Loetoeng Kasaroeng

Een mythologisch verhaal uit West-Java. Bijdrage tot de Soendase taal- en letterkunde