatsgreep van jonge onderofficieren. Ferrier bleef nog een half jaar president van het 'nieuwe' Suriname dat de militairen wilden scheppen en ruimde toen het veld. Hij kon zijn aanblijven niet langer rijmen met zijn democratische verantwoordelijkheid.
In dit boek vertelt Ferrier over zijn leven en loopbaan als onderwijzer, padvinder, voetballer, vakbondsman, volksvertegenwoordiger, pedagoog, minister-president, raadadviseur, directeur van een mijnbouwmaatschappij, gouverneur, president en onbezoldigd burger in Nederland. Zijn leven stelde hij in dienst van een geordend, burgerlijk en welvarend Suriname. Ferriers tragiek is dat hij het hoogste ambt bekleedde toen dat ideaal in 1980 getorpedeerd werd.
Het boek is gebaseerd op tientallen gesprekken die de auteur in het voorjaar en de zomer van 2005 met Ferrier voerde.

Paperback : List price

EUR  €17.00USD  $21.00
Biographical Note
John Jansen van Galen is journalist (NOS-radio, Het Parool) en schrijver van drie boeken over Suriname: Kapotte plantage, Hetenachtsdroom en Het Suriname-syndroom.
Table of contents
Voorwoord vii I Van gemengde afkomst: bij uitstek Surinaams 1 II Een straat met veel aanloop 5 III Leerling en kwekeling 9 IV ‘Wij willen Holland houen’ 13 V Boerenoorlog en blotevoetersvoetbal 17 VI Hopman van de oranjedassers 23 VII Onderwijzer en meester 27 VIII ‘Samen staan wij sterk’ 33 IX Baas in eigen huis, 1940-1945 39 X Politicus en volksvertegenwoordiger 47 XI Student in Nederland 53 XII Onderwijsdirecteur en kandidaat-minister 59 XIII Minister-president 65 XIV Raadadviseur en mijnbouwdirecteur 71 XV Gouverneur in het Koninkrijk 77 XVI 1975: ‘Wi fri, wi fri!!!’ 83 XVII President van een republiek 91 XVIII Surinamer in hart en nieren 101 Nawoord 105 Persoonsegister 107
Index Card