De kleur van mijn eiland: Aruba, Bonaire, Curaçao (2 vols.)

Ideologie en schrijven in het Papiamentu sinds 1863

Series:

Author: Aart G. Broek
Op de drie Nederlands-Caraïbische eilanden, Aruba, Bonaire en Curaçao, wordt een eigen creoolse taal gesproken, het Papiamentu (of Papiamento). Sinds de jaren rond de afschaffing van de slavernij, in 1863, worden ook de eerste teksten in deze taal gepubliceerd. Daartoe behoren verhalen, romans, gedichten, essays, pamfletten, liederen, dialogen en toneelteksten, die met weidse uitleg als 'literatuur' werden of worden aangeduid. Hierin staat centraal hoe de bewoners van de eilanden naar zichzelf, elkaar, hun belaste verleden en naar buitenstaanders uit de westerse wereld keken en kijken. Deze teksten zijn daarmee een weerspiegeling van de sentimenten en ideologieën in de eilandsamenlevingen van Aruba, Bonaire en Curaçao.
De aanvankelijke waardering voor de westerse, blanke beschaving verandert langzaam in scherpe kritiek op en verzet tegen de invloed van die wereld op de eilanden. De etnische lading hiervan heeft de laatste honderd jaar naar binnen en buiten tot heftige tegenstellingen geleid. In deze conflicten hebben Nederland en het Nederlands een wisselende rol gespeeld.
Deze geschiedschrijving en de anthologie tonen beide ruimschoots al deze ontwikkelingen, vooral ook door de ruime keuze uit teksten van Pierre Lauffer, Elis Juliana, Nydia Ecury, Cola Debrot, Henry Habibe, Carel de Haseth, May Henriquez, Frank Martinus Arion, Luis H. Daal, Ernesto Rosenstand, Jules de Palm en Tip Marugg. Hiermee wordt voor het eerst deze gedachtewereld toegankelijk gemaakt voor een Nederlands publiek. Al deze auteurs kijken heel verschillend naar hun eiland, maar allen hebben een uitgesproken beeld van, in overdrachtelijke zin, 'de kleur van mijn eiland'. Deze twee boeken bieden daarom een bijzonder, veelkleurig schouwspel van drie Caraïbische eilanden.

Prices from (excl. VAT):

€58.00$72.00
Paperback
Dr. Aart G. Broek (1954) woonde langdurig in de Antillen, verrichtte onderzoek en werkte onder meer als beleidsadviseur en interin-manager; hij publiceerde over tal van Caraïbische onderwerpen, vooral over de relatie van de eilanden tot de westerse wereld.࣌ Sidney M. Joubert, Curaçao (1939), hispanist en papiamentist, vertaler, auteur van woordenboeken Papiamentu-Nederlands/Nederlands-Papiamentu en co-auteur van een studie over Indiaanse woorden in Papiamentu. Lucille Berry-Haseth, Curaçao (1937), papiamentist met speciale kennis van archaïsmen in deze Creoolse taal, vertaalster en dichteres, voordrachtskunstenares. Zij verzorgde jarenlang een eigen radioprogramma over alle mogelijke cultuuruitingen van de Antilliaanse eilanden.
Volume I - Geschiedschrijving Inleiding 1 I. De verspreiding van verlichting en beschaving 9 De verheffing van het volk (I) 11 De gezegende pers 17 Vergeef ons Papiamentu 21 Ter gelegenheid van 24 Himno di Kòrsou 27 Palabra kla: heldere taal 32 ’n Wereld van goed 39 De duivel en Maria op een trailer 44 II. Een katholiek beschavingsoffensief 53 Bedreiging van macht 54 Literatuuropvatting 58 De verheffing van het volk (II ) 59 Retoquenan español 62 Tendensromans 66 Het erfgoed van Booker T. Washington 72 Alternatieven 74 Een verloren zaak 80 III. In de schaduw van de geschreven literatuur 91 Nederland(s) als norm 93 Tegenwicht in het Papiamentu 96 Pleidooien voor volksuitingen 99 Volksliteratuur 103 Motivatie 107 Beperkte voorspraak 115 Hedendaags prestige 124 IV. De verovering van de eilanden 129 Sociale hergroepering 132 Europees-Nederlandse oriëntatie 136 Blank normbeeld 137 Creolisering 139 Secularisering 142 Bouwstenen 149 Verenigd in spirit en spiritualiën 155 Afro-Antilliaanse heroriëntatie (I) 160 De aarde van de traditionele literatuur 172 Afro-Antilliaanse heroriëntatie (II ) 176 Bewerking van westerse woorden 184 V. Gevestigden en buitenstaanders 189 Viva la revolución 191 Herijking 193 Gebonden aan onafhankelijkheid 199 Afbraak van een boegbeeld 204 Di-nos-e-ta (I) 210 Erkenning, vrijheid en respect (I) 215 Recht de rug van de watapana 224 Erkenning, vrijheid en respect (II ) 229 Muhé, unda b’a keda? 234 Creolisering: een veelkleurig schilderij 239 Di-nos-e-ta (II ) 257 Het weerstaan van machteloosheid 268 De teloorgang van idealen 281 Elogio di Papiamentu/o 285 Bibliografie 291 Register 331 Volume II – Anthologie Deel I In de schaduw van de geschreven literatuur 1 Deel II De verspreiding van verlichting en beschaving 107 Deel III De verovering van de eilanden 221 Deel IV Gevestigden en buitenstaanders 387 Verklarende woordenlijst 554 Biografische gegevens 559