Van isolatie naar integratie

De Surinaamse Marrons en hun afstammelingen. Officiële documenten betreffende de Djoeka's (1845-1863)

Een Engelstalige uitgave van Van isolatie naar integratie is verschenen als Deel 80 (1977, ISBN 9789024719624) in de reeks Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
Open Access

E-Book

Open Access

Index Card

Collection Information